Şunu aradınız:: muter (Fransızca - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fransızca

Letonca

Bilgi

Fransızca

muter

Letonca

mutācija

Son Güncelleme: 2012-09-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fransızca

une fois introduites chez les volailles, les souches de virus iafp appartenant aux sous-types h5 et h7 peuvent alors muter pour produire des souches iahp.

Letonca

pārejot uz mājputniem, h5 un h7 apakštipa lpai vīrusa celmi var mutēt par hpai celmiem.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fransızca

attribuer certaines tâches de la personne handicapée à un autre travailleur — conduire, par exemple; muter le travailleur à un poste plus approprié.

Letonca

dažu invalīdam paredzēto uzdevumu, piemēram, auto vadīšanas, uzticēšana citai personai; darbinieka pārcelšana piemērotākā amatā.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fransızca

1.3 la capacité du virus de l'influenza à muter et à s'adapter rapidement constitue une menace particulièrement sérieuse pour la santé humaine et animale.

Letonca

1.3 gripas vīrusa ātras mutācijas un pielāgošanās spēja rada īpašus draudus dzīvnieku un cilvēku veselībai.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fransızca

les grandes enseignes sont en outre nombreuses à muter régulièrement leurs acheteurs d'un rayon à un autre afin d'éviter que ne s'instaurent des relations personnelles entre eux et les fournisseurs.

Letonca

turklāt daudzi ļoti lielie mazumtirgotāji bieži maina savus iepircējus no vienas nodaļas uz citu, lai novērstu personīgu attiecību veidošanos starp iepircējiem un piegādātajiem.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fransızca

compte tenu de l'adoption de la directive 2005/94/ce, il convient de modifier la décision 90/424/cee afin que l'assistance financière communautaire puisse également être accordée pour les mesures d'éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre les souches du virus faiblement pathogènes de l'influenza aviaire, susceptibles de muter en souches hautement pathogènes,

Letonca

Ņemot vērā direktīvas 2005/94/ek pieņemšanu, ir lietderīgi grozīt lēmumu 90/424/eek, lai kopienas finansiālo palīdzību varētu piešķirt arī attiecībā uz dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, ar kuriem apkaro zemas patogenitātes putnu gripas vīrusu celmus, kas mutācijas ceļā var kļūt par augstas patogenitātes celmiem,

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Wikipedia

Fransızca

1.3 la capacité du virus de l'influenza à muter et à s'adapter rapidement constitue une menace particulièrement sérieuse pour la santé humaine et animale. bien que les connaissances actuellement disponibles indiquent que les risques liés aux virus de l'ia dits "faiblement pathogènes" (iafp) sont inférieurs à ceux que posent les virus de l'ia dits "hautement pathogènes" (iahp), ces derniers sont issus de mutations de certains virus de l'iafp, les types h5 et h7, et provoquent chez les volailles une maladie dont le taux de mortalité peut s'avérer très élevé. les données disponibles révèlent que les virus de l'iahp des types h5 et h7 sont responsables de la grande majorité des cas d'influenza aviaire rapportés chez l'humain, et de tous les cas de mortalité humaine causée par des virus de l'influenza aviaire. bien qu'il soit établi qu'il est possible de transmettre à l'humain le virus du type h9 affectant les porcs ou les volailles, il est difficile d'évaluer la menace effective pour la santé humaine.

Letonca

1.3 gripas vīrusa ātras mutācijas un pielāgošanās spēja rada īpašus draudus dzīvnieku un cilvēku veselībai. kaut arī pašreizējā informācija norāda, ka veselības apdraudējums, ko rada t.s. zemas patogenitātes putnu gripas vīrusi (lpai), ir mazāks nekā augstas patogenitātes putnu gripas vīrusu (hpai) radītais apdraudējums, hpai rodas noteiktu lpai vīrusu, proti, h5 un h7 tipa vīrusu, mutācijas rezultātā un var izraisīt mājputnu saslimšanu ar ļoti augstu mirstības koeficientu. pieejamie dati rāda, ka tieši h5 un h7 tipa hpai vīrusi ir izraisījuši lielāko daļu saslimšanas gadījumu ar putnu gripu cilvēkiem un visus cilvēku nāves gadījumus saistībā ar putnu gripas vīrusiem. kaut arī ir pierādījumi h9 tipa lpai vīrusu pārnešanai no cūkām un mājputniem uz cilvēkiem, minēto vīrusu izraisītais cilvēku veselības faktiskais apdraudējums joprojām ir neskaidrs.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fransızca

5.1 le cese se prononce en faveur de la proposition de la commission, car celle-ci permet de protéger la santé humaine et animale contre le virus de l'influenza aviaire caractérisé par sa capacité de muter et de s'adapter rapidement.bruxelles, le 28 septembre 2005.

Letonca

4.3 kaut arī eesk atbalsta finanšu paketi un es ieguldījumu, piemērojot likvidēšanu kā lpai kontroles līdzekli, tā iesaka palielināt kompensācijas apmēru no 30% līdz 50%.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

dans certains cas, la mutation semble s'être produite rapidement, au site primaire, après la transmission par des oiseaux sauvages, tandis que dans d'autres le virus iafp a circulé chez les volailles pendant des mois avant de muter.

Letonca

dažos gadījumos šķiet, ka mutācija ir strauji notikusi sākotnējā vietā pēc pārejas no savvaļas putniem, citos gadījumos lpai vīruss mājputnos ir cirkulējis mēnešiem pirms mutācijas.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

la décision 90/424/cee, telle que modifiée par la décision 2006/53/ce de la commission [3], prévoit la possibilité d’accorder une aide financière de la communauté aux États membres au titre des mesures d’éradication prises par ceux-ci pour lutter contre les souches d’influenza aviaire faiblement pathogène (iafp) connues pour pouvoir muter en influenza aviaire hautement pathogène (iahp).

Letonca

lēmums 90/424/eek, kurā grozījumi izdarīti ar lēmumu 2006/53/ek [3], paredz, ka kopienas finansiālu ieguldījumu var sniegt dalībvalstu veiktajos pasākumos, ar kuriem apkaro zemas patogenitātes putnu gripas (zppg) vīrusu celmus, par ko ir zināms, ka tie mutācijas ceļā var kļūt par augstas patogenitātes putnu gripu (appg).

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

7.1 les différences de degré et de nature qu'on peut observer dans la concentration des marchés des divers États membres de l'ue représentent un facteur qu'il faut prendre en compte lorsque l'on examine les pratiques de la grande distribution vis-à-vis de ses fournisseurs. comme indiqué plus haut, dans la mesure où les consommateurs attachent une grande importance aux prix, et dans la mesure où la demande des consommateurs influence également l'offre, les distributeurs sont l'objet d'une pression considérable pour que les prix soient baissés. déterminés à offrir des prix bas au consommateur, les distributeurs exercent une pression sur leurs fournisseurs pour que ceux-ci baissent les prix. tel est notamment le cas dans le secteur de l'alimentation et surtout dans des marchés caractérisés par une très forte concentration. ils agitent en permanence la menace du déréférencement des produits afin d'obtenir de leur fournisseur des conditions encore plus avantageuses. les grandes enseignes sont en outre nombreuses à muter régulièrement leurs acheteurs d'un rayon à un autre afin d'éviter que ne s'instaurent des relations personnelles entre eux et les fournisseurs. le rôle de l'acheteur consiste à sans cesse tenter d'obtenir du fournisseur des produits alimentaires toujours moins chers. en déréférençant des produits et en changeant de fournisseur, les distributeurs ont le pouvoir de faire la fortune ou la ruine d'une entreprise, notamment lorsque celle-ci a fortement investi pour approvisionner un rayon particulier d'un distributeur donné. les fournisseurs, les plus petits notamment, disposent rarement des ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences de la grande distribution. comment un agriculteur peut-il espérer obtenir des prix raisonnables dans des marchés où les distributeurs jouissent d'une telle puissance d'achat?

Letonca

7.1 tirgus koncentrācijas atšķirīgā pakāpe un raksturs dažādajās dalībvalstīs ir faktors, kas jāņem vērā, izskatot lielo mazumtirgotāju praksi attiecībā uz piegādātājiem. kā iepriekš norādīts, tā kā patērētāji pievērš lielu uzmanību cenai un, ņemot vērā to, ka patērētāju izteiktais pieprasījums ietekmē arī piedāvājumu, jāatzīst, ka uz mazumtirgotājiem tiek izdarīts ievērojams spiediens attiecībā uz cenu pazemināšanu. lai varētu nodrošināt zemas cenas patērētājam, lielie kombinētā sortimenta mazumtirgotāji izdara spiedienu uz piegādātājiem, lai tie pazeminātu cenas. tas attiecas uz pārtikas sektoru un galvenokārt uz tirgiem, kuros ir ļoti augsta koncentrācijas pakāpe. mazumtirgotāji kā ieroci nemitīgi izmanto draudus svītrot kādu produktu no saraksta, lai panāktu no piegādātāja izdevīgākus nosacījumus. turklāt daudzi ļoti lielie mazumtirgotāji bieži maina savus iepircējus no vienas nodaļas uz citu, lai novērstu personīgu attiecību veidošanos starp iepircējiem un piegādātajiem. iepircēju loma ir mēģināt nopirkt no piegādātāja aizvien lētāku pārtiku. viņi var izlemt kāda piegādes uzņēmuma likteni, izsvītrojot tā produktus no sava iepirkumu klāsta un pārejot uz citu uzņēmumu, īpaši gadījumā, kad piegādātājs ir izdarījis lielus kapitālieguldījumus, lai piegādātu kādu konkrētu produkcijas veidu vienam lielajam mazumtirgotājam. piegādātājiem, sevišķi mazajiem piegādātājiem, bieži nav finanšu līdzekļu, lai izpildītu lielo mazumtirgotāju prasības. kādas izredzes ir lauksaimniekam panākt izdevīgu cenu tirgos, kuros lielajiem kombinētā sortimenta mazumtirgotājiem ir tik liela pirktspēja?

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

5.1 le cese se prononce en faveur de la proposition de la commission, car celle-ci permet de protéger la santé humaine et animale contre le virus de l'influenza aviaire caractérisé par sa capacité de muter et de s'adapter rapidement.

Letonca

5.1 eesk atbalsta komisijas priekšlikumu, lai aizsargātu dzīvnieku un cilvēku veselību, ko apdraud ātri mutējošais un adaptēties spējīgais putnu gripas vīruss.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

be: mutation pour des raisons d’organisation uniquement au sein d’un tribunal; cz: un juge ne peut être muté que vers un tribunal de la même instance, un tribunal d'une instance supérieure ou d'une instance inférieure (tous dans le même arrondissement judiciaire); de: mutation pour une durée maximale de trois mois et uniquement en cas de représentation; el: un juge muté de la justice civile/pénale; lt: mutation temporaire, lorsqu’il y a un besoin urgent de garantir le bon fonctionnement du tribunal; fr: le ministre de la justice peut muter un juge pour des raisons d’organisation dans de rares cas, tels que la fermeture d’un tribunal ou pour des motifs juridiques tels que des nominations pour une durée déterminée (pour un président de tribunal ou pour des fonctions spécialisées); pl: suite à une réorganisation des juridictions, environ cinq cents juges provenant de tribunaux fermés ont été mutés vers d’autres juridictions; ro: uniquement mutation temporaire, d'un an au maximum, pour des sanctions disciplinaires; uk (en+wl): moins de cinq juges mutés en 2013, le cas échéant.

Letonca

beļģija: pārcelšana tikai organizatorisku iemeslu dēļ tiesas ietvaros; Čehijas republika: tiesnesi var pārcelt tikai uz tādas pašas instances tiesu, vai arī uz vienu līmeni augstāku vai zemāku tiesu (visas tiesas atrodas tajā pašā jurisdikcijas apgabalā); vācija: pārcelšana uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un tikai pārstāvības gadījumos; grieķija: viens tiesnesis tika pārcelts no civillietu/krimināllietu jurisdikcijas; lietuva: pārcelšana uz laiku, ja ir neatliekama nepieciešamība nodrošināt tiesas pienācīgu darbību; francija: tieslietu ministrs var pārcelt tiesnesi organizatorisku iemeslu dēļ retos gadījumos, piemēram, ja tiesa tiek slēgta vai tādu likumīgu iemeslu dēļ kā iecelšana amatā uz noteiktu laiku (tiesu priekšsēdētāji vai īpašu funkciju veikšanai); polija: pēc tiesu reorganizācijas aptuveni 500 tiesneši no slēgtajām tiesām tika pārcelti uz citām tiesām; rumānija: var pārcelt tikai īslaicīgi, ne ilgāk kā uz vienu gadu, disciplināru sankciju gadījumā; apvienotā karaliste (anglija un velsa): 2013. gadā pārcelti mazāk par pieciem tiesnešiem (vai arī nav pārcelts neviens tiesnesis).

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

compte tenu de l’adoption de la directive xxx, il convient de modifier la décision 90/424/cee afin que l'assistance financière communautaire puisse également être accordée pour les mesures d'éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre les souches du virus faiblement pathogènes de l’influenza aviaire, susceptibles de muter en souches hautement pathogènes.

Letonca

Ņemot vērā direktīvas xxx5 pieņemšanu, ir lietderīgi grozīt lēmumu nr. 90/424/eek tā, lai dalībvalstīm būtu pieejams kopienas finansiālais atbalsts veiktajiem apkarošanas pasākumiem attiecībā uz putnu gripas vīrusu ar zemas patogenitātes celmu, kas var mutēties augstas patogenitātes celmā.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fransızca

5.1 le cese se prononce en faveur de la proposition de la commission, car celle-ci permet de protéger la santé humaine et animale contre le virus de l'influenza aviaire caractérisé par sa capacité de muter et de s'adapter rapidement. bruxelles, le 28 septembre 2005. la présidente du comité économique et social européen anne-marie sigmund --------------------------------------------------

Letonca

5.1 eesk atbalsta komisijas priekšlikumu, lai aizsargātu dzīvnieku un cilvēku veselību, ko apdraud ātri mutējošais un adaptēties spējīgais putnu gripas vīruss.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam