Google'a Sor

Şunu aradınız:: epäjohdonmukaisuuksista (Fince - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Yunanca

Bilgi

Fince

Kansat joutuvat valitettavasti aina maksamaan johtajiensa epäjohdonmukaisuuksista ja ideologioiden järjettömyydestä.

Yunanca

Τέλος, θα διατυπώσω κάποιες σκέψεις.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Kansat joutuvat valitettavasti aina maksamaan johtajiensa epäjohdonmukaisuuksista ja ideologioiden järjettömyydestä.

Yunanca

Οι λαοί, δυστυχώς, πληρώνουν πάντα τις απερισκεψίες των κυβερνώντων τους και την τρέλα των ιδεολογιών.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

Tämä mietintö on kuitenkin myös yhteenveto ja syyte epäjohdonmukaisuuksista ja vastuusta luistamisesta.

Yunanca

Αλλά η έκθεση είναι επίσης μια ανασκόπηση και μια καταγγελία ασυνεπειών και ανευθυνοτήτων.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

Järjestelmäilmoittaa epäjohdonmukaisuuksista ja välittää niistä tiedon toimijalle,joka voi näin tehdä tarpeelliset korjaukset ennen ilmoituksen lopullistahyväksymistä.

Yunanca

Εάν υπάρχει ανακολουθία στοιχείων, το σύστημα το δείχνει και ενημερώνεται η επιχείρηση ώστε να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις πριν από την τελική αποδοχή της δήλωσης.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Huolimatta useista epäjohdonmukaisuuksista ja tarpeettomista ehdotuksista, joita tämä hyvä asia ei ansaitse, en lopullisessa äänestyksessä halunnut äänestää mietintöä vastaan.

Yunanca

Παρά τις κάποιες ανοησίες και τις περιττές προτάσεις που δεν εξυπηρετούν το καλό της υπόθεσης θα ήθελα να μην ψηφίσω κατά της έκθεσης στην τελική ψηφοφορία.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

olisi määriteltävä seuraamukset toistuvista epäjohdonmukaisuuksista; näiden seuraamusten on oltava riittäviä ehkäisemään yhteisön tukien väärinkäytökset, kuitenkin kunnioittaen suhteellisuuden periaatetta, ja

Yunanca

ότι τα μέτρα πον προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης καπνού,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Osa ohjelmaan liittyvistä vaikeuksista ja epäjohdonmukaisuuksista kuitenkin haittaa edelleen toimintaa, ja alueja paikallisviranomaiset kohtaavatkin tulevaisuudessa huomattavia haasteita (ks. lähemmin liite 1):

Yunanca

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες και ασυνέπειες σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα και οι εδαφικές διοικητικές αρχές θα απαιτηθεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις στο εγγύς μέλλον (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα 1).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi jäsenvaltion, joka vähentää ulkomaisen omistajan asumien asuntojen osalta ensitulon, olisi samalla lisättävä ensitulo kotimaisen talousyksikön ulkomailla omistamien ja asumien asuntojen osalta.

Yunanca

Για να αποφευχθούν οι ασυνέπειες, ένα κράτος μέλος που αφαιρεί πρωτογενές εισόδημα για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες από ιδιοκτήτες μη μόνιμους κατοίκους πρέπει ταυτόχρονα να προσθέτει πρωτογενές εισόδημα για κατοικίες στην αλλοδαπή οι οποίες ανήκουν και κατοικούνται από μόνιμους κατοίκους.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Komissio katsoi, ettei todettujen epäjohdonmukaisuuksien määrää voida selittää satunnaisilla epätarkkuuksilla.

Yunanca

Η Επιτροπή έκρινε ότι ο όγκος των διαφορών που διαπιστώθηκαν δεν ήταν δυνατόν να εξηγηθεί με περιστασιακές ανακρίβειες.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Komissio havaitsi tarkastettujen sekä ei-tarkastettujen kalastusmatkojen aikana rekisteröityjen tietojen ristiintarkastusten perusteella epäjohdonmukaisuuksia Puolan vuodelta 2012 toimittamissa lohenkalastusta koskevissa tiedoissa.

Yunanca

Η Επιτροπή εντόπισε ανακολουθίες στα στοιχεία της Πολωνίας που αφορούσαν την αλιεία σολομού κατά το 2012, διασταυρώνοντας τα στοιχεία αυτά όπως είχαν καταγραφεί και αναφερθεί κατά τη διάρκεια επιθεωρηθέντων και μη επιθεωρηθέντων αλιευτικών ταξιδιών.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Yritykselle annettiin mahdollisuus esittää tästä huomautuksia tarkastuskäynnin aikana, mutta se ei pystynyt selittämään kustannusten kohdentamisessa ilmenneitä epäjohdonmukaisuuksia.

Yunanca

Η εταιρεία είχε την ευκαιρία να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επ’ αυτού κατά τον επιτόπιο έλεγχο αλλά δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει τις ανακολουθίες που χαρακτήριζαν την κατανομή του κόστους.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tehtyään GNA:n liiketoimintasuunnitelman ensimmäisestä versiosta alustavan analyysin PricewaterhouseCoopers ehdotti siihen joitakin muutoksia tiettyjen epäjohdonmukaisuuksien korjaamiseksi.

Yunanca

Ύστερα από πρώτη ανάλυση της πρώτης μορφής του επιχειρηματικού σχεδίου της GNA η PricewaterhouseCoopers πρότεινε ορισμένες τροποποιήσεις ώστε να εξαλειφθούν συγκεκριμένες ασυνέπειες.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tutkimuksessa tuotiin esiin joukko epäjohdonmukaisuuksia ja puutteita hakijan kirjanpidossa ja esitettiin tiettyjä IAS-periaatteiden rikkomuksia.

Yunanca

Η έρευνα έδειξε την ύπαρξη ανακολουθιών και ελλείψεων στους λογαριασμούς του αιτούντος και διαπίστωσε ορισμένες παραβάσεις των αρχών των ΔΛΠ.

Son Güncelleme: 2014-11-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kaikkia järjestelmän rajojen määrittämiseen, inventaariotietojen laatuun tai EF-vaikutusarviointiin liittyviä epäjohdonmukaisuuksia on tarkasteltava, ja ne on dokumentoitava/ilmoitettava.

Yunanca

Τυχόν ασυνέπειες στον καθορισμό των ορίων συστήματος, την ποιότητας των δεδομένων απογραφής ή την εκτίμηση επιπτώσεων EF πρέπει να εξετάζονται και να τεκμηριώνονται/αναφέρονται.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tähän kuuluu mahdollisuus antaa selitys seikkojen mahdolliselle puuttumiselle ja/tai hakijan lausuntojen epäjohdonmukaisuuksille tai ristiriitaisuuksille.

Yunanca

Αυτό περιλαμβάνει την ευκαιρία να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με στοιχεία τα οποία ενδεχομένως λείπουν και/ή σχετικά με τυχόν ασυνέπειες ή αντιφάσεις στο πλαίσιο των δηλώσεων του αιτούντος.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Alan lainsäädäntöä onkin tehostettava ja muutettava helppotajuisemmaksi niiden epäjohdonmukaisuuksien ja vanhentuneisuuksien korjaamiseksi, joita yritykset korostivat tutkimuksen yhteydessä.

Yunanca

Θα πρέπει επομένως να καταστεί περισσότερο αποτελεσ­ματικό και διαφανές ενόψει και των σχετικών επικρίσεων που διατύπωσαν οι επιχειρήσεις κατά την έρευνα.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Arviointien määrän ja moninaisuuden kasvu johtaa yhtä kaikki epätehokkuuteen, päällekkäisyyksiin ja epäjohdonmukaisuuksiin ja voi heikentää arvioiden tarkkuutta.

Yunanca

Εντούτοις, η αύξηση του αριθμού και της ποικιλίας των αξιολογήσεων οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα, επαναλήψεις και αναντιστοιχίες, που μπορούν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Edellä kuvattuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia ei kuitenkaan voida sivuuttaa, vaan niiden vuoksi olisi entistä tehokkaammin pyrittävä saamaan perusoikeuksien asema selkeästi ja yksiselitteisesti tunnustetuksi.

Yunanca

Ωστόσο, οι ελλείψεις και οι ανακολουθίες, όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω, δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Epäjohdonmukaisuuksien korjaus eräissä nimikkeissä

Yunanca

Διόρθωση ανακολουθιών σε ορισμένες διατυπώσεις

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Havaittujen epäjohdonmukaisuuksien luonne

Yunanca

Φύση των διαφορών που αποκαλύφθηκαν

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam