Şunu aradınız:: omistusosuuksista (Fince - Hollandaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Hollandaca

Bilgi

Fince

tiedot huomattavista omistusosuuksista

Hollandaca

informatie over belangrijke deelnemingen

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Fince

tuotot merkittävistä omistusosuuksista

Hollandaca

inkomsten uit deelnemingen

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

188 kilpailusÄÄntÖjen soveltaminen euroopan unionissa tran omistusosuuksista eta-alueella.

Hollandaca

208 toepassing van de mededingingsregels in de europese unie van meer dan 50% zouden verwerven.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

odotukset on tuotava selkeästi julki myös silloin, kun päätetään omistusosuuksista.

Hollandaca

vaak wordt gezegd dat het waardevolste bezit van een bedrijf bij sluitingstijd de deur uitgaat.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

aivan liian monessa uudessa yrityksessä ei ole tehty selkeää sopimusta omistusosuuksista.

Hollandaca

wanneer wij praten over bedrijven die erg kennisintensief zijn, is dat zeker juist.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

kuitenkin on olemassa osuuskuntia tai keskinäisten yhtiöiden muotoja, joissa tytäryritykset tosiasiassa omistavat osan emoyrityksen omistusosuuksista.

Hollandaca

bovendien bestaan er voor coöperaties of onderlinge- verzekeringsmaatschappijen specifieke groepen waarin gedeelten van de moederonderneming in het bezit zijn van de dochterentiteiten.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

noin viidessäkymmenessä näistä tapauksista kilpailuviranomaiset ovat pyytäneet ilmoituksen tehneiltä osapuolilta tarkempaa selvitystä kyseisistä markkinoista, osapuolten markkinaosuuksista ja omistusosuuksista.

Hollandaca

in een vijftigtal gevallen hebben de autoriteiten de aanmeldingdoende partijen om een nauwgezettere beschrijving van de betrokken markt, hun marktaandelen en hun participaties verzocht.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

kyselylomakevastauksessaan kiinan viranomaiset totesivat, että ne eivät pidä kirjaa omistusosuuksista, eivätkä tehneet mitään ehdotuksia siitä, miten nämä tiedot voitaisiin hankkia.

Hollandaca

in haar beantwoording van de vragenlijst stelde de goc geen informatie over de eigendomsaandelen bij te houden, en gaf zij niet aan hoe deze informatie kon worden verkregen.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

selvitys perustamiskirjaan, yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin mahdollisesti sisältyvistä määräyksistä, jotka koskevat rajaa, jonka ylittyessä omistusosuuksista on ilmoitettava, jos tällaisia määräyksiä on annettu.

Hollandaca

vermelding van de eventueel in de statuten vervatte bepalingen die betrekking hebben op de drempel waarboven aandelenbezit openbaar moet worden gemaakt.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

jotta voitaisiin ottaa huomioon tekninen kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä rahoitusvälineiden merkittävistä omistusosuuksista tehtävän ilmoituksen sisällön täsmentämisestä.

Hollandaca

teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen, moet aan de commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het verdrag betreffende de werking van de europese unie (vweu) handelingen vast te stellen voor het specificeren van de inhoud van de kennisgeving van belangrijke deelnemingen in de vorm van financiële instrumenten.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

investointikustannukset (t & k:hon liittyvät) on siis luettava kuuluviksi sille alueelle, jossa tutkimuskeskus sijaitsee - osapuolten omistusosuuksista riippumatta.

Hollandaca

de (o & overwante) investeringskosten worden dus geboekt onder de regio waar het onderzoekcentrum zich bevindt - ongeacht de verdeling van eigendom tussen beide partners.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

yritykset, joissa hallintoneuvoston jäsenillä on omistusosuuksia, eivät voi osallistua keskuksen rahoittamiin ohjelmiin ja toimiin.

Hollandaca

bedrijven waarin leden van de raad van bestuur aandelen bezitten, komen niet in aanmerking voor de door het centrum gefinancierde programma's en activiteiten.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Fince

huomattavien omistusosuuksien ilmoittamista ja niihin liittyvien tietojen antamista koskevat menettelyt

Hollandaca

procedures voor de kennisgeving en bekendmaking van belangrijke deelnemingen

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Fince

-carbal: omistusosuuksien hankinta erilaisissa yrityksissä;

Hollandaca

-voor carbal: deelname en participatie in verschillende ondernemingen;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien yhteisomistuksen tapauksessa 22-27 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin suhteessa vastaaviin omistusosuuksiin, jos nämä osuudet on määritetty.

Hollandaca

in geval van een gemeenschappelijk communautair kwekersrecht zijn de artikelen 22 tot en met 27 van overeenkomstige toepassing op het respectieve aandeel van de mederechthebbende(n), voor zover deze aandelen vaststaan.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

a) be:n omistusosuuksien myynti bruce powerista ja amergenistä kassavarojen lisäämiseksi, yrityksen vahvistamiseksi ja liiketoiminnan laajuuden supistamiseksi;

Hollandaca

a) de verkoop van be' s belangen in bruce power en amergen om kasmiddelen binnen de onderneming op te bouwen, haar weerbaarder te maken en de omvang van haar activiteiten in te krimpen;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(94) alun perin itävalta ehdotti rakenneuudistussuunnitelman osana vastasuoritteina omistusosuuksien myyntiä, yhden konttorin sulkemista ja luopumista osavaltionlainojen myöntämisestä.

Hollandaca

(94) oorspronkelijk had oostenrijk als onderdeel van het herstructureringsplan de volgende compenserende maatregelen voorgesteld: de afstoting van deelnemingen, de sluiting van een bijkantoor en het niet meer verstrekken van leningen aan de overheid.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

kolmannen valtion lainsÄÄdÄnnÖn soveltamisalaan kuuluvan emoyrityksen tytÄryrityksiin taikka tÄllaisten emoyrityksen suorittamiin omistusosuuksien hankintoihin sovellettavat sÄÄnnÖkset

Hollandaca

regels toepasselijk op dochterondernemingen van moederondernemingen waarop het recht van een derde land van toepassing is en op de verwerving van deelnemingen door zulke moederondernemingen

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

ekp:n lausunto omistusosuuksien hankintaa ja lisäämistä koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

Hollandaca

ecb-advies inzake gemeenschapswetgeving met betrekking tot de verwerving en vergroting van deelnemingen

Son Güncelleme: 2017-04-28
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

lausunto vakauden arvioinnista hankittaessa ja lisättäessä omistusosuuksia rahoitusalalla( con/ 2006/60)

Hollandaca

advies inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector( con/ 2006/60)

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam