Google'a Sor

Şunu aradınız:: toimenpidekokonaisuuksista (Fince - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Maltaca

Bilgi

Fince

-tekee päätökset toimenpidekokonaisuuksista, jotka ylittävät kaksi miljoonaa ecua, tämän kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

Maltaca

-tiddeċiedi dwar il-proġetti li jiskorru iż-2 miljun ECU, bla ħsara għall-Artikolu 13.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Eläinten terveyttä koskevilla toimenpiteillä voidaan tarkoittaa yksittäisiä eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä tai toimenpidekokonaisuuksia tuotealoja, aloja tai niiden osia varten;

Maltaca

Referenzi għal miżuri ta' saħħa jistgħu jkopru miżuri ta' saħħa individwali jew gruppi ta' miżuri għal kategoriji, setturi, jew partijiet minn setturi ta' prodotti, kif xieraq;

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Eläinten terveyttä koskevilla toimenpiteillä voidaan tarkoittaa yksittäisiä eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä tai toimenpidekokonaisuuksia tuotealoja, aloja tai niiden osia varten;

Maltaca

Referenzi għal miżuri ta' saħħa jistgħu jkopru miżuri ta' saħħa individwali jew gruppi ta' miżuri għal kategoriji, setturi, jew partijiet minn setturi ta' prodotti, kif xieraq;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(6) Biopolttoaineiden käytön lisääminen liikenteessä on osa toimenpidekokonaisuutta, joka on tarpeen Kioton pöytäkirjan noudattamiseksi, sekä kaikkia poliittisia toimenpidekokonaisuuksia, joita tarvitaan pitemmälle menevien sitoumusten täyttämiseksi tältä osin.

Maltaca

(6) Użu akbar tal-bijokarburanti għat-trasport jagħmel parti mill-pakkett tal-miżuri meħtieġa għalbiex jitħares il-Protokoll ta'Kyoto, u minn kull pakkett ta'politika għalbiex tissodisfa iktar impenji f’dan ir-rigward.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

2. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä soveltamisalaa laajennetaan päätöksellä, joka tehdään rahastojen tuesta sellaisille toimenpidekokonaisuuksille, joita voidaan rahoittaa asetusten (EY) N:o 1784/1999(8), (EY) N:o 1257/1999(9) ja (EY) N:o 1263/1999(10) mukaisesti, kaikkien kyseiseen yhteisöaloiteohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

Maltaca

2. Skond l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, l-iskop stabbilit fil-paragrafu 1 ta'dan l-Artikolu għandu jiġi estiż bid-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-Fondi għall-finanzjament tal-miżuri eliġibbli skond ir-Regolamenti (KE) Nru 1784/1999 [8], (KE) Nru 1257/1999 [9] u (KE) Nru 1263/1999 [10] bl-iskop li jiġu implimentati l-miżuri kollha ddikjarati fil-programm Komunitarju ta'l-inizjattivi interessat.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Sveitsin kanssa käytyjen Uruguayn kierroksen tulosten täytäntöönpanoa koskevien neuvottelujen yhteydessä on sovittu sellaisten toimenpidekokonaisuuksien soveltamisesta, jotka koskevat muun muassa tullin alentamista tuotaessa tiettyjä yhteisön juustoja Sveitsiin; on tarpeen varmistaa tuotteiden olevan peräisin yhteisöstä; tämän vuoksi on syytä saattaa vientitodistukset pakollisiksi tähän järjestelmään kuuluvan viennin osalta, mukaan lukien myös sellainen vienti, joka ei ole oikeutettu vientitukeen; todistusten antamisen edellytyksenä on oltava viejän esittämä ilmoitus, jolla todistetaan tuotteen olevan peräisin yhteisöstä; tämä järjestelmä korvaa komission asetuksessa (ETY) N:o 1953/82 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3337/94 (6), säädetyn järjestelmän, joka voidaan tämän vuoksi kumota,

Maltaca

Billi, fil-qafas tal-konsultazzjonijiet ma'l-Isvizzera dwar l-implimentazzjoni tar-riżultati ta'l-Uruguay Round, ġie miftiehem li jiġu applikati sett ta'miżuri li jipprovdu partikolarment tnaqqis fid-dazji tad-dwana dwar ċerti tipi ta'ġobon mill-Komunità importati fl-Isvizzera; billi għandu jiġi garantit l-oriġini Komunitarju ta'dawn il-prodotti; billi, għal dan l-iskop, il-liċenzi ta'l-esportazzjoni għandhom ikunu obbligatorji għat-tipi kollha tal-ġobon esportati skond l-arranġamenti, inklużi t-tipi ta'ġobon li fuqhom ma jitħallsux rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni; billi l-liċenzi għandhom jinħarġu bla ħsara għall-preżentazzjoni mill-esportatur ta'dikjarazzjoni li tiċċertifika l-oriġini Komunitarju tal-prodott; billi din is-sistema tieħu post dik provvduta bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1953/82 tas-6 ta'Lulju 1982 li jistabbilixxi kondizzjonijiet speċjali għall-esportazzjoni ta'ċerti tipi ta'ġobon lil ċerti pajjiżi terzi [5], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 3337/94 [6], li jista'jiġi mħassar kif jixraq;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

a) `eläinten terveyttä koskevilla toimenpiteillä` tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ja SPS-sopimuksen liitteessä A olevassa 1 kohdassa määriteltyjä toimenpiteitä. Eläinten terveyttä koskevilla toimenpiteillä voidaan tarkoittaa yksittäisiä eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä tai toimenpidekokonaisuuksia tuotealoja, aloja tai niiden osia varten;

Maltaca

Għall-iskopijiet ta'dan il-Ftehim għandhom jgħoddu d-definizzjonijiet li ġejjin:(a) 'miżuri ta'saħħa'ifissru l-miżuri ta'saħħa definiti fl-Anness A, paragrafu 1, tal-Ftehim SPS u li jidħlu fl-ambitu tal-Ftehim preżenti. Referenzi għal miżuri ta'saħħa jistgħu jkopru miżuri ta'saħħa individwali jew gruppi ta'miżuri għal kategoriji, setturi, jew partijiet minn setturi ta'prodotti, kif xieraq;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

b) "yhteisön ohjelmalla" toimia, toimenpidekokonaisuuksia ja muita aloitteita, jotka komission on toteutettava asianomaisen perussäädöksen tai myönnettyjen määrärahojen nojalla tekemällä menositoumuksia, yhden tai useamman määrätyn edunsaajaryhmän hyväksi.

Maltaca

(b) "programm tal-Komunità" tfisser kwalunkwe attivita, sett ta'attivitajiet jew inizzjativa oħra li l-istrument bażiku relevanti jew l-awtorizazzjoni tal-budget tkun tinħtieġ li l-Kummissjoni timplimenta għall-benefiċċju ta'kategorija waħda jew aktar minn benefiċjarji speċifiċi, billi jikkomettu n-nefqa.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

b) toimenpidekokonaisuuksien ja toimintalinjojen toteutumisaste suhteessa niiden toiminnallisiin ja erityisiin tavoitteisiin esittämällä tässä yhteydessä määrälliset indikaattorit;

Maltaca

(b) il-progress tal-miżuri u tal-prijoritajiet in relazzjoni mal-miri operattivi u speċifiċi, espressi billi jintużaw indikaturi kwantitattivi;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

c) toimenpidekokonaisuuksien ja toimintalinjojen toteutumisaste suhteessa niiden toiminnallisiin ja erityisiin tavoitteisiin esittämällä tässä yhteydessä määrälliset indikaattorit,

Maltaca

(ċ) il-progress tal-miżuri u tal-prijoritajiet f’relazzjoni mal-iskopijiet immedjati speċifiċi u ġenerali, bl-użu ta'indikaturi kwantifikati,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam