Google'a Sor

Şunu aradınız:: veterinaarsertifikaadil (Estonca - Fince)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

Fince

Bilgi

Estonca

vastab asjaomastele loomatervishoiunõuetele, mis on märgitud otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud näidise veterinaarsertifikaadil.

Fince

täyttävät asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset päätöksen 2007/777/EY liitteessä III olevan eläinten terveyttä koskevan todistusmallin mukaisesti.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

3. Veterinaarsertifikaadil peab olema DFi esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Fince

3. Terveystodistuksessa on oltava DF:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, ja ne on merkittävä todistukseen tehtyjen hyväksymismerkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

3. Veterinaarsertifikaadil peab olema DSV esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Fince

3. Terveystodistuksessa on oltava DSV:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, ja ne on merkittävä todistukseen tehtyjen hyväksymismerkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas lõike 1 punktis b ning lõikes 2 osutatud haudemunade saadetistega teistesse liikmesriikidesse, peab olema järgmine märge:

Fince

Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen, muihin jäsenvaltioihin lähetettävien siitosmunalähetysten mukana olevissa eläinlääkärintodistuksissa on oltava seuraava maininta:

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Lõigetes 1, 2 ja 3 ning lõike 4 punktides b ja c osutatud lindude või ühepäevaste tibudega kaasas oleval veterinaarsertifikaadil peab olema järgmine märge:

Fince

Edellä olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa sekä 4 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen, muihin jäsenvaltioihin toimitettavien siipikarja- ja untuvikkolähetysten mukana olevissa eläinlääkärintodistuksissa on oltava seuraava maininta:

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas lõike 1 punktides a ja b ning lõikes 2 osutatud haudemunade saadetistega teistesse liikmesriikidesse, peab olema järgmine märge:

Fince

Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen, muihin jäsenvaltioihin lähetettävien siitosmunalähetysten mukana olevissa eläinlääkärintodistuksissa on oltava seuraava maininta:

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2. Veterinaarsertifikaadil on riikliku inspektori nimi, ametinimetus ja allkiri ning pädeva asutuse ametlik tempel, mille kõigi värv erineb sertifikaadi ülejäänud teksti värvist.

Fince

2. Todistuksessa on oltava virallisen tarkastajan nimi, ominaisuudet ja allekirjoitus, samoin kuin toimivaltaisen viranomaisen leima, ja näiden kaikkien on oltava eri värisiä kuin muut todistuksessa olevat maininnat.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

3. Veterinaarsertifikaadil peab olema GDQCLi esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Fince

3. Terveystodistuksessa on oltava GDQCL:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, ja ne on merkittävä todistukseen tehtyjen hyväksymismerkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Veterinaarsertifikaadil peab olema FDA või NMFS-NOAA esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Fince

Terveystodistuksessa on oltava FDA:n tai NMFS-NOAA:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, ja ne on merkittävä todistukseen tehtyjen hyväksymismerkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

3. Veterinaarsertifikaadil on toidu-ja keskkonnahügieeni ametkonna esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning ametkonna ametlik tempel, mille värvus erineb muude kinnituste värvusest.

Fince

3. Terveystodistuksessa on oltava FEHD:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, ja ne on merkittävä todistukseen tehtyjen hyväksymismerkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

3. Veterinaarsertifikaadil peab olema PHD-MHE esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Fince

3. Terveystodistuksessa on oltava PHD-MHE:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, ja ne on merkittävä todistukseen tehtyjen hyväksymismerkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Nõukogu direktiiviga 88/407/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud veisespermaga kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Neuvoston direktiivin 88/407/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muuhun jäsenvaltioon lähetettävän naudan pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Nõukogu direktiiviga 90/429/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud seaspermaga kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Neuvoston direktiivin 90/429/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muuhun jäsenvaltioon lähetettävän sian pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Direktiiviga 88/407/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud veisespermaga kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Direktiivin 88/407/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän nautaeläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Direktiiviga 90/429/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud seaspermaga kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Direktiivin 90/429/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän siansukuisten eläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Veretooteid või verejahu sisaldava sööda märgistusel, saatedokumendil või veterinaarsertifikaadil peavad olema selgesti kirjutatud sõnad, vastavalt “sisaldab veretooteid – ei tohi anda mäletsejalistele” või “sisaldab verejahu – tohib anda ainult kaladele”.

Fince

verituotteita tai verijauhoa sisältävän rehun pakkausmerkinnöissä, sen mukana olevissa kaupallisissa asiakirjoissa tai terveystodistuksessa on oltava selkeä merkintä: ’Sisältää verituotteita – ei saa syöttää märehtijöille’ tai ’Sisältää verijauhoa – saa syöttää vain kaloille’;

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud lamba- ja kitseembrüotega kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän lammas- tai vuohieläinten alkioiden mukana seuraavassa direktiivin 92/65/ETY mukaisessa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud lamba- ja kitsespermaga kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän lammas- tai vuohieläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa direktiivin 92/65/ETY mukaisessa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Nõukogu direktiiviga 89/556/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetavate veise-embrüotega kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Neuvoston direktiivin 89/556/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muuhun jäsenvaltioon lähetettävien naudan alkioiden mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Direktiiviga 89/556/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on Ühendkuningriigist teistesse liikmesriikidesse saadetavate veise-embrüotega kaasas, peab olema järgmine märge:

Fince

Direktiivin 89/556/ETY mukaisessa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien nautaeläinten alkioiden mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

Son Güncelleme: 2014-11-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam