Google'a Sor

Şunu aradınız:: timotei (Fince - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İngilizce

Bilgi

Fince

timotei

İngilizce

timothy

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 26
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Timotei

İngilizce

Timothy-grass

Son Güncelleme: 2011-09-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Sitä voidaan erityisesti myöntää seuraaville rehusie­menten lajikkeille: timotei, puna­apila, nurminata ja koiranheinä.

İngilizce

It can in particular be granted for the following varieties of fodder crop seeds: Timothy, Red Clover, Meadow Fescue and Cocksfoot.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Suomi voi komission suostumuksella myöntää tukia enintään satovuoteen 2010 asti, mainittu satovuosi mukaan luettuna, tietyille määrille siemeniä ja siemenviljaa, jotka on tuotettu yksinomaan Suomessa, timotein (Phleum pratense L.) siemeniä lukuun ottamatta.

İngilizce

Subject to Commission authorisation, Finland may grant aid for certain quantities of seeds, with the exception of Timothy seeds (Phleum pratense L.), and for certain quantities of cereal seed produced solely in Finland up to and including the 2010 harvest.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Kyseisellä muutoksella poistetaan Suomelta mahdollisuus myöntää kansallista tukea siemenille ja siemenviljalle ja, jotta suomalaisilla viljelijöillä olisi mahdollisuus valmistautua tilanteeseen, jossa kansallista tukea ei myönnetä, säädetään viimeisestä ylimääräisestä siirtymäkaudesta, jonka aikana Suomessa voidaan myöntää kansallista tukea siementen ja siemenviljan tuotantoon timotein siemeniä lukuun ottamatta.

İngilizce

That amendment discontinues the possibility for Finland to grant national aid for seeds and cereal seed and, in order to provide farmers in Finland with the opportunity to prepare for a situation without national aid, provides for a final, additional transitional period during which national aid for the production of seeds and cereal seed, with the exception of Timothy seeds, may be granted by Finland.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Jotta suomalaisilla viljelijöillä olisi kuitenkin mahdollisuus valmistautua kansallisten tukien päättymisen aiheuttamaan uuteen tilanteeseen, siementen ja siemenviljan tuotantoon olisi timotein siemeniä lukuun ottamatta kuitenkin myönnettävä edelleen tukea viimeisen ylimääräisen siirtymäkauden ajan, jonka päätyttyä tuki lakkautetaan.

İngilizce

However, in order to enable farmers in Finland to prepare for the new situation created by the abolition of national aid, aid for the production of seeds and cereal seed, with the exception of timothy seeds, should be maintained during a final transitional period, after which it will be abolished.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Suomi voi komission suostumuksella myöntää tukia enintään satovuoteen 2010 asti, mainittu satovuosi mukaan luettuna, tietyille määrille siemeniä ja siemenviljaa, jotka on tuotettu yksinomaan Suomessa, timotein (Phleum pratense L.) siemeniä lukuun ottamatta.

İngilizce

Finland may, subject to authorisation by the Commission, grant aid for certain quantities of seeds, with the exception of timothy seeds (Phleum pratense L.), and for certain quantities of cereal seed produced solely in Finland up to and including the 2010 harvest.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Timotein tuotantotuen pitäminen edelleen tuotantomääriin sidottuna mahdollistaa hyvin todennäköisesti timotein siementen tuotannon ylläpidon korkealla tasolla Suomessa.

İngilizce

Maintaining coupled aid for timothy production will undoubtedly permit a high level of timothy seed production to be maintained in Finland.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Timotein siementen kansallinen tuki olisi sen vuoksi lakkautettava.

İngilizce

National aid for timothy seed production should therefore be abolished.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Lisäksi timotein siementen lisäystoiminta on Suomessa lähes optimaalisella tasolla ja se tapahtuu suhteellisen kilpailukykyisissä olosuhteissa.

İngilizce

Timothy seed is multiplied in Finland in nearly optimal and relatively competitive conditions.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Suomi pyytää lupaa myöntää hehtaaritukea eräille aloille, joilla tuotetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 [2] liitteessä XIII lueteltuja heinäkasvien (Gramineae) ja palkokasvien (Leguminosae) siemeniä, timoteitä (Phleum pratense L.) lukuun ottamatta, sekä eräille siemenvilja-aloille.

İngilizce

Finland requests authorisation to grant aid per hectare for certain areas under Gramineae (grass) and Leguminosae (legumes) seeds species as listed in Annex XIII to Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC) No 247/2006, (EC) No 378/2007 and repealing Regulation (EC) No 1782/2003 [2], with the exception of Phleum pratense L. (Timothy), and for certain areas under cereal seed.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Tukikelpoiset alat alat, joilla viljellään asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteessä XIII lueteltuja varmennettuja heinäkasvien (Gramineae) ja palkokasvien (Leguminosae) siemeniä, timoteitä (Phleum pratense L.) lukuun ottamatta.

İngilizce

Eligible area under certified Gramineae (grass) and Leguminosae (legumes) seeds of species listed in Annex XIII to Regulation (EC) No 73/2009 with the exception of Phleum pratense L. (Timothy).

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Rehukasvien siemenet, kylvämiseen tarkoitetut (ei kuitenkaan viljojen, sokerijuurikkaiden, sinimailasen, apilan ”Trifolium-suvun lajien”, nadan, niittynurmikan ”Poa pratensis L.”, raiheinän ”Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L.” ja timotein siemenet)

İngilizce

Seeds of forage plants for sowing (excl. of cereals and of sugar beet, alfalfa, clover "Trifolium spp.", fescue, Kentucky blue grass "Poa pratensis L.", rye grass "Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L." and Timothy grass)

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Suomi pyytää lupaa myöntää hehtaaritukea eräille aloille, joilla tuotetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 [2] liitteessä XI lueteltuja heinäkasvien (Gramineae) ja palkokasvien (Leguminosae) siemeniä, timoteitä (Phleum pratense L.) lukuun ottamatta, sekä eräille siemenvilja-aloille.

İngilizce

Finland requests authorisation to grant aid per hectare for certain areas under Gramineae (grass) and Leguminosae (legumes) seeds species as listed in Annex XI to Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and modifying Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) No 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001 [2], with the exception of Phleum pratense L. (Timothy), and for certain areas under cereal seed.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Tukikelpoiset alat Alat, joilla viljellään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä XI lueteltuja varmennettuja heinäkasvien (Gramineae) ja palkokasvien (Leguminosae) siemeniä, timoteitä (Phleum pratense L.) lukuun ottamatta.

İngilizce

Eligible Area under certified Gramineae (grass) and Leguminosae (legumes) seeds of species listed in Annex XI to Regulation (EC) No 1782/2003 with the exception of Phleum pratense L. (Timothy).

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Tukikelpoiset alat Alat, joilla viljellään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä XI esitettyjä varmennettuja nurmi- ja peltokasvien siemeniä, timoteitä (Phleum pratense L.) lukuun ottamatta.

İngilizce

Eligible Area under certified Gramineae (grass) and Leguminosae (legumes) seeds of species listed in Annex XI to Regulation (EC) No 1782/2003 with the exception of Phleum pratense L. (Timothy).

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

Suomi pyytää lupaa myöntää hehtaaritukea eräille aloille, joilla tuotetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 [3] liitteessä XI esitettyjä nurmi- ja peltokasvien siemeniä, timoteitä (Phleum pratense L.) lukuun ottamatta, sekä eräille siemenvilja-aloille.

İngilizce

Finland requests authorisation to grant aid per hectare for certain areas under Gramineae (grass) and Leguminosae (legumes) seeds species as listed in Annex XI to Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers [3], with the exception of Phleum pratense L. (Timothy), and for certain areas under cereal seed.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam