Google'a Sor

Şunu aradınız:: rds (Fince - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İtalyanca

Bilgi

Fince

Liikennetiedotuspalvelut (RDS-TMC)

İtalyanca

Servizi d'informazione sul traffico (RDS-TMC)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

RDS — Farm Advice Unit

İtalyanca

RDS — Farm Advice Unit

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

RDS on hengenvaarallinen sairaus.

İtalyanca

Si tratta di una malattia potenzialmente fatale.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tiedot eivät riittäneet tukemaan käyttöä RDS: n hoitoon.

İtalyanca

I dati a sostegno dell’ indicazione per il trattamento della sindrome da distress respiratorio non erano sufficienti.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Fince

Yritys esitti pääasiallisesti kahden RDS: n ehkäisemistä koskeneen tutkimuksen tulokset.

İtalyanca

La presenza del componente sintetico serve ad evitare i rischi connessi all’ uso delle sostanze di origine animale, come ad esempio la possibile trasmissione di agenti infettivi.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Fince

Surfaxin on keinotekoinen surfaktantti, jonka odotettiin korvaavan luontaisen surfaktantin puuttumisen RDS: ää sairastavilla vauvoilla.

İtalyanca

SURFAXIN è un surfattante artificiale che dovrebbe compensare la carenza di surfattante naturale nei bambini affetti da sindrome da distress respiratorio.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Huono: Uusin kuljettajan pyynnöstä näkyviin tuleva RDS-järjestelmän viesti eroaa edellisestä vain yhden tiedon eli kilometrimäärän osalta.

İtalyanca

Scorretto: l’ultimo messaggio RDS visualizzato su richiesta del conducente differisce dal precedente soltanto in un punto: il numero di km.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

2.1.1 tukee näkemystä, että RDS-TMC on eurooppalainen hanke, jonka on oltava Euroopan laajuisesti yhteentoimiva,

İtalyanca

2.1.1 condivide l'opinione secondo cui il sistema RDS-TMC è un progetto europeo la cui interoperatività dev'essere garantita in tutta l'Europa;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

2.1.3 tukee komissiota sen pyrkimyksissä - yhdenmukaistaa teknisesti RDS-TMC:n avainaloja, jotta voitaisiin varmistaa multimodaalisten matka-ja liikennetiedotuspalvelujen jatkuvuus ja yhteentoimivuus - saavuttaa järjestelytoimenpitein kaikkien asianomaisten yhteistoiminta ja tehdä tarvittaessa muita ehdotuksia tarpeellisten teknisten määrittelyjen yhtenäiskäytöstä - nopeuttaa RDS-TMC:n käyttöönottoa tiedotusta lisäämällä,

İtalyanca

2.1.3 appoggia gli sforzi della Commissione per armonizzare alcuni settori chiave tecnici del sistema RDS-TMC per garantire la continuità e l'interoperatività dei servizi d'informazione per i viaggi ed il traffico multimodali; coordinare, grazie a misure organizzative, tutti gli interessati e, se del caso, presentare ulteriori proposte per un'applicazione uniforme delle specifiche tecniche necessarie; accelerare l'attuazione del sistema RDS-TMC pubblicizzandone i potenziali vantaggi;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Medina Ortega (PSE), esittelijä. - (ES) Arvoisa puhe mies, haluaisin sanoa, että jos haluaisimme löytää jonkin nimen, joka olisi täysin vastoin avoimuuden periaatetta, ei ole olemassa sen huvittavampaa nimeä kuin mikä on nyt annettu tälle direktiiville tai direktiiviluonnoksen suositusehdotukselle, koska ainakin espanjan kielellä sen nimenä on - en tiedä, miltä se kuulostaa arvoisan komissaarin korvissa hänen omalla kielellään - "directiva relativa a la protección de los datos personales y de la intimidad en relación con el sector de las telecomunicaciones y, en particular, la red digital de servicios integrados (RDSI) y las redes móviles digitales públicas".

İtalyanca

Medina Ortega (PSE), relatore. - (ES) Signor Presidente, volendo individuare una definizione oscura, decisamente non trasparente, non c'è nome più divertente di quello della direttiva o proposta di raccomandazione di direttiva, visto che si chiama, almeno in castigliano - non so come suonerà al signor Commissario nella sua lingua - direttiva sulla tutela dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) e alle reti digitali radiomobili.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Lääkevalmistekomitea epäili edelleen, riittivätkö tutkimusten suunnitelmat ja tulokset osoittamaan, että tuote olisi vähintään yhtä tehokas ja turvallinen kuin muut surfaktantit, joita käytetään nykyään RDS: n ehkäisemiseen.

İtalyanca

Il CHMP stava ancora studiando se il progetto e i risultati degli studi fossero sufficienti per affermare che il prodotto sarebbe stato efficace e sicuro almeno quanto gli altri agenti surfattanti attualmente usati per prevenire la sindrome da distress respiratorio.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Surfaxinia oli tarkoitus käyttää RDS: n ehkäisemiseen keskosilla, joiden sikiöikä on alle 32 viikkoa (vähintään 8 viikkoa ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla), ja RDS: n hoitoon keskosilla, joiden sikiöikä on alle 37 viikkoa (vähintään kolme viikkoa ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla).

İtalyanca

SURFAXIN avrebbe dovuto essere utilizzato per prevenire la sindrome da distress respiratorio nei neonati prematuri con meno di 32 settimane di gestazione (ovvero nati con almeno 8 settimane di anticipo) nonché per curare la sindrome nei neonati prematuri con meno di 37 settimane di gestazione (ovvero nati con almeno 3 settimane di anticipo).

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tehoa mitattiin tarkastelemalla RDS: n esiintymistä sekä henkiinjäämistä mahdollisen keuhkosairauden (bronkopulmonaalisen dysplasian) jälkeen eri ajankohtina.

İtalyanca

L’ efficacia è stata misurata osservando la frequenza dei casi di sindrome da distress respiratorio nonché la sopravvivenza in presenza e in assenza di una disfunzione respiratoria correlata (“ displasia broncopolmonare”) in diversi momenti.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, komission tiedonannossa pyritään luomaan toimintakehys Euroopan unionin tasolla sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja siinä ehdotetaan viittä ensisijaista alaa, jotka ovat RDS-TMC-pohjaiset liikennetiedotuspalvelut, liikennetietojen vaihto ja tiedonhallinta, elektroninen tiemaksujen perintäjärjestelmä, käyttöliittymä ja järjestelmäarkkitehtuuri.

İtalyanca

. Signor Presidente, signor Commissario, la comunicazione della Commissione mira ad istituire un quadro d' azione a livello dell' Unione europea e a livello nazionale, regionale e locale proponendo cinque settori prioritari: i servizi di informazione sul traffico mediante il sistema RDS-TMC, lo scambio di dati sul traffico/ gestione dell' informazione, il sistema elettronico di riscossione dei pedaggi, l' interfaccia uomo/ macchina e anche l' architettura di sistema.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Ensinnäkin: pidämme strategiaa RDS-TMC-pohjaisten liikennetiedotuspalvelujen käyttöönototosta hyvänä; odotamme kuitenkin, että sitä ei toteuteta vain koko Saksan alueen kattavana vaan koko Euroopan laajuisena.

İtalyanca

Primo: siamo favorevoli alla strategia che mira all' introduzione dei servizi di informazione sul traffico tramite il sistema RDS-TMC, la cui diffusione capillare non dovrà naturalmente coprire solo il territorio della Germania, ma l' Europa intera.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Ne edellyttävät liikenteen valtaväylien valvontaa ja hallintaa mukaan luettuna uusien aikataulujen laatiminen, tiedottaminen ennen matkaa ja tiedottaminen matkan aikana muuttuvien opasteiden ja RDS-TMC-palveluiden avulla.

İtalyanca

Tali sistemi presuppongono il controllo e la gestione del traffico sulle principali arterie, ivi compresi l' individuazione di nuovi percorsi, le informazioni fornite prima e durante il viaggio mediante messaggi di segnaletica variabile ed i servizi RDS-TMC.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Olemme esimerkiksi RDS-TMC-alalla saaneet jo aikaan reittitietojen radiotiedotusjärjestelmää ja tietojen vaihtoa koskevan sopimusmuistion, jonka näiden alojen tärkeimmät puolestapuhujat ovat jo allekirjoittaneet.

İtalyanca

Ad esempio, abbiamo già stipulato i memorandum per l' accordo nel campo dei servizi RDS-TMC, ovvero dei sistemi di radiotrasmissione dei dati, di canalizzazione dei messaggi e dello scambio di dati; detti memorandum sono già stati firmati dai principali protagonisti del settore.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa, että jos haluaisimme löytää jonkin nimen, joka olisi täysin vastoin avoimuuden periaatetta, ei ole olemassa sen huvittavampaa nimeä kuin mikä on nyt annettu tälle direktiiville tai direktiiviluonnoksen suositusehdotukselle, koska ainakin espanjan kielellä sen nimenä on- en tiedä, miltä se kuulostaa arvoisan komissaarin korvissa hänen omalla kielellään-" directiva relativa a la protección de los datos personales y de la intimidad en relación con el sector de las telecomunicaciones y, en particular, la red digital de servicios integrados( RDSI) y las redes móviles digitales públicas".

İtalyanca

Signor Presidente, volendo individuare una definizione oscura, decisamente non trasparente, non c'è nome più divertente di quello della direttiva o proposta di raccomandazione di direttiva, visto che si chiama, almeno in castigliano- non so come suonerà al signor Commissario nella sua lingua- direttiva sulla tutela dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento alla rete digitale di servizi integrati( ISDN) e alle reti digitali radiomobili.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Vauvoilla RDS: n aiheuttaa keuhkosurfaktantin puuttuminen; keuhkosurfaktantti on keuhkoissa tavallisesti esiintyvä rasva- proteiinikompleksi, joka auttaa keuhkorakkuloita täyttymään ilmalla.

İtalyanca

La sindrome da distress respiratorio del neonato è causata da una carenza di surfattante nei polmoni, un complesso costituito da una proteina e da grassi che è normalmente presente nei polmoni e che aiuta gli alveoli a riempirsi d’ aria.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam