Google'a Sor

Şunu aradınız:: opstalt (Danca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İngilizce

Bilgi

Danca

opstalt

İngilizce

sheer plan

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

Danca

opstalt

İngilizce

side elevation

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

Danca

plan,opstalt og kortfattet beskrivelse

İngilizce

Plans,elevations and summary specifications

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

Danca

En opstalt af køretøjets side, der viser hvor hævepunkterne findes, hvilke dimensioner de har, og med en angivelse af massen på hvert af disse steder.

İngilizce

a longitudinal view of the vehicle showing the location and dimensions of jacking points with indication of the mass at each of these locations,

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Er det i stk. 1 naevnte foerervaern ikke et foerervaern med to opstalter anbragt foran foerersaedet, skal det opfylde bestemmelserne i bilag I til IV enten dette direktiv eller direktiv 77/536/EOEF eller direktiv 79/622/EOEF.

İngilizce

Where the protection structure is not one having two pillars mounted in front of the driver's seat, the structure referred to in paragraph 1 must comply with the requirements laid down in Annexes I to IV to this Directive or to Directives 77/536/EEC or 79/622/EEC.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

de foerervaern, der er omfattet af dette direktiv, bestaar af en beskyttelsesboejle med to opstalter monteret foran foerersaedet; de kendetegnes ved, at det frie omraade er mindre, eftersom traktoren er af mindre model; adgangen til foerersaedet maa ikke under nogen omstaendigheder hindres, ligesom disse vaern (uanset om de kan klappes sammen eller ej) boer bibeholdes, da de trods alt let kan anvendes; bagtil monterede styrtsikre foerervaern for smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer omhandles i direktiv 86/298/EOEF(1);

İngilizce

Whereas this Directive covers roll-over protection structures of the dual-pillar type mounted in front of the driver's seat and characterized by a reduced zone of clearance attributable to the tractor silhouette, thus rendering it inadvisable, under any circumstances, to impede access to the driving position but worthwhile retaining these structures (fold-down or not) in view of their undoubted ease of use; whereas rear mounted roll-over protection structures of narrow track wheeled agricultural and forestry tractors have been the subject of Directive 86/298/EEC(1);

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

de tekniske forskrifter, som smalsporede traktorer i henhold til nationale lovgivninger skal opfylde, omfatter blandt andet foerervaern og disses fastgoerelse paa traktoren; disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor noedvendigt, at samtlige medlemsstater vedtager ensartede forskrifter enten som tillaeg til eller i stedet for deres nugaeldende bestemmelser, saerlig med henblik paa for hver af disse traktortyper at kunne indfoere fremgangsmaaden for EOEF-standardtypegodkendelse i henhold til direktiv 74/150/EOEF;de foerervaern, der er omfattet at dette direktiv, er bagtil monterede beskyttelsesboejler samt foererhuse, hvis frie omraades oeverste punkt befinder sig over 900 mm over saedets referencepunkt, idet dette frie omraade er tilstraekkelig stort til at beskytte foereren; for foerervaern med to opstalter anbragt foran foereren vil der blive fastsat bestemmelser i et andet saerdirektiv;ved en harmoniseret fremgangsmaade for komponenttypegodkendelse af foerervaern og disses fastgoerelse paa traktoren saettes den enkelte medlemsstat i stand til at konstatere, om de faelles bestemmelser for fremstilling og afproevning er overholdt, og til at underrette de andre medlemsstater herom ved at sende dem kopier af den typegodkendelsesattest, der udstedes for hver type foerervaern og dets fastgoerelse paa traktoren; anbringelse af et EOEF-typegodkendelsesmaerke paa alle foerervaern, der er fremstillet i overensstemmelse med den godkendte type, overfloediggoer en teknisk kontrol med disse foerervaern i de andre medlemsstater; faelles forskrifter vedroerende andre dele i og specifikationer for foerervaern, bl.a. vedroerende sikring imod at traktoren ruller videre, dersom den vaelter, og beskyttelse af passagerer, vil blive udstedt paa et senere tidspunkt;de harmoniserede forskrifter tilsigter primaert, at sikkerheden under koersel paa vej og under arbejde oeges i hele Faellesskabets omraade; det er af denne grund noedvendigt at indfoere krav om, at traktorer, som er omfattet af dette direktiv, skal vaere forsynet med foerervaern;den indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende disse traktorer omfatter gensidig anerkendelse af den kontrol, som hver af dem udfoerer paa grundlag af faelles forskrifter -

İngilizce

Whereas the technical requirements with which such 'narrow-track' tractors must comply pursuant to national laws relate inter alia to roll-over protection structures and to their attachment to the tractor; whereas those requirements differ from one Member State to another; whereas it is therefore necessary that all Member States adopt the same requirements either in addition to or in place of their existing rules in order, in particular, to allow the EEC type-approval procedure which was the subject of Directive 74/150/EEC to be introduced in respect of each type of tractor;Whereas this Directive covers roll-over protection structures of the rear-mounted rollbar, frame or cab type having a zone of clearance whose upper limit is 900 mm above the seat reference point in order to provide a sufficiently large area or unobstructed space for the protection of the driver; whereas another special Directive will be adopted in respect of roll-over protection structures having two pillars mounted in front of the driver;Whereas a harmonized component type-approval procedure for roll-over protection structures and their attachment to the tractor makes it possible for each Member State to check compliance with the common construction and testing requirements and to inform the other Member States of its findings by sending them copies of the component type-approval certificate completed for each type of roll-over protection structure and its attachment to the tractor; whereas the placing of an EEC component type-approval mark on all structures manufactured in conformity with the approved type obviates any need for technical checks on those structures in the other Member States; whereas common requirements concerning other elements and characteristics of the roll-over protection structure, in particular, devices to prevent continuous roll-over if the tractor overturns, and protection of occupants, will be laid down at a later date;Whereas the harmonized requirements are intended principally to ensure safety on the road and at work throughout the Community; whereas, for this reason, it is necessary to introduce the obligation for tractors covered by this Directive to be fitted with roll-over protection structures;Whereas the approximation of the national laws relating to these tractors entails reciprocal recognition by Member States of the checks carried out by each of them on the basis of the common requirements,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Ved disse smalsporede traktorer er det nødvendigt at skelne mellem to tilfælde efter den anvendte førerværnstype, nemlig værn med 4 eller 2 opstalter fastgjort bagved førersædet og værn med 2 opstalter anbragt foran førersædet.

İngilizce

This Opinion was based on material prepared by the Section for Industry, Commerce, Crafts and Services under the chairmanship of Mr de Wit (Netherlands - Employers).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam