Google'a Sor

Şunu aradınız:: maatilarekisteri (Fince - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İngilizce

Bilgi

Fince

Maatilarekisteri

İngilizce

Farm register

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

Tilastollinen maatilarekisteri

İngilizce

Statistical Register of Agricultural Holdings

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Ajantasainen maatilarekisteri on johdonmukaisten ja yhtenäisten maataloustilastojen perusta, ja jos tällainen rekisteri koordinoidaan kansallisten yritysrekisterien kanssa, saadaan lisäksi väline, joka tukee maataloustietojen yhdentämistä muiden alojen tietoihin.

İngilizce

The availability of an up to date register of agricultural holdings is a basis for a coherent and integrated system of agricultural statistics and also, if coordinated with national business registers, a tool contributing to the integration of agricultural information with that of other sectors.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Maatilarekisteri, johon kirjataan sellaiset Galician itsehallintoalueella sijaitsevat maatilat, jotka haluavat tuottaa maantieteellisellä merkinnällä suojattua hunajaa ”Miel de Galicia”.

İngilizce

register of holdings, in which those holdings are listed which are situated in the Autonomous Community of Galicia and intend to produce honey covered by the protected geographical indication Miel de Galicia;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Asetukseen (EY) N:o 1166/2008 liittyvien rasitusten vähentäminen a) tutkimusten suunnittelun avulla ja b) tarjoamalla mahdollisuus käyttää sopivia olemassa olevia lähteitä ja maatilarekistereitä.

İngilizce

Reduction of burden in Regulation 1166/2008 on respondents through: (a) design of the surveys; (b) possibility to use existing appropriate sources and farm registers.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Horisontaalisissa asioissa valmistelut maksajaviraston ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamiseksi ovat vasta alkuvaiheessa, vaikka Kroatia pyrkiikin luomaan ne olemassa olevien rakenteiden, maatalousministeriön markkina- ja rakennetukien osaston sekä tietokoneistettuun keskustietokantaan yhdistetyn maatilarekisterin pohjalle.

İngilizce

Concerning horizontal issues, preparations for a Paying Agency and Integrated Administration and Control System (IACS) are at a very early stage, though Croatia aims to develop them on the basis of existing structures, that is the Directorate for Market and Structural Aids within the Ministry of Agriculture and of a farm register linked to a central computerised database.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Eläinten pitäjän kirjallisen ilmoituksen tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004, erityisesti asetuksen liitteessä olevassa B ja C jaksossa, esitettyjen vaatimusten mukaisesti laaditun maatilarekisterin ja siirtoasiakirjojen tutkimisen perusteella”

İngilizce

Based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex of that Regulation,’

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Eläinten pitäjän kirjallisen ilmoituksen tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004, erityisesti asetuksen liitteessä olevassa B ja C jaksossa, esitettyjen vaatimusten mukaisesti laaditun maatilarekisterin ja siirtoasiakirjojen tutkimisen perusteella eläimet ovat olleet lastausta edeltäneiden 30 vuorokauden ajan tai syntymästään saakka, jos kyse on alle 30 vuorokauden ikäisistä eläimistä, alkuperätilalla, jonne ei lastausta edeltäneiden 21 vuorokauden aikana ole tuotu yhtään lammasta tai vuohta eikä lähetyspäivää edeltäneiden 30 vuorokauden aikana yhtään sorkkaeläintä kolmansista maista, ellei tuontia ole suoritettu direktiivin 91/68/ETY 4 a artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

İngilizce

Based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex of that Regulation, they have remained on a single holding of origin for a period of at least 30 days prior to loading, or on the holding of origin since birth where the animals are less than 30 days old, and no animal of the ovine and caprine species has been introduced into the holding of origin during the last 21 days prior to loading and no biungulate animal imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the 30 days prior to dispatch from the holding of origin, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(2) of Directive 91/68/EEC;’.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Valvontaelin tarkistaa kunakin satovuonna sen suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustetun hunajan määrän, jonka kukin hunajan keruuta, varastointia ja/tai pakkaamista koskevaan laitosrekisteriin kirjattu yritys saattaa markkinoille. Tällä varmistetaan, että määrä vastaa maatilarekisteriin kirjattujen mehiläishoitajien tai muiden rekisteriin kirjattujen yritysten tuottaman tai hankkiman hunajan määrää.

İngilizce

Each marketing year, the quantities of honey certified by the protected geographical indication which have been placed on the market by each firm listed on the register of extraction, storage and/or packaging installations are checked by the regulatory body to verify that they tally with the quantities of honey produced by the beekeepers listed in the register of producers or purchased from them or from other firms listed in the register.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Valinnainen: Viite tasetietoihin ja maksutaserekisteriin tai ulkomaisia suoria sijoituksia koskevaan rekisteriin ja maatilarekisteriin (1.7 b)

İngilizce

Optional: Reference to balance sheet data, and to the balance of payments or foreign direct investment register, and to the farm register (1.7b)

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Viite tasetietoihin (niiden yksiköiden osalta, joiden on julkaistava tilinpäätöksensä) ja viite maksutaserekisteriin tai ulkomaisia suoria sijoituksia koskevaan rekisteriin ja viite maatilarekisteriin

İngilizce

Reference to balance sheet data (for units required to publish accounts), and Reference to the balance of payments register or foreign direct investment register, and Reference to the farm register

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Sen on saatettava päätökseen yritystietorekisterin ja maatilarekisterin perustaminen mukaan luettuina prosessit, joilla varmistetaan rekisteritietojen ajantasaisuus.

İngilizce

Finalise establishment of the statistical business register and farm register, including routines to ensure that the registers contain up-to-date information.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

3 Eläinten pitäjän kirjallisen ilmoituksen tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004, erityisesti asetuksen liitteessä olevan B ja C jakson, mukaisesti laaditun maatilarekisterin ja siirtoasiakirjojen tutkimisen perusteella

İngilizce

Based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex to that Regulation:

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

Eläinten pitäjän kirjallisen ilmoituksen tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004, erityisesti asetuksen liitteessä olevan B ja C jakson, mukaisesti laaditun maatilarekisterin ja siirtoasiakirjojen tutkimisen perusteella eläimet ovat olleet vähintään 30 viime päivän ajan tai syntymästään saakka, jos kyse on alle 30 päivän ikäisistä eläimistä, alkuperätilalla, jonne ei 21 viime päivän aikana ole tuotu yhtään lammasta tai vuohta eikä 30 viime päivän aikana yhtään sorkkaeläintä kolmansista maista, ellei eläimiä ole tuotu neuvoston direktiivin 91/68/ETY 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

İngilizce

Based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex to that Regulation, the animals have remained on a single holding of origin for a period of at least the last 30 days, or on the holding of origin since birth where the animals are less than 30 days old, and no animal of the ovine and caprine species has been introduced into the holding of origin during the last 21 days and no biungulate animal imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the last 30 days, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(1) of Council Directive 91/68/EEC.

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

3 Eläinten pitäjän kirjallisen ilmoituksen tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004, erityisesti asetuksen liitteessä olevan B ja C jakson, mukaisesti laaditun maatilarekisterin ja siirtoasiakirjojen tutkimisen perusteella eläimet ovat olleet lastausta edeltäneiden 30 päivän ajan tai syntymästään saakka, jos kyse on alle 30 päivän ikäisistä eläimistä, alkuperätilalla, jonne ei lastausta edeltäneiden 21 päivän aikana ole tuotu yhtään lammasta tai vuohta eikä lähetyspäivää edeltäneiden 30 päivän aikana yhtään sorkkaeläintä kolmansista maista, ellei eläimiä ole tuotu direktiivin 91/68/ETY 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

İngilizce

Based on the written declaration made by the keeper or an examination of the holding register and movement documents kept in accordance with Council Regulation (EC) No 21/2004, in particular in Sections B and C of the Annex to that Regulation, the animals have remained on a single holding of origin for a period of at least 30 days prior to loading, or on the holding of origin since birth where the animals are less than 30 days old, and no animal of the ovine and caprine species has been introduced into the holding of origin during the last 21 days prior to loading and no biungulate animal imported from a third country has been introduced into the holding of origin during the 30 days prior to dispatch from the holding of origin, unless those animals were introduced in accordance with Article 4a(1) of Directive 91/68/EEC.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Maatilarekisterin luominen maatalouslaskennan perusteella ja maataloustilastojen puutteiden korjaaminen.

İngilizce

Create a farm register on the basis of the agricultural census and address remaining gaps in agricultural statistics.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tilastolliset maatilarekisterit

İngilizce

farm statistical registers,

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

On tarpeen vakiinnuttaa maataloutta koskeva tilastojärjestelmä ja jatkaa aikaisempien toimintasuunnitelmien pohjustamaa työtä maatilarekistereiden ja pienten maatilojen osalta.

İngilizce

There is a need to consolidate the agricultural statistical system and to continue the work supported by the previous action plans in the areas of farm registers and small farms.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam