Şunu aradınız:: minerale (Fransızca - Çekçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fransızca

Çekçe

Bilgi

Fransızca

-aqua minerale san benedetto, scorze (ve), italie,

Çekçe

-aqua minerale san benedetto, scorze (ve), itálie

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

-aqua minerale san benedetto, scorze (ve), italie,

Çekçe

-aqua minerale san benedetto, scorze (ve), itálie

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

ex 34.04 * cires a base de paraffine, de cires de petrole ou de mineraux bitumineux, de* residus paraffineux

Çekçe

toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

ex 34.04 * cires a base de paraffine, de cires de petrole ou de mineraux bitumineux, de* residus paraffineux

Çekçe

toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

(affaire comp/m.4255 — evraz/strategic minerals)

Çekçe

(případ č. comp/m.4255 – evraz/strategic minerals)

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

(affaire comp/m.4255 — evraz/strategic minerals)

Çekçe

(případ č. comp/m.4255 – evraz/strategic minerals)

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

(affaire comp/m.4255 — evraz/strategic minerals)

Çekçe

(věc č. comp/m.4255 – evraz/strategic minerals)

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

(affaire comp/m.4255 — evraz/strategic minerals)

Çekçe

(věc č. comp/m.4255 – evraz/strategic minerals)

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

aguas minerales pasqual s.l. (espagne)

Çekçe

aguas minerales pasqual sl (Španělsko),

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

aguas minerales pasqual s.l. (espagne)

Çekçe

aguas minerales pasqual sl (Španělsko),

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

-pour sojitz: activités de négoce diverse et distribution exclusive des produits de vanadium de strategic minerals au niveau mondial, amérique du nord exceptée;

Çekçe

-podniku sojitz: různorodé obchodní činnosti a celosvětový (s výjimkou severní ameriky) výhradní prodej výrobků z vanadu vyrobených podnikem strategic minerals;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

-pour sojitz: activités de négoce diverse et distribution exclusive des produits de vanadium de strategic minerals au niveau mondial, amérique du nord exceptée;

Çekçe

-podniku sojitz: různorodé obchodní činnosti a celosvětový (s výjimkou severní ameriky) výhradní prodej výrobků z vanadu vyrobených podnikem strategic minerals;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

la demande a été déposée par la société open joint stock company (ojsc) mineral and chemical company eurochem (ci-après dénommée requérant), un producteur-exportateur russe.

Çekçe

Žádost podala akciová společnost (open joint stock company (ojsc)) "mineral and chemical company eurochem" (dále jen "žadatel"), která je vyvážejícím výrobcem v rusku.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fransızca

la demande a été déposée par la société open joint stock company (ojsc) mineral and chemical company eurochem (ci-après dénommée requérant), un producteur-exportateur russe.

Çekçe

Žádost podala akciová společnost (open joint stock company (ojsc)) "mineral and chemical company eurochem" (dále jen "žadatel"), která je vyvážejícím výrobcem v rusku.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fransızca

-mineral abrasive rohstoff, kuppenheim, allemagne.

Çekçe

-mineral abrasive rohstoff, kuppenheim, německo;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

-mineral abrasive rohstoff, kuppenheim, allemagne.

Çekçe

-mineral abrasive rohstoff, kuppenheim, německo;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

3.2.1 ce secteur a une excellente infrastructure pour la recherche et la coopération fonctionne très bien au niveau européen. depuis des années, elle implique des partenaires provenant des anciens pays candidats (qui sont maintenant des États membres) dans des projets de recherche conjoints. le nesmi (network on european sustainable mineral industries — réseau des industries minières durables européennes) mis en place par le cinquième programme-cadre et comprenant environ 100 acteurs de l'industrie et de la science minières européennes, existe depuis 2002. l'une des réussites du nesmi est la plate-forme européenne de technologie pour les ressources minières durables (european technology platform for sustainable mineral resources-etpsmr), annoncée lors de la conférence nesmi du 15 mars 2005, et qui doit être lancée en septembre 2005.

Çekçe

3.2.1 tento sektor má výbornou výzkumnou infrastrukturu, která dobře spolupracuje na evropské úrovni. po dlouhá léta zahrnovala partnery z dřívějších přístupových (nyní nových členských států) ve společných výzkumných projektech. celistvá síť evropského udržitelného průmyslu nerostných surovin (network on european sustainable mineral industries (nesmi)), financovaná fp5 a zahrnující přibližně 100 zainteresovaných subjektů z evropského těžebního průmyslu a vědního oboru existuje již od roku 2002. důležitým výstupem nesmi je evropská technologická platforma pro udržitelné nerostné suroviny (etpsmr) vyhlášená na konferenci nesmi dne 15. března 2005 a která má být zahájena v září 2005.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

3.2.1 ce secteur a une excellente infrastructure pour la recherche et la coopération fonctionne très bien au niveau européen. depuis des années, elle implique des partenaires provenant des anciens pays candidats (qui sont maintenant des États membres) dans des projets de recherche conjoints. le nesmi (network on european sustainable mineral industries — réseau des industries minières durables européennes) mis en place par le cinquième programme-cadre et comprenant environ 100 acteurs de l'industrie et de la science minières européennes, existe depuis 2002. l'une des réussites du nesmi est la plate-forme européenne de technologie pour les ressources minières durables (european technology platform for sustainable mineral resources-etpsmr), annoncée lors de la conférence nesmi du 15 mars 2005, et qui doit être lancée en septembre 2005.

Çekçe

3.2.1 tento sektor má výbornou výzkumnou infrastrukturu, která dobře spolupracuje na evropské úrovni. po dlouhá léta zahrnovala partnery z dřívějších přístupových (nyní nových členských států) ve společných výzkumných projektech. celistvá síť evropského udržitelného průmyslu nerostných surovin (network on european sustainable mineral industries (nesmi)), financovaná fp5 a zahrnující přibližně 100 zainteresovaných subjektů z evropského těžebního průmyslu a vědního oboru existuje již od roku 2002. důležitým výstupem nesmi je evropská technologická platforma pro udržitelné nerostné suroviny (etpsmr) vyhlášená na konferenci nesmi dne 15. března 2005 a která má být zahájena v září 2005.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

(6) tous les producteurs communautaires ont répondu au questionnaire. des réponses au questionnaire ont également été fournies par trois exportateurs chinois (à savoir liaoning metals%amp% minerals import%amp% export corp., citic trading co. ltd et liaoning foreign trade corp., ci-après dénommés%quot%exportateurs chinois%quot%), un importateur et un négociant liés. le niveau de coopération s'élève, selon les données d'eurostat, à plus de 87% des importations totales en provenance de la république populaire de chine. trois importateurs indépendants [à savoir frank%amp% schulte benelux (pays-bas), timab industries sa (france) et gbc ltd (royaume-uni)] ont également répondu au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit. aucune réponse n'a été fournie par les utilisateurs du produit concerné, à l'exception de timab industries, qui a elle-même procédé à son importation.

Çekçe

(6) na dotazník odpověděli všichni výrobci ve společenství. odpovědi na dotazník došly rovněž od tří čínských výrobců -liaoning metals%amp% minerals import%amp% export corp., citic trading co. ltd a liaoning foreign trade corp. (dále jen "čínští vývozci"), od jednoho spřízněného dovozce a od jednoho spřízněného obchodníka. Úroveň spolupráce představovala podle údajů eurostatu více než 87% celkových dovozů z Čínské lidové republiky. na dotazník odpověděli a svá stanoviska písemně předložili tři nespříznění dovozci – frank%amp% schulte benelux z nizozemska, timab industries sa z francie a gbc ltd ze spojeného království. od uživatelů výrobku, s výjimkou firmy timab industries, která sama dotyčný výrobek dovezla, nepřišla žádná odpověď.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fransızca

(6) tous les producteurs communautaires ont répondu au questionnaire. des réponses au questionnaire ont également été fournies par trois exportateurs chinois (à savoir liaoning metals%amp% minerals import%amp% export corp., citic trading co. ltd et liaoning foreign trade corp., ci-après dénommés%quot%exportateurs chinois%quot%), un importateur et un négociant liés. le niveau de coopération s'élève, selon les données d'eurostat, à plus de 87% des importations totales en provenance de la république populaire de chine. trois importateurs indépendants [à savoir frank%amp% schulte benelux (pays-bas), timab industries sa (france) et gbc ltd (royaume-uni)] ont également répondu au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit. aucune réponse n'a été fournie par les utilisateurs du produit concerné, à l'exception de timab industries, qui a elle-même procédé à son importation.

Çekçe

(6) na dotazník odpověděli všichni výrobci ve společenství. odpovědi na dotazník došly rovněž od tří čínských výrobců -liaoning metals%amp% minerals import%amp% export corp., citic trading co. ltd a liaoning foreign trade corp. (dále jen "čínští vývozci"), od jednoho spřízněného dovozce a od jednoho spřízněného obchodníka. Úroveň spolupráce představovala podle údajů eurostatu více než 87% celkových dovozů z Čínské lidové republiky. na dotazník odpověděli a svá stanoviska písemně předložili tři nespříznění dovozci – frank%amp% schulte benelux z nizozemska, timab industries sa z francie a gbc ltd ze spojeného království. od uživatelů výrobku, s výjimkou firmy timab industries, která sama dotyčný výrobek dovezla, nepřišla žádná odpověď.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam