Google'a Sor

Şunu aradınız:: arkitekturomraadet (Danca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Lehçe

Bilgi

Danca

- en sagkyndig fra en laereanstalt paa universitetsniveau inden for arkitekturomraadet,

Lehçe

- jeden ekspert wywodzący się z uniwersytetu lub równorzędnej wyższej uczelni w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

Dette direktiv finder anvendelse paa virksomhed inden for arkitekturomraadet.

Lehçe

Dyrektywę stosuje się do działalności w dziedzinie architektury.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

om nedsaettelse af et raadgivende udvalg for uddannelse inden for arkitekturomraadet

Lehçe

ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Edukacji i Szkolenia w Dziedzinie Architektury

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

Udvalget har til opgave at medvirke til at sikre et indbyrdes sammenligneligt niveau for uddannelsen inden for arkitekturomraadet i Faellesskabet.

Lehçe

Zadaniem Komitetu jest pomoc w zapewnieniu porównywalnie wysokiego poziomu edukacji i szkolenia architektów w obrębie Wspólnoty.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

Ved virksomhed inden for arkitekturomraadet forstaas i dette direktiv virksomhed, der saedvanligvis udoeves under stillingsbetegnelsen arkitekt.

Lehçe

W rozumieniu niniejszej dyrektywy, "działalność w dziedzinie architektury" to działalność zazwyczaj prowadzona w zakresie zawodowego tytułu architekta.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Udvalget raadgiver endvidere Kommissionen i alle andre spoergsmaal i forbindelse med uddannelsen inden for arkitekturomraadet, som Kommissionen maatte forelaegge det.

Lehçe

Komitet doradza także Komisji we wszystkich kwestiach poruszonych przez Komisję w związku z edukacją i szkoleniem architektów.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

Den faglige organisation skal forud fastslaa, at de af arkitekten udfoerte arbejder paa arkitekturomraadet er et vaegtigt bevis paa praktisk anvendelse af de i artikel 3 naevnte kundskaber.

Lehçe

Stowarzyszenie ustala wcześniej, czy praca wykonywana przez architekta w dziedzinie architektury jest wystarczającym potwierdzeniem umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, o którym mowa w art. 3.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Et raadgivende udvalg for uddannelse inden for arkitekturomraadet, i det foelgende benaevnt »udvalget«, nedsaettes under Kommissionen.

Lehçe

Pod auspicjami Komisji ustanawia się Komitet Doradczy ds. Edukacji i Szkolenia w Dziedzinie Architektury, zwany dalej "Komitetem".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

det er vigtigt at sikre et indbyrdes sammenligneligt uddannelsesniveau i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for arkitekturomraadet;

Lehçe

w kontekście wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury niezbędne jest zapewnienie porównywalnie wysokiego poziomu edukacji i szkolenia;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for arkitekturomraadet, herunder om foranstaltninger, som skal lette den faktiske udoevelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser

Lehçe

w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

det forekommer dog hensigtsmaessigt at fastsaette visse bestemmelser, som skal lette den faktiske udoevelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser i forbindelse med virksomhed, der falder inden for arkitekturomraadet;

Lehçe

jednakże, pożądane wydaje się wprowadzenie przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

- eksamensbeviser for bygningsingenioerer udstedt af Aristotelion Panepistimion i Thessaloniki, ledsaget af en attest fra Graekenlands tekniske naevn om, at vedkommende har ret til at udoeve virksomhed paa arkitekturomraadet;

Lehçe

- dyplomy inżyniera/architekta wydawane przez "Aristotelion Panepistimion" w Salonikach, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

- eksamensbeviser for bygningsingenioerer udstedt af Metsovion Polytechnion i Athen, ledsaget af en attest fra Graekenlands tekniske naevn om, at den paagaeldende har ret til at udoeve virksomhed paa arkitekturomraadet;

Lehçe

- dyplomy inżyniera/architekta wydawane przez "Metsovion Polytechnion" w Atenach, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

- hensyntagen til tilpasning af uddannelsen inden for arkitekturomraadet til den paedagogiske udvikling og til ny problemer, som opstaar for arkitekterne som foelge af den sociale, videnskabelige og tekniske udvikling samt af miljoebeskyttelsen.

Lehçe

- stałej oceny dostosowywania edukacji i szkolenia architektów do rozwoju metod nauczania i do nowych problemów, pojawiających się przed architektami w rezultacie rozwoju społecznego, naukowego i technicznego oraz do ochrony środowiska.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

De i stk. 1, foerste og andet led, omhandlede medlemmer og deres suppleanter udpeges paa forslag fra og efter passende samraad med erhvervsudoeverne inden for faget og af laereanstalterne paa universitets- eller tilsvarende niveau inden for arkitekturomraadet.

Lehçe

Kandydatury członków wymienionych w ust. 1 tiret pierwsze i drugie oraz ich zastępców zostają wysunięte na wniosek lub po odpowiedniej konsultacji z osobami praktykującymi w zawodzie lub uniwersytetami albo równorzędnymi uczelniami wyższymi w dziedzinie architektury.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

- droeftelse og konsultationer med henblik paa at naa frem til en faelles opfattelse af det niveau, der skal opnaas for uddannelsen inden for arkitekturomraadet, samt i givet fald af strukturen og indholdet af denne uddannelse, herunder ogsaa kriterierne for praktisk erfaring;

Lehçe

- dyskusji i konsultacji mających na celu wypracowanie wspólnego podejścia do norm, które należy osiągnąć w edukacji i szkoleniu architektów oraz odpowiednio, do struktury i treści takiej edukacji i szkolenia, w tym do kryteriów, odnoszących się do doświadczenia praktycznego,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Danca

- eksamensbeviser for civilingenioerer (bygningskonstruktion) udstedt af Aristotelion Panepistimion i Thessaloniki, ledsaget af en attest fra Graekenlands tekniske naevn om, at vedkommende har ret til at udoeve virksomhed paa arkitekturomraadet;

Lehçe

- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Aristotelion Panepistimion" w Salonikach, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

- eksamensbeviser for civilingenioerer (bygningskonstruktion) udstedt af Metsovion Polytechnion i Athen, ledsaget af en attest fra Graekenlands tekniske naevn om, at vedkommende har ret til at udoeve virksomhed paa arkitekturomraadet;

Lehçe

- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Metsovion Polytechnion" w Atenach, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

- eksamensbeviser for civilingenioerer (bygningskonstruktion) udstedt af Panepistimion Patron, ledsaget af en attest fra Graekenlands tekniske naevn om, at vedkommende har ret til at udoeve virksomhed paa arkitekturomraadet;

Lehçe

- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Panepistimion Patron", wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

- eksamensbeviser for civilingenioerer (bygningskonstruktion) udstedt af Panepistimion Thrakis, ledsaget af en attest fra Graekenlands tekniske naevn om, at vedkommende har ret til at udoeve virksomhed paa arkitekturomraadet;

Lehçe

- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Panepistimion Thrakis", wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam