Google'a Sor

Şunu aradınız:: majapidamine (Estonca - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

Letonca

Bilgi

Estonca

majapidamine

Letonca

mājsaimniecības

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

põllumajanduslik majapidamine

Letonca

saimniecība

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

põllumajanduslik majapidamine

Letonca

lauku saimniecība

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Majapidamine, lemmikloomad, raha.

Letonca

Mājdzīvnieki, nauda.

Son Güncelleme: 2016-10-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Kuidas nii, baatjuðka, mul on ju maja, lehm, majapidamine...

Letonca

Bet kā gan es, batjuška, man taču ir māja, govs, saimniecība...

Son Güncelleme: 2016-10-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Põllumajandustöötajatel on õigus majapidamistoetusele, kui neil on oma abikaasa või lastega ühine majapidamine.

Letonca

Bezdarbniekam ir jāpieņem ikviens atbilstīgs darba piedāvājums.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

„aruandev majapidamine” põllumajanduslik majapidamine, kes esitab andmevõrgu jaoks andmeid; d)

Letonca

“saimniecība, kas iesniedz pārskatu” ir jebkura lauku saimniecība, kura iesniedz pārskatus datu tīkla vajadzībām;

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

„põllumajanduslik majapidamine” kõik artiklis 92 osutatud toetusesaaja juhitavad sama liikmesriigi territooriumil asuvad põllumajanduslikud tootmisüksused;

Letonca

"saimniecība" ir visas ražošanas vienības un platības, ko pārvalda 92. pantā minētais atbalsta saņēmējs un kas atrodas vienas dalībvalsts teritorijā;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

c) tegevisiku muu sugulane, kellel on tegevisikliku tehingu tegemise päevaks olnud temaga ühine majapidamine vähemalt ühe aasta jooksul;

Letonca

c) attiecīgās personas cits radinieks, ar ko tas individuālā darījuma veikšanas brīdī ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā vismaz vienu gadu;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2) Kas esimesele küsimusele antavat vastust mõjutab asjaolu, et majapidamine ei ole iseseisvalt tegutsev üksus ning et talu elumaja asub linnapiirkonnas?

Letonca

2. Vai, lai atbildētu uz pirmo jautājumu ir svarīgi tas, ka zemes gabals nevar būt patstāvīga vienība un ka dzīvojamā ēka atrodas zemes gabala apbūves zonā?

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

c) juhtimiskohustusi täitva isiku muud sugulased, kellel on olnud asjaomase tehingu kuupäeval selle isikuga sama majapidamine vähemalt ühe aasta jooksul;

Letonca

c) citi pārvaldes pienākumus pildošās personas radinieki, ar kuriem konkrētā darījuma veikšanas dienā tai vismaz gadu ir bijusi kopīga mājsaimniecība;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

„põllumajanduslik majapidamine” kõik põllumajandustootja poolt juhitavad ja põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad üksused, mis asuvad sama liikmesriigi territooriumil;

Letonca

"saimniecība" ir visas lauksaimnieciskām darbībām izmantotās un lauksaimnieka apsaimniekotās vienības, kuras atrodas tās pašas dalībvalsts teritorijā;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

„põllumajanduslik majapidamine” põllumajanduslik majapidamine määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 tähenduses;

Letonca

"saimniecība" ir saimniecība Regulas (ES) Nr. 1307/2013 4. panta nozīmē, izņemot 91. panta 3. punktā paredzēto gadījumu šīs regulas VI sadaļas vajadzībām;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

Kui kohustusega hõlmatud kogu maa või osa sellest või kogu põllumajanduslik majapidamine antakse üle teisele isikule kõnealuse kohustuse kehtivusajal, võib kõnealune teine isik kohustuse või üleantud maale vastava kohustuse osa ülejäänud ajaks üle võtta või see lõpeb ning kohustuse kehtivusaja eest tagasimaksmist ei nõuta.

Letonca

Ja visu zemi vai daļu zemes, uz kuru attiecas saistības, vai visu saimniecību nodod citai personai laikposmā, kurā ir spēkā saistības, minētā cita persona var pārņemt saistības vai to daļu, kas atbilst nodotajai zemei, uz atlikušo laikposma daļu vai izbeigt to piemērošanu, un par laikposmu, kurā saistības bija spēkā, atbalsta atmaksāšanu nepieprasa.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

„põllumajanduslik majapidamine” põllumajandusettevõte, nagu seda mõistet üldiselt kasutatakse liidu põllumajandusülevaadete ja -loenduste raames; b)

Letonca

“saimniecība” ir lauksaimniecības uzņēmums atbilstīgi tam, kā šis jēdziens tiek vispārīgi lietots saistībā ar Savienības laukaimniecības apsekojumiem un skaitīšanu;

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Põllumajanduslik majapidamine, kes on valitud aruandvaks majapidamiseksks, valib kontaktasutuse poolt selleks otstarbeks koostatud nimekirjast raamatupidamisbüroo, kes on valmis täitma aruande tema talumajapidamise kohta vastavalt artiklis 10 sätestatud lepingu tingimustele.

Letonca

Lauksaimnieks, kura saimniecība ir izvēlēta par saimniecību, kas iesniedz pārskatu, izvēlas no sadarbības aģentūras šim nolūkam sagatavota saraksta grāmatvedības biroju, kas vēlētos sagatavot pārskatu viņa saimniecībai saskaņā ar 10. pantā paredzētajiem līguma nosacījumiem.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Põllumajanduslik majapidamine, mis valitakse välja vastavalt artikli 12 teisele taandele vastuvõetud eeskirjade alusel, valib kontaktasutuse poolt selleks otstarbeks koostatud nimekirjast raamatupidamisbüroo, kes on valmis täitma spetsiaalse aruande tema ettevõtte kohta vastavalt artiklis 15 sätestatud lepingu tingimustele.

Letonca

Lauksaimnieks, kura saimniecība ir izvēlēta atbilstoši noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 12. panta otro ievilkumu, izvēlas no sadarbības aģentūras šim nolūkam sagatavota saraksta grāmatvedības biroju, kas vēlētos sagatavot īpašo pārskatu viņa saimniecībai atbilstoši 15. pantā noteiktajiem līguma nosacījumiem.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

a) põllumajandusettevõte -põllumajanduslik majapidamine või ametliku järelevalve all olev turustaja ettevõte, mis asub liikmesriigi territooriumil ning kus peetakse või aretatakse aretamiseks, tootmiseks või tapmiseks ettenähtud loomi;

Letonca

a)%quot%saimniecība%quot% ir lauksaimniecības uzņēmums vai valsts uzraudzībā esoša telpas, kas atrodas dalībvalsts teritorijā un kurā pastāvīgi tur vai baro dzīvniekus audz, ražošanai vai kaušanai;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Liikmesriigid võivad anda toetust põllumajandustootjatele, kellel on õigus saada toetust 1. peatükis osutatud põhitoetuskava või ühtse pindalatoetuse kava alusel ning kelle põllumajanduslik majapidamine asub täielikult või osaliselt vastavalt määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 lõikele 1 liikmesriikide määratud looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel („looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetus”).

Letonca

Dalībvalstis var piešķirt maksājumu lauksaimniekiem, kuriem ir tiesības saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļā minēto pamata maksājuma shēmu vai vienotā platībmaksājuma shēmu un kuru saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi un kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 1. punktu ("maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi").

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

Kui põllumajanduslik majapidamine või selle osa müüakse või renditakse, võivad käesoleva artikli lõikele 1 vastavad füüsilised või juriidilised isikud enne 2015. aasta taotluste esitamise viimast kuupäeva, mis kehtestatakse vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 78 esimese lõigu punktile b, sõlmitud lepingu alusel anda käesoleva artikli lõike 1 kohase toetusõiguste saamise õiguse üle ühele või mitmele põllumajandustootjale, tingimusel et viimatinimetatud vastavad käesoleva määruse artiklis 9 sätestatud tingimustele.

Letonca

Ja visu saimniecību vai tās daļu pārdod vai iznomā, šā panta 1. punkta prasībām atbilstīgas fiziskas vai juridiskas personas ar līgumiem, kuri parakstīti pirms pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas 2015. gadā, ko nosaka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 78. panta b) punktu, nodod tiesības saņemt maksājumtiesības saskaņā ar šā panta 1. punktu, vienam vai vairākiem lauksaimniekiem ar noteikumu, ka pēdējie minētie lauksaimnieki atbilst šīs regulas 9. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam