Google'a Sor

Şunu aradınız:: verotusmääräyksiä (Fince - Hollandaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Hollandaca

Bilgi

Fince

-kansallisten parlamenttien tai hallitusten maksamaa peruspalkkaa, joka vastaa kansallisen parlamentin jäsenille maksettavaa palkkaa ja johon sovelletaan kyseisen valtion verotusmääräyksiä,

Hollandaca

-een basissalaris, betaald door hun nationale parlementen of regeringen, dat even hoog is als dat van hun nationale parlementsleden en waarop de belastingwetgeving van het land in kwestie van toepassing is,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kuten parlamentti tietänee, komissio ehdotti 75 artiklaa tämän toimen oikeudelliseksi perustaksi, koska pidämme kiinni siitä, että artiklaa voidaan soveltaa yhteisen liikennepolitiikan kehittämisessä, vaikka lainsäädäntö sisältäisikin verotusmääräyksiin sisältyviä asioita.

Hollandaca

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de Commissie artikel 75 als rechtsgrondslag voor deze maatregel voorgesteld. Vol gens ons is dat namelijk de aangewezen basis voor een gemeenschappelijk vervoersbeleid, al draagt het een fiscaal tintje.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kuten parlamentti tietänee, komissio ehdotti 75 artiklaa tämän toimen oikeudelliseksi perustaksi, koska pidämme kiinni siitä, että artiklaa voidaan soveltaa yhteisen liikennepolitiikan kehittämisessä, vaikka lainsäädäntö sisältäisikin verotusmääräyksiin sisältyviä asioita.

Hollandaca

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de Commissie artikel 75 als rechtsgrondslag voor deze maatregel voorgesteld. Volgens ons is dat namelijk de aangewezen basis voor een gemeenschappelijk vervoersbeleid, al draagt het een fiscaal tintje.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

toisinaan syynä saattavat olla lähinnä sääntelyyn liittyvät esteet, kuten verotusmääräykset, konkurssilainsäädäntö jne.

Hollandaca

andere zijn voornamelijk het gevolg van door regelgeving opgeworpen hindernissen, zoals belastingregels, faillissementsrecht enz.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Yleistä Saksan ja Sveitsin välinen sopimus koskee rajasillan rakentamista Reinin yli Saksan Baden-Württembergissä sijaitsevan Laufenburgin kaupungin ja Sveitsin Aargaussa sijaitsevan Laufenburgin kaupungin välille ja kyseisen sillan kunnossapitoa. Silta yhdistää Saksan B 34 -tien ja Sveitsin K 130 -tien toisiinsa. Sopimuksessa määrätään, että sillan rakentamista ja kunnossapitoa varten luovutettaviin tavaroihin ja suoritettaviin palveluihin sovelletaan Sveitsin arvonlisäverolainsäädäntöä eikä niistä kanneta Saksan arvonlisäveroa. Sopimuksessa määrätään myös, että Sveitsistä Saksaan tuoduista tavaroista ei kanneta arvonlisäveroa edellyttäen, että näitä tavaroita käytetään kyseisen rajasillan rakentamiseen tai kunnossapitoon. Tätä poikkeusta ei sovelleta viranomaisen samassa tarkoituksessa maahantuomiin tavaroihin. Direktiivissä 77/388/ETY vahvistettu alueellisen soveltamisen periaate edellyttäisi, että Saksan alueella tapahtuvat tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset kuuluisivat Saksan arvonlisäverojärjestelmän soveltamisalaan, kun taas vastaavat toimet Sveitsin alueella eivät kuuluisi direktiivin 77/388/ETY soveltamisalaan. Näiden säännösten soveltaminen johtaisi töiden erittelyyn sen perusteella, kumman valtion alueella ne tehdään. Lisäksi kaikki Sveitsistä Saksaan tuotavat rajasillan rakentamiseen tai kunnossapitoon tarkoitetut tavarat kuuluisivat Saksan arvonlisäverojärjestelmän soveltamisalaan. Sopimuspuolet katsovat, että näiden sääntöjen soveltaminen aiheuttaisi vakavia verotuksellisia ongelmia kyseisistä töistä vastaaville yrityksille. Näin ollen sopimuspuolet arvioivat, että sopimusluonnokseen sisältyvät verotusmääräykset yksinkertaistavat näiden yritysten verotukseen liittyviä velvollisuuksia ja ovat siis perusteltuja. Komissio on yhtä mieltä siitä, että ehdotettu rakennus-ja kunnossapitotöiden verotustapa sekä arvonlisäveron kantamisesta luopuminen näissä töissä käytettävien tuontitavaroiden osalta tekee verotussääntöjen soveltamisen kyseisten yritysten kannalta helpommaksi kuin tavanomaisia verotussääntöjä sovellettaessa. -

Hollandaca

Algemene context De overeenkomst tussen Duitsland en Zwitserland heeft betrekking op de bouw en het onderhoud van een grensbrug over de Rijn tussen Laufenburg (Baden-Württemberg) en Laufenburg (Aargau), die de verbinding vormt tussen de Duitse nationale weg B 34 en de Zwitserse kantonale weg K 130. De overeenkomst bepaalt dat de Zwitserse BTW-wetgeving van toepassing zal zijn op leveringen van goederen en diensten ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de brug en dat Duitsland op deze handelingen geen BTW heft. Voorts bepaalt de overeenkomst dat goederen die vanuit Zwitserland in Duitsland worden ingevoerd, van BTW worden vrijgesteld, voorzover deze goederen voor de bouw of het onderhoud van de betrokken grensbrug worden gebruikt. Deze derogatie is niet van toepassing op goederen die voor hetzelfde doel door een overheidsdienst worden ingevoerd. Overeenkomstig het in Richtlijn 77/388/EEG neergelegde territorialiteitsbeginsel zijn op Duits grondgebied verrichte leveringen van goederen en diensten in Duitsland aan de BTW onderworpen, terwijl op Zwitsers grondgebied verrichte handelingen buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 77/388/EEG vallen. Indien deze bepalingen worden toegepast, zouden de handelingen moeten worden opgesplitst volgens het grondgebied waarop zij worden verricht. Bovendien zou elke invoer in Duitsland van goederen uit Zwitserland die voor de bouw of het onderhoud van de brug worden gebruikt, in Duitsland aan de BTW zijn onderworpen. De overeenkomstsluitende partijen zijn van mening dat de toepassing van deze regels zou leiden tot aanzienlijke fiscale complicaties voor de ondernemers die de betreffende werkzaamheden uitvoeren. Zij zijn derhalve van oordeel dat de in de ontwerpovereenkomst neergelegde belastingbepalingen gerechtvaardigd zijn en dat zij de fiscale verplichtingen van de ondernemers zullen vereenvoudigen. De Commissie is het ermee eens dat de voorgestelde wijze van belastingheffing van de bouw-en onderhoudswerkzaamheden en het afzien van BTW-heffing bij de invoer van goederen die voor deze werkzaamheden bestemd zijn, voor de ondernemers een vereenvoudiging betekenen in vergelijking met de normale regels. -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam