Google'a Sor

Şunu aradınız:: pääomasijoittamista (Fince - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Letonca

Bilgi

Fince

Lissabonin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa, jotta riskipääomasijoitusten imago muuttuisi Euroopassa. Lontoossa vuonna 2005 järjestetyssä pääomasijoittamista käsitelleessä kokouksessa määritettiin seuraavat pääasialliset toimintakohteet:

Letonca

Lai sasniegtu Lisabonas mērķus, Komisijai un dalībvalstīm kopā ar citām iesaistītajām personām, jāstrādā pie tā, lai pilnībā pārvērstu situāciju ar riska kapitālu Eiropā. Riska kapitāla sammitā 2005. gadā Londonā tika noteiktas šādas darbības jomas:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Yhteistyöllä edistetään liiketoiminnan kehittämistä tarjoamalla rahoitusta, takuujärjestelyjä ja teknistä tukea, joiden tarkoituksena on rohkaista ja tukea dynaamisten, elinkelpoisten ja kilpailukykyisten yritysten samoin kuin rahoituksen välittäjien, kuten kehitysrahoitukseen ja pääomasijoittamiseen erikoistuneiden laitosten, sekä liisausyhtiöiden perustamista, laajentamista, toiminnan monipuolistamista, tervehdyttämistä, rakenteen uudistamista, nykyaikaistamista tai yksityistämistä kaikilla talouselämän sektoreilla

Letonca

Sadarbība veicina uzņēmējdarbības attīstību, sniedzot finanšu, garantiju mehānismus un tehnisko atbalstu, kura mērķis ir veicināt un atbalstīt dinamisku, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu radīšanu, nodibināšanu, paplašināšanos, diversifikāciju, rehabilitāciju, pārstrukturēšanu, modernizāciju vai privatizāciju visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī finanšu starpniekus, piemēram, attīstības finansēšanas un riska kapitāla iestādes, un izpirkumnomas uzņēmumus:

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Pienemmille ja riskialttiimmille yrityksille tarjottavaa rahoitusta ja pääomasijoittamiseen liittyvää asiantuntemusta koskevat rakenteelliset rajoitukset osoittavat, että pääomasijoittajien mielenkiinto kohdistuu entistä enemmän suurempiin, myöhäisempien vaiheiden kauppoihin.

Letonca

Līdzekļu izsniegšanas struktūras trūkumi un zināšanas par mazo un riskanto uzņēmumu riska kapitālu norāda, ka riska kapitāla ieguldītāji turpmākā attīstības stadijā pievērsīsies lielākiem darījumiem.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Painottaakseen markkinoilla yksiselitteisesti vallitsevaa rahoituksen puutetta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset viittaavat lisäasiakirjoihin (kuten HM Treasuryn budjettia koskeva mietintö ”Bridging the Finance Gap”, Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajavaltiona ennen pääomasijoittamista koskenutta kokousta julkaisema keskusteluasiakirja ja Confederation of British Industryn ”SME Trends Survey”).

Letonca

Lai pierādītu, ka tirgū nepārprotami ir nepilnības, Apvienotās Karalistes iestādes atsaucas uz citiem dokumentiem (piemēram, uz Valsts kases budžeta konsultācijas dokumentu “Bridging the Finance Gap”, Apvienotās Karalistes prezidentūras darba dokumentu, kas publicēts pirms Riska kapitāla konferences un Britu rūpniecības konfederācijas pētījumu par MVU tendencēm).

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Uusia ohjelmia varten onkin suunniteltu erityisaloitteita, joilla edistetään aloittelevien ja mikroyritysten uusia rahoitusjärjestelyjä, jolloin tekninen apu ja avustukset yhdistetään muihin välineisiin, kuten lainoihin, pääomasijoittamiseen, riskipääomaan tai takauksiin.

Letonca

Šim Eiropas mobilitātes gadam bija arī jādemonstrē, ka mobilitātes šķēršļu atcelšana un tās uzlabošana ar pienācīgiem pasākumiem ir viens no īsta Eiropas darba tirgus izveides nosacījumiem.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Uusia ohjelmia varten onkin suunniteltu erityisaloitteita, joilla edistetään aloittelevien ja mikroyritysten uusia rahoitusjärjestelyjä, jolloin tekninen apuja avustukset yhdistetään muihin välineisiin, kuten lainoihin, pääomasijoittamiseen, riskipääomaan tai takauksiin.

Letonca

Tas ietver atbalstu projektu izvei­dei, balstoties uz stabilām valsts un privātā sektora par­tnerattiecībām.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

– yksi pankin randimääräisestä ottolainauksesta ja rahoituksesta (Etelä-Afrikka) ja yksi FEMIP Trust Fund -rahastorahoitteisesta toiminnasta; sekä – EIP:n EIR:lle antamien pääomasijoittamista koskevien toimintavaltuuksien arviointi.

Letonca

Turklāt operāciju novērtējumā 2007.gadā tika nolemts sākt piešķirt novērtētajām operācijām īpašu vides vērtējumu ar nolūku uzlabot informētību. Visām novērtētajām operācijām vides vērtējums ir bijis labs vai apmierinošs.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(2) Blackstone on yksityinen, Yhdysvalloissa toimiva liikepankkiyhtiö, joka toimii pääasiassa rahoitusneuvontapalvelujen, pääomasijoittamisen ja kiinteistösijoittamisen alalla. Kuten jäljempänä selvitetään, yksi Blackstonen määräysvallassa olevista yhtiöistä, Celanese, toimii samoilla tuotemarkkinoilla Acetexin kanssa.

Letonca

(2) Blackstone ir privāta komercbanku pakalpojumu sabiedrība, kas reģistrēta ASV un darbojas galvenokārt finanšu konsultatīvo pakalpojumu, privātā kapitāla ieguldījumu un ieguldījuma īpašumu jomā. Kā iepriekš minēts, viena no Blackstone kontrolētajām sabiedrībām Celanese darbojas tajos pašos preču tirgos, kuros darbojas Acetex.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-ABN Amro: rahoituspalvelut, pääomasijoittaminen ja omaisuudenhoito;

Letonca

-ABN Amro: finanšu pakalpojumi, privātā kapitāla un aktīvu pārvaldība,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-EQT: pääomasijoittaminen;

Letonca

-uzņēmums EQT: riska kapitāls

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-Istithmar: vaihtoehtoinen sijoitusyritys, jonka painopistealoja ovat pääomasijoittaminen, kiinteistösijoittaminen ja muut vaihtoehtoiset sijoitukset,

Letonca

-Istithmar: atlternatīvo ieguldījumu sabiedrība, kuras darbība vērsta uz privātā kapitāla, nekustamā īpašuma un citiem alternatīviem ieguldījumiem;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-Liberator: pääomasijoittaminen,

Letonca

-Liberator: privātkapitāla ieguldījumi;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

7.1 Komitea hyväksyy 34 artiklaan kirjatun laadullisia valvontaperusteita koskevan lähestymistavan (niin sanottu varovaisuusperiaate). Jälleenvakuutustoiminnan erityispiirteiden ja erityisesti sen kansainvälisen luonteen vuoksi tämä vaikuttaa asianmukaisemmalta menettelyltä kuin jäykän määrällisen lähestymistavan noudattaminen. EU on näin ollen valinnut sovellettavaksi ajanmukaisen lähestymistavan, jota myös vakuutustarkastajien kansainvälinen yhdistys IAIS (International Association of Insurance Supervisors) suosittelee. Samalla komitea kuitenkin myöntää, ettei laadullinen lähestymistapa suinkaan ole avoin valtakirja, vaan edellyttää yrityksiltä pääomasijoittamisen jatkuvaa valvontaa ja parantamista.

Letonca

7.1 Komiteja akceptē 34. pantā nostiprināto kvalitatīvo uzraudzības nosacījumu principu (Prudent-Person-Principle). Ņemot vērā pārapdrošināšanas darījumu īpatnības un it sevišķi to starptautisko raksturu, šāds princips ir piemērotāks nekā strikti kvantitatīvais. Līdz ar to ES tiks ieviests mūsdienīgs princips, kuru iesaka arī International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Tomēr vienlaikus Komiteja atzīst arī to, ka kvalitatīvais princips nav nekāds brīvlaišanas raksts, bet prasa no uzņēmumiem pastāvīgu kapitālieguldījumu procesa kontroli un uzlabošanu.7.2 Tā kā ar direktīvu tiek ierobežoti vai atcelti līdz šim pastāvošie pārraudzības noteikumi (kā depozīta drošība), tiek ierosināts direktīvā piešķirt dalībvalstīm izvēles tiesības prasīt no to teritorijā darbojošajiem pārapdrošinātājiem papildinošu kvantitatīvu investīciju priekšrakstu piemērošanu. Visiem šāda veida noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar "prudent person principle" un ar pārņemtajiem pienākumiem.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Jäsenvaltioiden sekä pääomasijoitusalan on pyrittävä lisäämään pääomasijoittamisen houkuttelevuutta osana institutionaalisten sijoittajien sijoituskohdevalikoimaa. Asianmukaisia tuottoja lupaavat pääomasijoitukset voivat sopia hyvin eläkerahastojen ja vakuutusyhtiöiden pitkän ajan strategioihin. Jäsenvaltioiden ei pitäisi estää institutionaalisia sijoittajia eriyttämästä sijoitussalkkuaan siten, että siihen otetaan mukaan myös pääomasijoitukset. Ammatillisia lisäeläkkeitä koskevan direktiivin ja siihen sisältyvän varovaisuusperiaatteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa mahdollistaa periaatteessa sen, että eläkerahastot voivat tehdä ammattimaisia päätöksiä pääomasijoitusten tasosta. Yhtenäismarkkinoiden hyödyt saadaan paremmin esiin, kun toteutetaan edellä mainitut toimenpiteet ja yksilöidään jäljellä olevat esteet.

Letonca

Gan dalībvalstīm, gan riska (venture) kapitāla struktūrām jāstrādā pie tā, lai institucionālajiem ieguldītājiem palielinātu riska (venture) kapitāla pievilcību kā instrumentu, kurā tie var investēt. Riska (venture) kapitāla ieguldījumi, kas sola pienācīgu atdevi, var lieliski iekļauties pensiju fondu un apdrošināšanas uzņēmumu ilgtermiņa stratēģijās. Dalībvalstīm nevajadzētu kavēt institucionālos ieguldītājus dažādot savus portfeļus, ieguldot arī riska (venture) kapitālā. Darba devēju pensiju direktīvas īstenošanai dalībvalstīs un tajā ietvertajam piesardzīgas pārvaldības noteikumam jāļauj darba devēju pensiju fondu pārvaldītājiem pieņemt profesionālu lēmumu par iesaistīšanos riska (venture) kapitāla ieguldījumos. Tas un atlikušo šķēršļu noteikšana palīdzēs pilnībā izmantot ieguvumus no vienotā tirgus.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Viimeksi kuluneen vuoden aikana komissio on suunnitellut uusia välineitä, joilla avustetaan jäsenvaltioita ja alueita, kun ne parantavat hankkeiden laatua, ja samalla tehostetaan yhteisön rahoitusvarojen käyttöä lisäämällä koheesiopolitiikan vipuvaikutusta. Uusia ohjelmia varten onkin suunniteltu erityisaloitteita, joilla edistetään aloittelevien ja mikroyritysten uusia rahoitusjärjestelyjä, jolloin tekninen apu ja avustukset yhdistetään muihin välineisiin, kuten lainoihin, pääomasijoittamiseen, riskipääomaan tai takauksiin. Nämä toimet toteutetaan tehostettuna yhteistyönä komission ja Euroopan investointipankkiryhmän sekä muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kesken uusista rahoitusjärjestelyistä saavutetun sopimuksen mukaisesti ja 30. toukokuuta 2006 allekirjoitettujen yhteisymmärryspöytäkirjojen pohjalta. Tämän alan yhteistyöllä saatavaan lisäarvoon sisältyvät yritysten muodostamista ja kehittämistä varten saatavien lainojen lisävarat EU:n eri alueilla, erityislaitosten, kuten Euroopan investointipankkiryhmän sekä muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja rahoitusalan yleisenkin rahoituksellisen ja johtamisosaamisen saaminen käyttöön, vahvat kannustimet sille, että edunsaajat panevat hankkeet täytäntöön onnistuneesti, kun avustukset ja lainat yhdistetään, sekä pitkän aikavälin kestävyyden varmistaminen, kun uusia rahoitusjärjestelyjä koskevien toimien avustukset ovat uusiutuvia.

Letonca

Pērn Komisija izveidojusi jaunus instrumentus, lai palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem uzlabot projektu kvalitāti, vienlaikus padarot Kopienas resursus efektīvākus, palielinot kohēzijas politikas veicinošo ietekmi. Tādēļ jaunajām programmām izveidotas īpašas iniciatīvas, lai veicinātu finansēšanas metodes uzņēmumu darbības uzsākšanai un mikrouzņēmumiem, apvienojot tehnisko palīdzību un dotācijas ar tādiem ārpusdotāciju finanšu instrumentiem kā aizdevumi, pašu kapitāls, riska kapitāls vai garantijas. Šīs darbības īstenos, stiprinot sadarbību finansēšanas metožu jomā pēc vienošanās starp Komisiju un Eiropas Investīciju bankas grupu un citām starptautiskām finanšu iestādēm, pamatojoties uz 2006. gada 30. maijā parakstītajiem Saprašanās memorandiem. Sadarbība šajā jomā sniedz tādu pievienoto vērtību kā papildu aizdevumu līdzekļi uzņēmumu veidošanai un attīstībai ES reģionos; finanšu un vadības pieredzes pārņemšana no tādām specializētām iestādēm kā EIB grupa un citas starptautiskas finanšu iestādes, kā arī finanšu nozares kopumā; spēcīgu iniciatīvu veidošana, ko atbalsta saņēmēji var sekmīgi īstenot, apvienojot dotācijas ar aizdevumiem; un ilgtermiņa noturība, pateicoties finansēšanas inženierijas pasākumiem piešķirto dotāciju cikliskajam raksturam.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Yksi pääomasijoituksen onnistumiseen vaikuttava ratkaiseva tekijä on irtautumisstrategia eli se, missä vaiheessa pääomasijoittaja voi siirtää sijoituksensa muille ja vapauttaa samalla varoja käytettäväksi uusiin sijoituskohteisiin. Valitettavasti eurooppalaiset markkinat toimivat heikosti tässäkin vaiheessa. Tarvitaan helpompi EU:n laajuinen pääsy sellaisille kasvuyritysten osakemarkkinoille, joilla yritykset voisivat listautua helposti ja joilla asiantuntevat sijoittajat kaikkialta EU:sta voisivat helposti hankkia osakkeita. Tällainen helpompi rahoituksen saanti osakemarkkinoiden kautta voisi tarjota pörssiinmenomahdollisuuksia sellaisille yrityksille, jotka haluavat laajentaa pääomapohjaansa kilpailukykyisin ehdoin. Listautumisanti tarjoaa pääomasijoittajille luonnollisen irtautumisväylän ja antaa osviittaa arvon määritystä varten, jos yritys myydään muille yrityksille. Listautumisannit ovat viime aikoina lisääntyneet Euroopassa, mutta pääomasijoittamista voimakkaasti suosivassa kulttuurissa niiden määrä kasvaisi entisestään. Euroopan pörssit ovat ottaneet käyttöön vaihtoehtoisia listautumismahdollisuuksia, joiden avulla kasvuyritykset voivat hankkia pääomaa. Kaikille markkinoilla toimiville olisi kuitenkin kiistatta hyötyä, jos Euroopan pörssit voisivat kehittyä siten, että ne toimisivat yli valtionrajojen, tarjoaisivat likviditeettiä ja loisivat riittävästi kysyntää neuvontapalvelujen syntymiseksi.

Letonca

Jebkura sekmīga riska (venture) kapitāla ieguldījuma svarīgs aspekts ir izejas stratēģija – brīdis, kad riska kapitāla ieguldītājs var pārnest savus ieguldījumus citur, atbrīvojot līdzekļus, kurus tad var izmantot jauniem riska kapitāla ieguldījumiem. Diemžēl Eiropas tirgus ir vājš arī šajā posmā. Nepieciešama vieglāka piekļuve ES mēroga izaugsmes akciju tirgiem, lai uzņēmumi varētu brīvāk uzsākt kotāciju un lai to akcijas būtu pieejamas kvalificētiem ieguldītājiem no visas ES. Šāda vieglāka piekļuve finansējumam ar akciju tirgu starpniecību varētu nodrošināt iespējas tādu uzņēmumu akciju pirmajai publiskajai kotēšanai, kuri cenšas paplašināt savu kapitāla bāzi konkurences vidē. Akciju sākotnējais publiskais piedāvājums ir dabīga izejas stratēģija riska (venture) kapitāla ieguldītājiem un sniedz kompānijas vērtības novērtējumu tās pārdošanai citām kompānijām. Lai gan sākotnējā publiskā piedāvājuma apjoms Eiropā pēdējā laikā ir palielinājies, spēcīgākā uz kapitālu vērstā kultūrā aktivitāte būtu augstāka. Eiropas biržās ir izveidotas alternatīvas kotācijas iespējas, kas ļauj augošiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu. Tomēr visiem tirgus dalībniekiem būtu izdevīgi, ja šīs biržas varētu attīstīties tālāk, darbojoties arī pāri konkrētās valsts robežām, nodrošinot pietiekami lielu skaitu pirkšanas un pārdošanas darījumu un pietiekamu pieprasījumu pēc konsultāciju dienestiem.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

[6] Vaikka pääomasijoittaminen (venture capital) ei kuulu tämän asiakirjan soveltamisalaan, tämän alan aloitteiden pohjana olevat prioriteetit ovat erittäin tärkeitä ja ne saavat paljon painoarvoa komission toiminnassa seuraavien viiden vuoden aikana.

Letonca

[6] Kaut arī ārpus šīs baltās grāmatas jomas prioritāšu noteikšana jebkādām turpmākām iniciatīvām riska kapitāla jomā būs ārkārtīgi svarīga un nepārprotami Komisijas prioritāte turpmākajiem pieciem gadiem.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam