Google'a Sor

Şunu aradınız:: finansforvaltning (Danca - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Yunanca

Bilgi

Danca

Domstolens finansforvaltning

Yunanca

οικονομική διαχείριση του Δικαστηρίου

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Finansforvaltning og likviditetsstyring

Yunanca

Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Rettens administration og finansforvaltning

Yunanca

Διοίκηση και οικονομική διαχείριση του Δικαστηρίου ΔΔ

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Artikel 22 Rettens administration og finansforvaltning . . . . . . . . ..................................

Yunanca

Άρθρο 22 Διοίκηση και οικονομική διαχείριση του Δικαστηρίου ΔΔ. . ............. . . .............

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Sikre en rettidig gennemførelse af loven om offentlig finansforvaltning og –kontrol.

Yunanca

Να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή του νόμου για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Alle udgifterne blev afholdt af Ministeriet for Materiel og Transport via den regionale myndigheds finansforvaltning.

Yunanca

Όλε™ οι δαpiάνε™ αναλήφθηκαν αpiό το Υpiουργείο ∆η±οσίων Έργων και Μεταφορών ±έσω χρη±ατοδότηση™ των piεριφερειακών αρχών.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Forbedre procedurerne for finansforvaltning og -kontrol og oprette effektive overvågnings- og evalueringssystemer.

Yunanca

Βελτίωση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου και δημιουργία κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Sikre en effektiv demokratisk kontrol med militæret ved at styrke den parlamentariske kontrol og etablere en gennemsigtig finansforvaltning.

Yunanca

Εξασφάλιση αποτελεσματικού δημοκρατικού ελέγχου των στρατιωτικών, ενισχύοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και καθιερώνοντας μια διαφανή δημοσιονομική διαχείριση.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Deler kommissæren min mening, at en sådan fremgangsmåde er dårligt forenelig med en ansvarlig finansforvaltning?

Yunanca

Συμμερίζεται ο Επίτροπος την άποψή μου ότι παρόμοιες ενέργειες δεν αρμόζουν σε μια υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση;

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Rettens administration, finansforvaltning og bogholderi varetages på præsidentens vegne af justitssekretæren, der bistås af Domstolens administration.

Yunanca

Αν σ’ ένα από τα τμήματα τριμελούς ή πενταμελούς συνθέσεως ο αριθμός των τοποθετημένων σ’ αυτό δικαστών υπερβαίνει αντιστοίχως τους τρεις ή τους πέντε δικαστές, ο πρόεδρος του

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

• Der skal i Kommissionens navn oprettes en konto hos medlemsstatens finansforvaltning eller det af medlemsstaten udpegede organ.

Yunanca

• Ανοίγονται λογαριασ%οί για ιδίου- piόρου- στο όνο%α τη- Εpiιτροpiή- στο δη%όσιο τα%είο ή στον οργανισ%ό piου έχει ορίσει κάθε κράτο- %έλο-.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Udvalget lægger vægt på en disciplineret og god finansforvaltning samt en forenkling af de administrative procedurer, og på at initiativerne får succes.

Yunanca

Η επιτροπή τονίζει την πειθαρχημένη και χρήστη δημοσιονομική διαχείριση καθώς και την απλοποίηση των διοικητικών μέσων και την αποδοτικότητα των προγραμμάτων.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Af hensyn til Kommissionens troværdighed, og dermed EU' s, skal dens kredsløb for finansforvaltning reformeres meget hurtigt.

Yunanca

Είναι θέμα αξιοπιστίας της Επιτροπής, και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μεταρρυθμίσει τάχιστα τα κυκλώματα της δημοσιονομικής της διαχείρισης.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Den anden er, at udviklingslandene beviser en reel god vilje ved at gennemføre en god finansforvaltning og indlede strukturelle reformer af deres økonomier.

Yunanca

Ο δεύτερος όρος αφορά την επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους των αναπτυσσόμενων χωρών, με την οξυδερκή διαχείριση της δημοσιονομίας και με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των οικονομιών τους.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Der har ikke været nogen udvikling siden den sidste rapport med territorial organisering og planlægning. Der er gjort fremskridt med lovgivningsrammen og med finansforvaltning og finanskontrol.

Yunanca

Η µεταφορά εξουσίας στην αστυνοµία του Κοσσυφοπεδίου δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Rettens administration, finansforvaltning og bogholderi varetages på præsidentens vegne af justitssekretæren, der bistås af Domstolens og Den Europæiske Unions Rets administration.

Yunanca

Ο γραμματέας, υπό την εποπτεία του προέδρου του Δικαστηρίου ΔΔ, με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, μεριμνά για τη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και τη λογιστική του Δικαστηρίου ΔΔ.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Der er gjort betydelige fremskridt med at forbedre den offentlige finansforvaltning og -kontrol, og som følge heraf blev den finanspolitiske gennemsigtighed større.

Yunanca

Η πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες παρουσιάζει επίσης προβλήµατα.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Anvendelsen af artikel 103 bliver mere omfattende, og den har efter min mening givet anledning til en egentlig kappestrid, som har ført til en sanering af medlemsstaternes finansforvaltning.

Yunanca

Η εφαρμογή του άρθρου 103 αυξάνει σε ισχύ και επέτρεψε, θα έλεγα, να εμφανισθεί μια πραγματική άμιλλα που οδηγεί στην εξυγίανση της οικονομικής διαχείρισης των κρατών μελών.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Vedtage ny lovgivning til reform af den eksterne revisionsfunktion i overensstemmelse med reglerne fra Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder og i overensstemmelse med loven om offentlig finansforvaltning og -kontrol for at sikre revisionsrettens uafhængighed.

Yunanca

Να θεσπιστεί νέα νομοθεσία για την αναθεώρηση του εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς οργάνωσης ανώτατων οργάνων ελέγχου (INTOSAI) και σύμφωνα με τον νόμο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ελεγκτικού συνεδρίου.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Sikre hurtige fremskridt med decentraliseringsprocessen, således at der som planlagt kan afholdes lokalvalg, navnlig styrke kommunernes kapacitet inden for finansforvaltning og forvaltning af overdragne ansvarsområder og aktiver gennem uddannelse, rådgivning og levering af materiel.

Yunanca

Ταχεία προώθηση της διαδικασίας αποκέντρωσης έτσι ώστε να επιτρέπεται η ορθή διεξαγωγή των τοπικών εκλογών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ιδίως με την ενίσχυση, μέσω δράσεων κατάρτισης, παροχής συμβουλών και παροχής εξοπλισμού, των ικανοτήτων των δήμων και κοινοτήτων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαχείριση των αρμοδιοτήτων και των πόρων που έχουν μεταφερθεί σε αυτούς.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam