Google'a Sor

Şunu aradınız:: topas (Danca - Almanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Almanca

Bilgi

Danca

topas

Almanca

Topas

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Topas

Almanca

Topas

Son Güncelleme: 2013-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Frankrig og Grækenland for raps Topas 19/2;

Almanca

Frankreichs und Griechenlands zu Topas-19/2-Sommerraps,

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Ætiopiens Topas kan ej måle sig med den, den opvejes ej med det rene Guld.

Almanca

Topaz aus dem Mohrenland wird ihr nicht gleich geschätzt, und das reinste Gold gilt ihr nicht gleich.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

De udstyrede det med fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,

Almanca

Und füllten es mit vier Reihen Steinen: die erste Reihe war ein Sarder, Topas und Smaragd;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Og du skal udstyre det med en Besætning af Sten, fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,

Almanca

Und sollst's füllen die vier Reihen voll Steine. Die erste Reihe sei ein Sarder, Topas, Smaragd;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Den 5. marts 2004 forelagde Grækenland Kommissionen supplerende oplysninger til støtte for sine nationale foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Almanca

6. Am 5. März 2004 übermittelte Griechenland der Kommission zusätzliche Informationen zur Begründung der einzelstaatlichen Maßnahmen für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

8. Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udgjorde de af Grækenland forelagte oplysninger ikke nye videnskabelige belæg, som ville afkræfte miljørisikovurderingen af vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Almanca

8. Nach Ansicht des Europäischen Amtes für Lebensmittelsicherheit stellten die von Griechenland unterbreiteten Informationen keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse dar, die eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2 erforderlich machen würden.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

om tilbagetrækning fra markedet af Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) og produkter fremstillet heraf

Almanca

über die Rücknahme von Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-Raps und daraus gewonnenen Erzeugnissen vom Markt

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udgjorde de af Grækenland forelagte oplysninger ikke nye videnskabelige belæg, som ville afkræfte miljørisikovurderingen af vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2 og dermed berettige til forbud mod brug og salg af produktet i Grækenland.

Almanca

7. Nach Ansicht des Europäischen Amtes für Lebensmittelsicherheit stellten die von Griechenland unterbreiteten Informationen keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse dar, die eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2 erforderlich machen und deshalb ein Verbot der Verwendung und des Verkaufs dieses Produkts in Griechenland rechtfertigen würden.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

den femte Sardonyks, den sjette Sarder, den syvende Krysolit, den ottende Beryl, den niende Topas, den tiende Krysopras, den ellevte Hyacint, den tolvte Ametyst.

Almanca

der fünfte ein Sardonix, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Berill, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Udtalelse fra ekspertpanelet for genetisk modificerede organismer efter anmodning fra Kommissionen angående genetisk modificerede afgrøder (Bt176 majs, MON810 majs, T25 majs, Topas 19/2 raps og Ms1xRf1 raps), omfattet af beskyttelsesklausuler i medfør af artikel 16 i direktiv 90/220/EØF, The EFSA Journal (2006) 338, 1.

Almanca

Gutachten des Wissenschaftlichen Gremiums für genetisch veränderte Organismen auf Ersuchen der Kommission bezüglich genetisch veränderter Kulturpflanzen (Maislinien Bt176, MON810 und T25 sowie Ölsaatenraps Topas 19/2 und Ms1xRf1), die gemäß Artikel 16 der Richtlinie 90/220/EWG geltend gemachten Sicherheitsklauseln unterliegen, The EFSA Journal (2006) 338, 1-15.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

(7) Den 5. marts 2004 forelagde Grækenland Kommissionen supplerende oplysninger til støtte for sine nationale foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2. Disse oplysninger har direkte følger for den videnskabelige vurdering af de foranstaltninger, Frankrig har truffet.

Almanca

(7) Am 5. März 2004 übermittelte Griechenland der Kommission zusätzliche Informationen zur Begründung der einzelstaatlichen Maßnahmen für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2, die direkte Auswirkungen auf die wissenschaftliche Bewertung der derzeitigen einzelstaatlichen Maßnahmen Frankreichs haben.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

1 _BAR_ AgrEvo UK LimitedChesterford ParkSaffron WaldenEssex CB10 1XLUnited Kingdom _BAR_ Forarbejdet olie af genetisk modificerede rapsfrø, transformationsbegivenhed TOPAS 19/2 og alle konventionelle krydsninger _BAR_ "Rapport om olie af genetisk modificerede glufosinatammonium-tolerante rapsfrø"(ACNFP) (UK) _BAR_ 9. juni 1997Findes fra den 18. april 2005 i fællesskabsregistret, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003 _BAR_ 24. juni 1997 _BAR_

Almanca

1 _BAR_ AgrEvo UK LimitedChesterford ParkSaffron WaldenEssex CB10 1XLUnited Kingdom _BAR_ Verarbeitetes Öl von gentechnisch verändertem Canola-Saatgut; Transformationsereignis TOPAS 19/2 sowie alle konventionellen Kreuzungen _BAR_ "Report on oil from a genetically modified (GM) glufosinate ammonium tolerant oilseed rape"(ACNFP) (UK) — (Bericht über Öl aus genetisch verändertem, glufosinatammonium-tolerantem Ölraps) _BAR_ 9. Juni 1997Ab 18. April 2005: Siehe Register gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 _BAR_ 24. Juni 1997 _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

1. Hvad angår markedsføring af genetisk modificeret vårraps (Brassica napus L. ssp . oleifera) afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2, blev det ved Kommissionens beslutning 98/291/EF af 22. april 1998 i medfør af Rådets direktiv 90/220/EØF vedtaget, at der skulle gives tilladelse til markedsføring af dette produkt.

Almanca

1. Was das Inverkehrbringen von genetisch verändertem Sommerraps ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) aus dem Transformationsereignis Topas 19/2 betrifft, so wurde mit der Entscheidung 98/291/EG der Kommission vom 22. April 1998 gemäß der Richtlinie 90/220/EWG des Rates das Inverkehrbringen dieses Produkts genehmigt.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

10. Da Den Videnskabelige Komité for Planter, hvad hybridraps MS1Bn x RF1Bn angår, og både Den Videnskabelige Komité for Planter og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, hvad vårraps Topas 19/2 angår, har vurderet, at produkterne ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, og da vurderingen af vårrapsen har direkte følger for vurderingen af hybridrapsen, udarbejdede Kommissionen et udkast til beslutning, hvori den anmodede Frankrig om at ophæve sine foranstaltninger vedrørende hybridraps MS1Bn x RF1Bn.

Almanca

10. Da nach Ansicht des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses und des EFSA zum Sommerraps Topas 19/2 das Produkt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt und die Bewertung die direkte Auswirkungen auf die Bewertung des Rapshybrids hat, hat die Kommission einen Entwurf für eine Entscheidung ausgearbeitet, in der Frankreich aufgefordert wird, seine Maßnahmen betreffend den Rapshybrid MS1Bn x RF1Bn aufzuheben.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

10. Da både Den Videnskabelige Komité for Planter og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har vurderet, at produktet ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, udarbejdede Kommissionen et udkast til beslutning, hvori den anmodede Frankrig om at ophæve sine foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Almanca

10. Da nach Ansicht des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses und des EFSA das Produkt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt, hat die Kommission einen Entwurf für eine Entscheidung ausgearbeitet, in der Frankreich aufgefordert wird, seine Maßnahmen betreffend Sommerraps aus dem Transformationsereignis 19/2 aufzuheben.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

7. Den 5. marts 2004 forelagde Grækenland Kommissionen supplerende oplysninger til støtte for sine nationale foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2. Disse oplysninger har direkte følger for den videnskabelige vurdering af de foranstaltninger, Frankrig har truffet med hensyn til hybridraps MS1Bn x RF1Bn.

Almanca

7. Am 5. März 2004 übermittelte Griechenland der Kommission zusätzliche Informationen zur Begründung der einzelstaatlichen Maßnahmen für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2, die direkte Auswirkungen auf die wissenschaftliche Bewertung der derzeitigen einzelstaatlichen Maßnahmen Frankreichs betreffend den Rapshybrid MS1Bn x RF1Bn haben.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Da både Den Videnskabelige Komité for Planter og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har vurderet, at produktet ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, udarbejdede Kommissionen et udkast til beslutning, hvori den anmodede Grækenland om at ophæve sine foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Almanca

9. Da nach Ansicht des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses und des EFSA das Produkt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt, hat die Kommission einen Entwurf für eine Entscheidung ausgearbeitet, in der Griechenland aufgefordert wird, seine Maßnahmen betreffend Sommerraps aus dem Transformationsereignis 19/2 aufzuheben.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Frø af vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) frembragt ved traditionelle krydsninger mellem ikke-genetisk modificeret raps og en rapslinje frembragt ved transformationsbegivenhed Topas 19/2, transformeret ved anvendelse af plasmid pOCA/Ac, indeholdende:

Almanca

Körner von Sommerraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) aus herkömmlichen Kreuzungen zwischen genetisch nicht verändertem Raps und einer Linie aus der Transformation Topas 19/2, die unter Verwendung des Plasmids pOCA/Ac gewonnen wurde, mit folgenden Bestandteilen:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam