Google'a Sor

Şunu aradınız:: erhvervsansvar (Danca - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İtalyanca

Bilgi

Danca

Forsikringstjenester mod erhvervsansvar

İtalyanca

Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

— deres bidrag til miljøets vedligeholdelse er en af følgerne af deres virksomhed og af deres erhvervsansvar

İtalyanca

— il loro contributo alla preservazione dell'ambiente è una conse guenza della loro attività e della loro responsabilità professionale; nale;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

f) eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

İtalyanca

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Artikel 9 – Ændringsforslag 53 : Tjenesteyderen skal over for tjenestemodtageren godtgøre, at han er forsikret for erhvervsansvar.

İtalyanca

Articolo 9 – emendamento 53 : obbligo del prestatore di servizi di fornire al destinatario del servizio la prova che è assicurato contro i rischi inerenti alla responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Denne bevilling dækker betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

İtalyanca

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Agenzia nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

Denne bevilling dækker betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

İtalyanca

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall' Agenzia nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Danca

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som Observationscentret råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

İtalyanca

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som Overvågningscentret råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

İtalyanca

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af autoriteten, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

İtalyanca

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di premi di assicurazione sugli immobili o sulle parti degli immobili occupati dall’Autorità, come pure per i contenuti, la responsabilità civile e professionale.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Denne første anmeldelse skal ledsages af en række dokumenter og fornyes en gang om året i forenklet form (kun bevis for forsikringen for erhvervsansvar skal også fornyes hvert år).

İtalyanca

La prima dichiarazione dev'essere corredata da una serie di documenti e va aggiornata annualmente in forma più semplice (solo la prova dell'assicurazione contro i rischi professionali dev'essere ripresentata tutti gli anni).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

I forbindelse med udøvelse af arkitektvirksomhed kan borgeren på samme vilkår eventuelt fremlægge bevis for, at han ikke tidligere er erklæret fallit, eller at han er forsikret mod eventuelle økonomiske følger af sit erhvervsansvar.

İtalyanca

Se del caso, in condizioni comparabili, potete fornire la prova, per l'esercizio della professione di architetto, che non siete stati precedentemente dichiarati in fallimento ovvero che siete coperti da un'assicurazione contro i rischi pecuniari connessi con la vostra responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

I forbindelse med udøvelse af arkitektvirksomhed kan borgeren på samme vilkår eventuelt fremlægge bevis for, at han ikke tidligere er erklæret fallit, eller at han er forsikret mod eventuelle økonomiske følger af sit erhvervsansvar.

İtalyanca

Se del caso, in condizioni comparabili, potete fornire la prova, per l'esercizio della professione di architetto, che non siete stato precedentemente dichiarati in fallimento ovvero che siete coperti da un'assicurazione contro i rischi pecuniari connessi con la vostra responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Når tjenesteyderen første gang flytter fra en medlemsstat til en anden for at udføre tjenesteydelser, kan medlemsstaterne kræve, at han forud underretter den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten ved en skriftlig anmeldelse, der omfatter detaljerne vedrørende en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

İtalyanca

Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Hvis en værtsmedlemsstat for sine egne statsborgere gør adgang til eller udøvelse af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede former for virksomhed betinget af, at der føres bevis for, at de er forsikret mod de økonomiske følger af deres erhvervsansvar, anerkender denne stat erklæringer udstedt af forsikringsselskaber i de øvrige medlemsstater som ligestillede med erklæringer, der udstedes på dens eget område.

İtalyanca

Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per l'esercizio delle stesse, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi degli altri Stati membri equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

Hvis en værtsmedlemsstats kompetente myndighed for sine egne statsborgeres vedkommende gør adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv betinget af, at der føres bevis for, at de er forsikret mod de økonomiske følger af deres erhvervsansvar, anerkender denne medlemsstat certifikater udstedt af forsikringsselskaber i de øvrige medlemsstater som ligestillede med certifikater, der udstedes på dens eget område.

İtalyanca

L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Erhvervslivet har imidlertid udviklet begrebet "erhvervsansvar". Da den klassiske velfærdsstat samtidig er kommet under pres, er byerne blevet tvunget til at ændre taktik; begrebet "partnerskab" er blevet et nøglebegreb, der dernæst indvirker på den måde, hvorpå mange virksomheder tænker over, hvad og hvordan de producerer.

İtalyanca

Con tutta probabilità, il prossimo ambito in cui tenderanno a concentrarsi le innovazioni sarà quello della regolamentazione e dell'introduzione di incentivi quali: la definizione di un sistema di sconti per premiare un uso efficiente dell'energia; il ricorso al metodo dell'"ipoteca" per raggiungere obiettivi di sostenibilità, ad esempio mediante l'aumento delle tasse sul carburante al fine di sostenere i trasporti pubblici; l'inasprimento dei controlli e l'introduzione di meccanismi di garanzia per gli istituti di credito funzionanti in regime di oligopolio; il varo di nuove iniziative quali quelle volte a premiare il volontariato.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Jeg tror, at man kan bygge store håb på denne form for arbejde, som for moderen og faderen i en familie kan medføre en ligelig deling af familie ansvaret og erhvervsansvaret og ligeledes tillade mødre at forblive i kontakt med tilværelsen uden for

İtalyanca

Trattandosi del pensionamento, il problema essenziale, cioè quello dell'importo delle pensioni, non viene praticamente affrontato.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Mange tak, fru Kinnock, for Deres invitation. Jeg har faktisk med stor glæde modtaget Deres og Deres kollegas invitation, og jeg takker principielt ja til at komme, fordi jeg under alle omstændigheder har intentioner om at besøge samtlige regioner i Det Forenede Kongerige, som jeg gjorde i Skotland for nogle uger siden, og få en dialog med Wales' nationalforsamling, de lokale foreningspartnere og de erhvervsansvarlige.

İtalyanca

La ringrazio molto per l' invito, onorevole Kinnock, che in effetti sono molto lieto di aver ricevuto da parte sua e della sua collega e in linea di principio posso accoglierlo, poiché, comunque, è mia intenzione visitare tutte le regioni del Regno Unito, come ho fatto in Scozia qualche settimana fa, e dialogare con l' Assemblea nazionale del Galles, con i partner locali dei movimenti associativi e i responsabili socio-professionali.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam