Google'a Sor

Şunu aradınız:: koneistus (Fince - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İsveççe

Bilgi

Fince

koneistus

İsveççe

spånskärande bearbetning

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Koneistus

İsveççe

Skärande bearbetning

Son Güncelleme: 2012-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fince

pinnan koneistus

İsveççe

ytbearbetning

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Tavarantoimittajan koneistus Muut kustannukset yhteensä

İsveççe

Levcranlörsvcrklyysuppsältning Totala övriga kostnader

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Suhteessa nykyisiin kehittyneisiin tuotantomenetelmiin koneistus kehittyy omatoimisesti.

İsveççe

Och när det gäller avancerade produktionsmetoder idag så utvecklas nu mekaniseringen på egen hand.

Son Güncelleme: 2016-10-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Olemme teräksen ja koneistuksen ihmisiä nykyään.

İsveççe

Vi är män av järn och mekanik nu.

Son Güncelleme: 2016-10-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Kaikkien haittojen kompensaatio koneita, laitteita, työkaluja ja muotteja sekä tavarantoimittajien koneistusta koskevien investointikustannusten osalta eli näille erille lasketut tukikelpoiset kustannukset (94530690) [ks. 59 kappale] – näiden erien kustannukset vaihtoehtoisissa sijoituspaikoissa (75624552) [v. 46 kappale] = 18906138.

İsveççe

Ersättning för nackdelar i form av investeringskostnader för maskiner, utrustning, verktyg och pressar samt leverantörsutrustning motsvarande beräknade stödberättigade kostnader för dessa poster (94530690 euro) [se punkt 59] – kostnaderna för dessa poster vid den alternativa lokaliseringen (75624552 euro) [se punkt 46] = 18906138 euro.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Komissio päättelee tämän vuoksi, että koneita ja laitteita, työkaluja ja muotteja sekä tavarantoimittajien koneistusta koskevat investointikustannukset, jotka voidaan katsoa tukikelpoisiksi Cutron hankkeen osalta, ovat 94530690 euroa [11] eivätkä 165381681 euroa, kuten Italia on ilmoittanut.

İsveççe

Följaktligen drar kommissionen slutsatsen att investeringskostnaderna för maskiner, utrustning, verktyg och pressar samt för leverantörsutrustning som kan anses stödberättigade i Cutro uppgår till 94530690 euro [11] mot 165381681 euro som angivits av Italien.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Ottaen kaikki nämä seikat huomioon komissio päättelee, että Cutroon tehtävien investointien arvioidut kustannukset ovat koneiden ja laitteiden, työkalujen ja muottien sekä tavarantoimittajien koneistuksen osalta liian suuret ja että niitä ei voi verrata vaihtoehtoisen ratkaisun investointikustannuksiin.

İsveççe

Med hänsyn till alla dessa faktorer drar kommissionen slutsatsen att de planerade investeringskostnaderna i Cutro för maskiner och utrustning, verktyg och pressar samt för leverantörernas utrustning är överdrivna och inte jämförbara med investeringskostnaderna avseende den alternativa lösningen.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Tukikelpoiset tontti-, tila- ja rakennuskustannukset (41530657 euroa) [ks. 45 kappale] + koneita, laitteita, työkaluja ja muotteja sekä tavarantoimittajien koneistusta koskevat tukikelpoiset kustannukset (94530690) [ks. 59 kappale] = 136061346.

İsveççe

Stödberättigade kostnader för mark, byggnader och byggnadsarbeten (41530657 euro) [se punkt 45] + stödberättigade kostnader för maskiner, utrustning, verktyg och pressar samt leverantörsutrustning (94530690 euro) [se punkt 59] = 136061346 euro.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

1960-luvulla Euroopan maatalous koneistuu.

İsveççe

Kläder ochaccessoarer från1960-talet.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Tälle nelinumerotasolle kuuluu: - puun sahaus, höyläys ja koneistus - puisten ratapölkkyjen valmistus - yhdistämättömän puulattian valmistus - lastuvillan, puujauhon, -lastujen tai -hakkeen valmistus

İsveççe

Omfattar: - tillverkning och beredning i samma enhet av trikåväv: • luggvaror och frotté • vävnader av nättyp och fönsterinredningstyp som är stickade i raschelmaskin eller i liknande maskiner • andra dukvaror av trikå

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Tämä taas johtuu paljolti metsäteollisuudesta, koska suuri osa kasvusta johtuu puunkaatoon ja paperintuo­tantoon tarvittavan koneistuksen lisääntyneestä kysynnästä.

İsveççe

Denna har i sin tur skogsindustrin att tacka för mycket, eftersom mycket av uppgången beror på ökat behov av maskiner och utrustning för skogsavverkning och pappersproduktion.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

(57) Ottaen kaikki nämä seikat huomioon komissio päättelee, että Cutroon tehtävien investointien arvioidut kustannukset ovat koneiden ja laitteiden, työkalujen ja muottien sekä tavarantoimittajien koneistuksen osalta liian suuret ja että niitä ei voi verrata vaihtoehtoisen ratkaisun investointikustannuksiin. Komissio on arvioinut käytettävissä olevien tietojen perusteella ja moottoriajoneuvoalaa edustavan ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella, että vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja koskevat objektiiviset erot tavarantoimittajaverkon, työvoimakustannusten, lainsäädännön ja työvoiman ammattitaidon osalta voisivat olla peruste Cutron 25 prosentin alueelliselle haitalle vaihtoehtoratkaisuun verrattuna. Komissio päättelee tämän vuoksi, että koneita ja laitteita, työkaluja ja muotteja sekä tavarantoimittajien koneistusta koskevat investointikustannukset, jotka voidaan katsoa tukikelpoisiksi Cutron hankkeen osalta, ovat 94530690 euroa [11] eivätkä 165381681 euroa, kuten Italia on ilmoittanut.

İsveççe

(57) Med hänsyn till alla dessa faktorer drar kommissionen slutsatsen att de planerade investeringskostnaderna i Cutro för maskiner och utrustning, verktyg och pressar samt för leverantörernas utrustning är överdrivna och inte jämförbara med investeringskostnaderna avseende den alternativa lösningen. Utifrån de tillgängliga upplysningarna och med hjälp av den externe experten på bilindustrin bedömde kommissionen att de objektiva skillnaderna mellan de alternativa lokaliseringarna i form av förekomsten av ett leverantörsnätverk, arbetskostnader, rättsliga krav och arbetskraftens kvalifikationer skulle kunna motivera en nackdel på 25% i Cutro jämfört med den alternativa lösningen. Följaktligen drar kommissionen slutsatsen att investeringskostnaderna för maskiner, utrustning, verktyg och pressar samt för leverantörsutrustning som kan anses stödberättigade i Cutro uppgår till 94530690 euro [11] mot 165381681 euro som angivits av Italien.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-nykyaikaisen tuotantotekniikan käytön lisääminen (esim. valmistus tilauksesta, koneistuksen ja tietokoneistuksen lisääminen),

İsveççe

-Ökad användning av modern tillverkningsteknik (t.ex. tillverkning på beställning, ökad mekanisering och datorisering).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

5.2.7 Komissiota kehotetaan ottamaan maaseudun kehittämispolitiikassa huomioon syrjäisimpien alueiden erityistarpeet. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa sellaisten säännösten poistaminen, jotka rajoittavat rakennetukien saatavuutta tai estävät niiden saannin, viljelijöille ja karjankasvattajille aiheutuvien lisäkustannusten korvaaminen, tuki-intensiteetin asettaminen sellaiselle tasolle, että se vastaa syrjäisimpien alueiden tarpeita, ja yhteisön tukiosuuden laajentaminen kattamaan oheistoimenpiteet muun muassa seuraavilla aloilla: erityiset tuotantojärjestelmät — olosuhteisiin sopeutetun koneistuksen tukeminen –, maatalousvakuutukset, toimijoiden järjestäytymisasteen lisääminen ja haitallisten organismien torjuntaohjelmien käynnistäminen.

İsveççe

5.2.7 ta hänsyn till de yttersta randområdens särskilda behov i fråga om landsbygdsutveckling; detta innebär bl.a. att man bör upphäva bestämmelser som begränsar eller hindrar möjligheten att beviljas strukturstöd; jordbrukare och boskapsuppfödare bör kompenseras för merkostnader; stödet bör fastställas på en nivå som står i överensstämmelse med dessa regioners behov och gemenskapens stöd bör utvidgas till att även omfatta kompletterande åtgärder på bl.a. följande områden: specifika produktionssystem, användning av lämplig maskinpark, system för jordbruksförsäkringar, främjande av sammanslutningar och program för att bekämpa skadliga organismer,5.2.8 vidta nya åtgärder för att öka jordbruksprodukternas konkurrenskraft, t.ex. i fråga om tomater, frukt, växter och blommor, då dessa produkter konkurrerar med liknande produkter på samma marknader som länder som har associeringsavtal med EU (t.ex. Marocko) eller som drar nytta av olika preferenssystem, t.ex. AVS-länderna,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Q 10 Koneistuksen/viimeistelyn jäännöstuotteet (esimerkiksi sorvin lastut, valssihilse jne.)

İsveççe

Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv-och frässpån etc.).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam