Google'a Sor

Şunu aradınız:: sundhedskontrollen (Danca - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Maltaca

Bilgi

Danca

Sundhedskontrollen skal mindst omfatte:

Maltaca

L-ispezzjoni tas-saħħa trid tikkonsisti mill-inqas minn:

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Sundhedskontrollen skal have fundet sted på de tider af året, hvor vandets temperatur begunstiger sygdommenes udvikling.

Maltaca

L-ispezzjoni tas-saħħa trid tkun saret fiż-żminijiet tas-sena meta t-temperatura ta' l-ilma tiffavorixxi l-iżvilupp ta' dan il-mard.

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Sundhedskontrollen skal have fundet sted på de tider af året, hvor vandets temperatur begunstiger sygdommens udvikling, og skal mindst omfatte:

Maltaca

L-ispezzjonijiet tas-saħħa jridu jkunu saru fiż-żminijiet tas-sena meta t-temperatura ta'l-ilma tgħin l-iżvilupp ta'dan il-mard. L-ispezzjoni tas-saħħa trid mill-inqas tkun magħmula minn:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

b) transporten paa forhaand er tilladt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, paa hvis omraade sundhedskontrollen ved indfoerslen finder sted

Maltaca

(b) dan it-trasport ikun ġie awtorizzat minn qabel mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-ispezzjoni tas-saħħa ta'l-annimali li hemm provvediment dwarha fil-paragrafu 1 tkun twettqet;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

b) transporten paa forhaand er tilladt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, paa hvis omraade sundhedskontrollen ved infoerselen finder sted;

Maltaca

(b) it-trasport bħal dak kun ġie awtorizzat mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru li fit-territorju tkun twettqet l-ispezzjoni tas-saħħa ta'l-annimali li hemm provvediment dwarhom il-paragrafu 1;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre sundhedskontrollen med de i stk. 1 omhandlede transaktioner og vedtager regler, som gør det muligt at identificere oprindelsesbedriften for dette kød.

Maltaca

L-Istati Membri ser jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-kontroll tas-saħħa ta’ dawn il-ħidmiet li għalihom hemm provdut fil-paragrafu 1 u biex jadottaw regoli li jiżguraw li ż-żamma oriġinali ta’ dan il-laħam tkun traċċata.

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

b) denne transport paa forhaand er tilladt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, paa hvis omraade sundhedskontrollen ved indfoersel finder sted;

Maltaca

(b) dan it-trasport ikun ġie awtorizzat minn qabel mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istati Membri li fit-territorju tagħhom tkun saret l-ispezzjoni tas-saħħa fuq l-importazzjoni;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

2. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre sundhedskontrollen med de i stk. 1 omhandlede transaktioner og vedtager regler, som goer det muligt at identificere oprindelsesbedriften for dette koed.

Maltaca

2. L-Istati Membri ser jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-kontroll tas-saħħa ta'dawn il-ħidmiet li għalihom hemm provdut fil-paragrafu 1 u biex jadottaw regoli li jiżguraw li ż-żamma oriġinali ta'dan il-laħam tkun traċċata.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Hvis embedsdyrlægen konstaterer alvorlig overtrædelse af de i dette kapitel indeholdte hygiejneregler, eller såfremt der lægges hindringer i vejen for en passende sundhedskontrol, skal han være beføjet til at træffe enhver foranstaltning og endog kunne nedsætte produktionstakten eller midlertidigt afbryde produktionen samt gribe ind over for anvendelsen af udstyr eller lokaler.

Maltaca

Meta l-veterinarju uffiċjali jsib li r-regoli ta' l-iġene stabbiliti f'dan il-Kapitolu qed jinkisru jew li spezzjoni adegwata tas-saħħa qed tittellef, għandu jkun jista' jieħu azzjoni fir-rigward ta' l-użu ta' tagħmir jew postijiet u jieħu kull miżura meħtieġa, sa u inkluż tnaqqis fir-rata ta' produzzjoni jew interruzzjoni tal-proċess ta' produzzjoni.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Sundhedsmærket kan endvidere indeholde en oplysning, som gør det muligt at identificere den dyrlæge, som har foretaget sundhedskontrol med kødet.

Maltaca

Il-marka tas-saħħa tista', b'addizzjoni, tinkludi indikazzjoni tal-veterinarju uffiċjali li wettaq l-ispezzjoni tas-saħħa tal-laħam.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

sundhedskontrol med det ferske kød før kødets opskæring og ved dets afsendelse fra de under punkt 47 nævnte virksomheder

Maltaca

spezzjoni tas-saħħa ta' laħam frisk qabel it-tqattigħ u meta jitlaq l-istabbilimenti msemmija fil-punt 47,

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

sundhedskontrol med det ferske kød, som findes i de under punkt 47 nævnte virksomheder

Maltaca

spezzjoni tas-saħħa ta' laħam frisk miżmum fl-istabbiliment imsemmi fil-punt 47,

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Hvis der i en kontinentalzone, der skal godkendes, ikke er noget akvakulturbrug, skal de officielle tjenester have underkastet fisk fra den lavere del af afvandingsområdet sundhedskontrol, jf. nr. 2, to gange om året i fire år.

Maltaca

jekk ma hemm l-ebda razzett f'żona kontinentali li trid tiġi approvata, is-servizzi uffiċjali għandhom ikunu ssuġġettaw għall-ħut mill-parti t'sfel taż-żona tal-qbid tal-ħut għall-ispezzjoni tas-saħħa darbtejn fis-sena għal erba' snin, bi qbil mal-paragrafu 2;

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Hvis der ikke er nogen akvakulturbrug i kystzonen, skal den officielle tjeneste have underkastet bløddyrene sundhedskontrol, jf. nr. 2, med mellemrum, der er tilpasset udviklingen i de pågældende patogener.

Maltaca

jekk ma jkunx hemm l-ebda razzett fiż-żona kontinentali, is-servizz uffiċjali irid ikun issottometta molluski għal spezzjoni ta' saħħa bi qbil mal-punt 2, f'intervalli adattati għall-iżvilupp tal-patoġeni f'dak il-każ.

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

»sundhedskontrolbesøg«: besøg aflagt af en eller flere officielle tjenester på et akvakulturbrug eller i en zone for at føre sundhedskontrol

Maltaca

"spezzjoni tas-saħħa" tfisser żjara minn servizz jew servizzi uffiċjali għall-għan li jiġu mwettqa l-ispezzjonijiet tas-saħħa fuq razzett jew żona;

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Hvis den kompetente myndighed konstaterer en åbenbar overtrædelse af hygiejneforskrifterne i dette direktiv, eller at der lægges hindringer i vejen for en passende sundhedskontrol

Maltaca

Meta l-awtorità kompetenti tiskopri nuqqas ovvju ta' konformità mar-regoli ta' l-iġene stabbiliti minn din id-Direttiva jew ostakoli għall-ispezzjoni kif imiss tas-saħħa:

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

SUNDHEDSKONTROL OG TILSYN MED FREMSTILLINGEN 1.

Maltaca

IL-KONTROLL TAS-SAĦĦA U S-SUPERVIŻJONI TAL-PRODUZZJONI

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

de skal have været underkastet sundhedskontrol i henhold til bilagets kapitel VII

Maltaca

kellhom ikunu għaddew minn verifika tas-saħħa bi qbil mal-Kapitolu VII ta' l-Anness;

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

De skal underkastes sundhedskontrol i overensstemmelse med kapitel V i bilaget.

Maltaca

ikunu għaddew minn kontrolli tas-saħħa bi qbil mal-Kapitolu V ta' l-Anness;

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

afsætning: opbevaring eller udstilling, med henblik på salg, levering eller enhver anden form for afsætning på Fællesskabets område, bortset fra detailsalg og overdragelse på det lokale marked af små mængder direkte fra en fisker til detailhandleren eller forbrugeren, idet disse mængder skal underkastes den sundhedskontrol, der er foreskrevet i de nationale bestemmelser om kontrol med detailhandelen

Maltaca

"tpoġġija fuq is-suq" ifisser iz-zamma jew il-wiri għall-bejgħ, offerti għall-bejgħ, bejgħ, forniment jew xi forma oħra ta' tpoġġija fuq is-suq fil-Komunità, eskluż il-bejgħ bl-imnut u t-trasferimenti diretti fuq swieqi lokali ta' kwantitajiet żgħar mis-sajjieda lejn il-bejjiegħa bl-imnut jew lejn il-konsumaturi, li jridu jkunu suġġetti għall-kontrolli tas-saħħa stabbiliti mir-regoli nazzjonali biex jivverifikaw il-kummerċ bl-imnut;

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam