Google'a Sor

Şunu aradınız:: tarkastussertifikaatti (Fince - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İngilizce

Bilgi

Fince

Tarkastussertifikaatti

İngilizce

Certificate of inspection

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tarkastussertifikaatti on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena.

İngilizce

The certificate of inspection shall be made in one single original.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tarkastussertifikaatti laaditaan jollakin määräjäsenvaltion virallisista kielistä.

İngilizce

The certificate of inspection shall be in one of the official languages of the Member State of destination.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Jotta tarkastussertifikaatti hyväksyttäisiin, sen myöntäjän on oltava:

İngilizce

To be accepted, the certificate of inspection must have been issued by:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tarkastussertifikaatti voidaan laatia sähköisesti käyttäen menetelmää, jonka asianomainen jäsenvaltio on asettanut tarkastusviranomaisten tai tarkastuslaitosten käyttöön.

İngilizce

The certificate of inspection may be established by electronic means, using the method made available to the control authorities or control bodies by the Member State concerned.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tarkastussertifikaatti on laadittava jollakin yhteisön virallisista kielistä ja täytettävä leimoja ja allekirjoituksia lukuun ottamatta joko kokonaan suuraakkosin tai kokonaan konekirjoituksella.

İngilizce

The certificate of inspection shall be drawn up in one of the official languages of the Community and filled in, except for the stamps and signatures, either entirely in capital letters or entirely in typescript.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tuodulla tuotteella on oltava sellaisen viranomaisen tai laitoksen myöntämä tarkastussertifikaatti, jonka luvan antaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt myöntämään tarkastussertifikaatteja.

İngilizce

The imported product shall be covered by a certificate of inspection issued by the authority or body which has been accepted for issuing the certificate of inspection by the competent authority of the authorising Member State.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

Tuodulla tuotteella on oltava 13 artiklassa vahvistettu tarkastussertifikaatti, ja kyseisen tarkastussertifikaatin myöntäjänä on oltava tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, jonka luvan antaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt myöntämään tarkastussertifikaatin.

İngilizce

The imported product shall be covered by a certificate of inspection as set out in Article 13, issued by the control authority or the control body which has been accepted for issuing the certificate of inspection by the competent authority of the authorising Member State.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

kun 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tarkastussertifikaatti esitetään 1 kohdan mukaisesti, sertifikaatin 16 kohdassa on oltava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus, joka myönsi luvan 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

İngilizce

the certificate of inspection referred to in paragraph 3(b) shall, at the time it is submitted in accordance with paragraph 1, include in box 16 the declaration of the competent authority in the Member State which granted the authorisation according to the procedure provided for in Article 19;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

tuotteeseen liittyy 4 kohdan mukaisesti hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten, tarkastuslaitosten tai tarkastusviranomaisten taikka 5 kohdan mukaisesti hyväksytyn tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen myöntämä tarkastussertifikaatti, jossa vahvistetaan, että tuote täyttää tämän kohdan mukaiset ehdot.

İngilizce

the product is covered by a certificate of inspection issued by the competent authorities or inspection bodies or inspection authorities of the third country recognised in accordance with paragraph 4, or by an inspection body or inspection authority recognised in accordance with paragraph 5, which confirms that the product satisfies the conditions set out in this paragraph.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan mukaisesti tuodut tuotteet, mainitussa artiklassa tarkoitettu tarkastussertifikaatti.

İngilizce

in case of products imported in accordance with Article 33 of Regulation (EC) No 834/2007, a copy of the certificate of inspection referred to in that Article.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

TARKASTUSSERTIFIKAATTIOTTEEN MALLI

İngilizce

MODEL OF THE EXTRACT OF THE CERTIFICATE OF INSPECTION

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

’tarkastussertifikaatilla’ asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua, yhden lähetyksen kattavaa tarkastussertifikaattia;

İngilizce

‘certificate of inspection’: means the certificate of inspection referred to in Article 33(1)(d) of Regulation (EC) No 834/2007 covering one consignment;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

’lähetyksellä’ samaan tai useampaan yhdistetyn nimikkeistön koodiin kuuluvaa tuotemäärää, jolle on annettu yksi ainoa tarkastussertifikaatti, joka lähetetään samalla kuljetusvälineellä ja joka tuodaan samasta kolmannesta maasta;

İngilizce

‘consignment’: means a quantity of products under one or more Combined Nomenclature codes, covered by a single certificate of inspection, conveyed by the same means of transport and imported from the same third country;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat edellyttää, että sähköisessä tarkastussertifikaatissa on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY [7] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kehittynyt sähköinen allekirjoitus.

İngilizce

The competent authorities of the Member States may require that the electronic certificate of inspection be accompanied by an advance electronic signature within the meaning of Article 2(2) of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council [7].

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

8 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytyssä kolmannessa maassa sijaitseva 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastusviranomainen tai tarkastuslaitos, joka on hyväksytty myöntämään tarkastussertifikaatteja; tai

İngilizce

the control authority or control body which has been accepted for issuing the certificate of inspection, as referred to in Article 7(2), from a third country recognised under Article 8(4); or

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten, tarkastusviranomaisten tai tarkastuslaitosten on säilytettävä asetuksen (EY) N:o 834/2007 32 ja 33 artiklassa ja tässä asetuksessa, erityisesti sen 4, 8 ja 11 artiklassa, tarkoitetut todistusasiakirjat komission ja jäsenvaltioiden saatavilla vähintään kolme vuotta siitä vuodesta, jona tarkastukset tehtiin tai tarkastussertifikaatit ja asiakirjaselvitykset toimitettiin.

İngilizce

The supporting documents referred to in Articles 32 and 33 of Regulation (EC) No 834/2007 and in this Regulation, in particular in Articles 4, 8 and 11, shall be kept by the competent authorities of third countries, the control authorities or the control bodies at the disposal of the Commission and the Member States for at least three years following the year in which the controls took place or the certificates of inspection and documentary evidence were delivered.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Jakamisen jälkeen kunkin tarkastussertifikaattiotteen alkuperäiskappaleen, joka on varustettu vahvistusmerkinnällä, on oltava kyseisen erän mukana, ja se on esitettävä jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa kyseisen erän, jotta se voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

İngilizce

After the splitting, the endorsed original of each extract of the certificate of inspection shall accompany the batch concerned, and shall be presented to the relevant Member State’s authority, which shall verify the batch concerned for the purpose of its release for free circulation.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tarvittaessa jäsenvaltioiden asianomaiset viranomaiset voivat pyytää tarkastussertifikaatista käännöksen jollekin kyseisen maan virallisista kielistä.

İngilizce

Where necessary, the relevant Member State’s authorities may request a translation of the certificate of inspection in one of its official languages.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Jokaisen jaosta saadun erän osalta tarkastussertifikaatista on toimitettava liitteessä VI vahvistetun mallin ja täyttöohjeiden mukainen ote jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle.

İngilizce

For each of the batches which results from the splitting, an extract of the certificate of inspection shall be submitted to the relevant Member State’s authority, in accordance with the model and the notes set out in Annex VI.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam