Google'a Sor

Şunu aradınız:: lisävakuus (Fince - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İngilizce

Bilgi

Fince

lisävakuus

İngilizce

additional security

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Luoton lisävakuus

İngilizce

Credit Enhancement

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Lisävakuus tai korvaava vakuus

İngilizce

Additional or replacement guarantee

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

Fince

CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden osalta todistuksenhaltijan on annettava lisävakuus, kun

İngilizce

For the products falling within CN code 1701, the licence holder shall lodge a supplementary security if:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Aika on siis sama kuin neuvostolla. Puheenjohtaja Prodihan puhui myös tasavertaisuudesta, lisävakuus sekin.

İngilizce

President Prodi, indeed, spoke of parity and equivalence, which adds up to an additional safeguard.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Finagran pyytämä lisävakuus muodostui sen hyväksi asetetusta pantista, joka kattoi 50 prosenttia osakkeista.

İngilizce

The additional guarantee requested by Finagra consisted in a security in favour of Finagra on 50 % of the shares.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua erotusta ei makseta kuukauden kuluessa, 3 artiklan 4 kohdassa sekä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittu lisävakuus menetetään.

İngilizce

If the difference referred to in the first subparagraph is not paid within one month, the additional security provided for in Article 3(4) and Article 6(1) and (2) shall be forfeit.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

määritellä rahoituskehys, joka soveltuu nykyistä paremmin varmistamaan julkisten varojen ja yksityisten sijoittajien käyttöön asettamien varojen integroinnin ja johon sisältyy ESIR-rahaston tarjoama mahdollinen lisävakuus.

İngilizce

choosing a financial framework that is better suited to blending public sector resources with those that might be made available by private investors, possibly with additional guarantees to be provided by the EFSI.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Jos tulliviranomaiset toteavat, että annettu vakuus ei turvaa tai ei enää turvaa varmasti tai riittävästi tullivelan maksamista määräajassa, niiden on vaadittava 189 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä tämän harkinnan mukaan joko antamaan lisävakuus tai korvaamaan alkuperäinen vakuus uudella vakuudella.

İngilizce

Where the customs authorities establish that the security provided does not ensure, or is no longer certain or sufficient to ensure, payment of the customs debt within the prescribed period, they shall require the person referred to in Article 189 (1), at his option, to provide additional security or to replace the original security with a new security.

Son Güncelleme: 2017-02-27
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Tätä tukee se seikka, että 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruiselle lainalle annettiin (ISAP:n kanssa tehtyyn) siviilialan sopimukseen liittyvä lisävakuus.

İngilizce

This is supported by the fact that an additional security related to a civil contract (i.e. contract with ISAP) was granted in respect of the USD 10 million credit facility.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Tähän näkökohtaan liittyy lisäksi lisävakuus: se, ettei mitään tavallisia rikoksia, ei edes joidenkin mielenosoitusten yhteydessä satunnaisesti ilmeneviä väkivaltaisuuksia, käsitellä terrorismin torjumiseen tarkoitetun välineen avulla.

İngilizce

This aspect, in fact, provides a further guarantee: no common crime, not even acts of violence committed incidentally in the context of certain demonstrations, will be covered by the instrument to eliminate terrorism.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivisissä vaaditaan jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että tiettyjä maksukyvyttömyyslainsäädännön säännöksiä ei sovelleta tällaisiin järjestelyihin, varsinkaan säännöksiä, jotka estäisivät rahoitusvakuuden tehokkaan realisoimisen tai saattaisivat kyseenalaisiksi sellaisten nykyisten tekniikoiden pätevyyden kuin kahdenvälinen sulkeutuva nettoutus, lisävakuuden antaminen täydentävän vakuuden muodossa tai vakuuden korvaaminen toisella.

İngilizce

In order to achieve this objective the Directive requires Member States to ensure that certain provisions of insolvency law do not apply to such arrangements; in particular, those that would inhibit the effective realisation of financial collateral or cast doubt on the validity of current techniques such as bilateral close-out netting, the provision of additional collateral in the form of top-up collateral and substitution of collateral.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

(4) Vakuusjärjestelyihin liittyvän oikeusvarmuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiettyjä niiden maksukyvyttömyyslainsäädännön säännöksiä ei sovelleta tällaisiin järjestelyihin; tämä koskee erityisesti säännöksiä, jotka estäisivät vakuuden tehokkaan realisoimisen tai antaisivat aihetta epäillä sellaisten nykytekniikoiden pätevyyttä kuin sulkeutuva nettoutus, lisävakuuden toimittaminen täydentävän vakuuden muodossa tai vakuuden korvaaminen toisella.

İngilizce

(4) In order to improve the legal certainty of collateral arrangements, Member States should ensure that certain provisions of insolvency law do not apply to such arrangements, in particular, those that would inhibit the effective realisation of collateral or cast doubt on the validity of current techniques such as close-out netting, the provision of additional collateral in the form of top-up collateral and substitution of collateral.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Jos tulliviranomaiset toteavat, että annettu vakuus ei turvaa tai ei enää turvaa varmasti tai riittävästi tullivelan maksamista määräajassa, niiden on vaadittava 61 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua henkilöä tämän harkinnan mukaan joko antamaan lisävakuuden tai korvaamaan alkuperäisen vakuuden uudella vakuudella.

İngilizce

Where the customs authorities establish that the guarantee provided does not ensure, or is no longer certain or sufficient to ensure, payment of the customs debt within the prescribed period, they shall require any of the persons referred to in Article 61(3), either to provide an additional guarantee or to replace the original guarantee with a new guarantee, according to his choice.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Vakuuden tai vakuutuksen hankkimista koskevan vaatimuksen yhteydessä ehdotetaan, että jos jätteitä siirretään väliaikaisten toimien toteuttamista varten, kyseinen vaatimus voidaan täyttää siten, että vastaanottaja hankkii lisävakuuden tai ‑vakuutuksen, joka kattaa jätteiden siirron sen lopullisen huolehtimisen tai hyödyntämisen suorittamiseen saakka.

İngilizce

In the context of the requirement to establish a financial guarantee or equivalent insurance, it is further proposed that if a shipment is destined for an interim operation, then that requirement may be fulfilled by the establishment of an additional financial guarantee or equivalent insurance by the consignee, covering the said shipment until completion of final recovery or disposal.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Jotkin yksiköt vaativat näiden menettelyjen lisäksi yhteisön myöntämille EAKR-tuille erityisen lisävakuuden, jolla perintä varmistetaan joka tapauksessa.

İngilizce

In additional to these procedures, some departments demand a supplementary guarantee specifically in the case of (ERDF) Community funds, with the result that recovery is guaranteed whatever happens.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Artiklassa säädetään myös, että vakuuden tai vakuutuksen on oltava voimassa ja katettava siirron kustannukset loppukäsittelyyn saakka ja että väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten siirrettävien jätteiden tapauksessa kyseinen vaatimus voidaan täyttää siten, että vastaanottaja hankkii lisävakuuden tai -vakuutuksen.

İngilizce

The article also establishes that the guarantee or equivalent insurance must be valid and cover the shipment until final treatment and that, as regards shipments of waste destined for interim recovery or disposal operations, this requirement may be fulfilled by the establishment of an additional financial guarantee or equivalent insurance by the consignee.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Tarjotaan vakuusjärjestelylle rajoitettu suoja eräitä maksukyvyttömyyslain säännöksiä vastaan, erityisesti niitä, jotka estäisivät vakuuden tehokkaan realisoimisen tai aiheuttaisivat epäilyä sellaisten tekniikoiden pätevyydestä kuin sulkeutuva nettoutus (close-out netting), täydentävän vakuuden (eli riskin tai vakuuden markkina-arvon muutosten vuoksi toimitettava lisävakuus) toimittaminen ja vakuuden korvaaminen.

İngilizce

Providing limited protection of collateral arrangements from some rules of insolvency law, in particular those that would inhibit the effective realization of collateral or cast doubt on the validity of techniques such as close-out netting, the provision of top-up collateral, (i.e. additional collateral as a result of changes in the mark-to-market value of the exposure or the collateral) and substitution of collateral.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Niin ikään asetuksessa ehdotetaan, että jos jäte siirretään väliaikaisiksi katsottavia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten, vakuutta koskeva vaatimus voidaan täyttää siten, että vastaanottaja hankkii lisävakuuden tai ‑vakuutuksen, joka kattaa kyseisen siirron jätteen lopullisen huolehtimisen tai hyödyntämisen suorittamiseen saakka.

İngilizce

Finally, it is established that if a shipment is destined for recovery or disposal operations which are considered interim, this requirement may be fulfilled by the establishment of an additional guarantee or equivalent insurance by the consignee covering the said shipment until the completion of final recovery or disposal.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Rahoitusvakuusjärjestelyihin liittyvän oikeusvarmuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiettyjä maksukyvyttömyyslainsäädännön säännöksiä ei sovelleta tällaisiin järjestelyihin, varsinkaan säännöksiä, jotka estäisivät rahoitusvakuuden tehokkaan realisoimisen tai saattaisivat kyseenalaisiksi sellaisten nykyisten tekniikoiden pätevyyden kuin kahdenvälinen sulkeutuva nettoutus, lisävakuuden antaminen täydentävän vakuuden muodossa tai vakuuden korvaaminen toisella.

İngilizce

In order to improve the legal certainty of financial collateral arrangements, Member States should ensure that certain provisions of insolvency law do not apply to such arrangements, in particular, those that would inhibit the effective realisation of financial collateral or cast doubt on the validity of current techniques such as bilateral close-out netting, the provision of additional collateral in the form of top-up collateral and substitution of collateral.

Son Güncelleme: 2016-11-30
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam