Google'a Sor

Şunu aradınız:: suosituimmuussopimuksella (Fince - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İngilizce

Bilgi

Fince

Eurooppa-neuvosto on pannut tyytyväisenä merkille selvityksen, jonka neuvosto on Firenzen Eurooppa-neuvoston pyynnöstä esittänyt kauppapolitiikan kehityksestä ja yhteisön suosituimmuussopimuksista.

İngilizce

The European Council took note with satisfaction of the presentation by the Council of the report on the development of the trade policy and the preferential agreements of the Community, as requested by the European Council in Florence.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tulojen puolelta tarkastamme kaupan suosituimmuussopimuksia sekä arvonlisäveroon liittyviä oikaisuja ja korvauksia.

İngilizce

As regards revenue, we shall continue our audit of preferential trade agreements and of adjustments and compensations in the field of VAT.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

2.8.10 Euroopan unioni voisi solmia suosituimmuussopimuksia ehdokasvaltioiden kanssa.

İngilizce

2.8.9 The EU could draw up preferential agreements with candidate countries.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Fince

Niinpä komission olisi edistettävä tällä alalla tehtyjä suosituimmuussopimuksia koskevien tietojen julkaisemista ja niiden ulottamista muihin maihin soveltamalla suosituinta valtiota koskevaa lauseketta.

İngilizce

The Commission should therefore promote the disclosure of information about the preferential agreements concluded in this sector and their extension to other countries, through the application of the most favoured nation clause.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Liitteen B taulukossa 2 tarkoitettujen tavaroiden maksun maatalousosaa vastaavat arvotullit voidaan korvata muulla maatalousosalla, jos suosituimmuussopimuksessa niin säädetään.

İngilizce

The ad valorem duties corresponding to the agricultural component of the charge for the goods in Table 2 of Annex B may be replaced by another agricultural component where provided for by a preferential agreement.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

tämä vaara koskee myös suosituimmuussopimuksia;

İngilizce

whereas that risk may also arise in the context of preferential agreements;

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

jos suosituimmuussopimuksessa säädetään muiden kuin liitteessä A lueteltujen maataloustuotteiden hintaerojen tasaamisesta, sanotun sopimuksen soveltamiseksi voidaan huomioon otettaviin tuotteisiin sisällyttää lisää perustuotteita;

İngilizce

where a preferential agreement provides for the offsetting of differences in prices for agricultural products other than those listed in Annex A, additional basic products may be included among the eligible products pursuant to that agreement;

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Kun suosituimmuussopimuksessa säädetään maksun maatalousosan alennuksesta, näiden alennettujen maatalousosien määrittämistä ja hallintoa koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt annetaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, jos sopimuksessa määritetään:

İngilizce

Where a preferential agreement provides for a reduction in the agricultural component of the charge, the detailed rules for determining and managing such reduced agricultural components shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 16, provided the agreement specifies:

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Yksityiskohtaiset säännöt 1, 2 ja 3 kohdan soveltamisesta annetaan 16 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jos kyseisessä suosituimmuussopimuksessa määritetään:

İngilizce

The detailed rules for applying paragraphs 1 to 3 shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 16 if the preferential agreement concerned determines:

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Kun suosituimmuussopimuksessa otetaan käyttöön 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suora tasausjärjestelmä, sopimuksessa tarkoitettuun maahan tai maihin suuntautuvaan vientiin sovellettavat määrät on määritettävä sopimuksessa määriteltyjen edellytysten mukaisesti yhdessä ja samalla perusteella kuin maksun maatalousosa.

İngilizce

Where the arrangements for the direct offsetting referred to in Article 6 (1) (b) are established within the framework of a preferential agreement, the amounts payable on exports to the country or countries concerned by the agreement shall be determined jointly and on the same basis as the agricultural component of the charge under the conditions laid down in the agreement.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Se voidaan jakaa kahteen alajaksoon, joiden pituudet ovat yksi ja kaksi kuukautta, jos kolmen kuukauden jakso koskee kahta kalenterivuotta tai markkinointivuotta tai se voi suosituimmuussopimuksissa olla pitempi kuin kolme kuukautta.

İngilizce

It may be subdivided into two subperiods of one and two months if the quarter is spread over two calendar years or two marketing years, or it may be longer than one quarter within the framework of preferential agreements.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Kun suosituimmuussopimuksessa säädetään maksun 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun osan alentamisesta tai asteittaisesta poistamisesta, liitteen B taulukossa 1 tarkoitettujen tavaroiden osalta tämä on kiinteä osa. Muiden sanotussa sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta maksun tämä osa saadaan vähentämällä maksun kokonaismäärästä sopimuksesta johtuva maatalousosa, ellei sopimuksessa säädetä tämän osan määrittämisestä muulla tavoin.

İngilizce

Where a preferential agreement provides for the reduction or phasing out of the part of the charge referred to in Article 2 (1) (a), this shall be the fixed component in the case of the goods listed in Table 1 of Annex B. In the case of the other goods covered by the agreement, this part of the charge shall be obtained by deducting from the total charge the agricultural component provided for in the agreement unless the agreement makes provision for determining this part by some other means.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

jos määrätyn alueen kanssa tehdyssä suosituimmuussopimuksessa säädetään erityisestä tasaamistavasta, yhteisön markkinoiden ja maailmanmarkkinoiden hintaero voidaan korvata sanotussa sopimuksessa määritellyllä erolla;

İngilizce

where a preferential agreement concluded with a specific area provides for a special offsetting method, the difference between prices on the Community market and prices on the world market may be replaced by the difference defined in that agreement.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

jos suosituimmuussopimuksessa niin säädetään, maataloustuotteiden hinnat tietyissä kolmansissa maissa.

İngilizce

if provided for by a preferential agreement, the prices of the agricultural products in certain third countries.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Jos suosituimmuussopimuksessa niin säädetään, tämä maatalousosa voidaan korvata yhdellä 2 kohdassa tarkoitetuista osista.

İngilizce

Where provided for by a preferential agreement, this agricultural component may be replaced by one of the forms referred to in paragraph 2.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Tällöin kyseisessä suosituimmuussopimuksessa on vahvistettava luettelo mainituista maataloustuotteista, joita tavaroiden kauppaa säätelevät säännöt koskevat.

İngilizce

In that case the list of those agricultural products subject to the rules governing trade in goods shall be established by the agreement concerned.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Jos suosituimmuussopimuksessa määrätään maatalousosien alennuksesta tavarakohtaisesti sen sijaan, että alennettaisiin perusmääriä, alennetut maatalousosat lasketaan ottaen huomioon yhteisön tullitariffissa vahvistetut maatalousosat ja soveltamalla niihin kyseistä maata koskevassa sopimuksessa määrättyä alennusta.

İngilizce

When a preferential agreement provides for a reduction in the rates of the agricultural components per good instead of a reduction in the basic amounts, the reduced agricultural components shall be calculated by taking into account the agricultural components fixed by the Community Customs Tariff and by applying the reduction provided for by the agreement relating to the country concerned.

Son Güncelleme: 2017-01-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

tiettyjen maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettujen tavaroiden tuontiin sovellettavaa kauppajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettua komission asetusta (EY) N:o 1294/94 (5) ei enää sovelleta muihin kuin suosituimmuussopimuksella tuotuihin tavaroihin,

İngilizce

Whereas Commission Regulation (EC) No 1294/94 of 3 June 1994 on implementing measures of the trade arrangements applicable on imports of certain goods resulting from the processing of agricultural products (5) is no longer applicable to goods imported outside preferential agreements;

Son Güncelleme: 2017-01-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Järjestäytyneesti tehdyt laajat kansainväliset petokset Alkuperään ja suosituimmuussopimuksiin liittyvät petokset 2.1.

İngilizce

Major organized transnational fraud cases Major frauds relating to origin and preferential agreements 2.1.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Eurooppaneuvoston pyynnöstä esittänyt kauppapolitiikan kehityksestä ja yhteisön suosituimmuussopimuksista.

İngilizce

Council of the report on the development of the trade policy and the preferential agreements of the Community, as requested by the European Council in Florence.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam