Google'a Sor

Şunu aradınız:: creigiau (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Creigiau

İngilizce

Dockers

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

Creigiau

İngilizce

Rocks

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Creigiau

İngilizce

Rocky walls

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Creigiau

İngilizce

Show Dockers

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Creigiau

İngilizce

Rock

Son Güncelleme: 2011-08-17
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Creigiau Eglwyseg

İngilizce

Dinbren

Son Güncelleme: 2013-01-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Creigiau a DiamwntauGenericName

İngilizce

Rocks n Diamonds

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Mae rhai ardaloedd dringo creigiau megis y rhai mewn chwareli lle y mae modd cael mynediad heb berygl

İngilizce

There are certain rock-climbing areas , such as those in quarries , where it is possible ### to have access without danger

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fe'i trawyd gan gwymp creigiau tra'n cael ei addysgu sut i ddringo creigiau

İngilizce

He was hit by a rock fall while being taught how to rock climb

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gwnaeth ddatganiad oddi allan i'r Siambr drannoeth , heb awgrymu am eiliad fod y cynllun wedi taro'r creigiau

İngilizce

She made a statement outside the Chamber the following day , without suggesting for one moment that the scheme had hit the rocks

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Alun Pugh : Weinidog , mae dringo creigiau ymysg y chwaraeon lleiafrifol ond mae'r lefelau diogelwch yn eithaf uchel

İngilizce

Alun Pugh : Minister , rock-climbing is a minority sport but safety levels are quite high

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae clogwyni creigioguchel, a thraethau hyfryd o dywod neu gerigos lliwgar a gafodd eu ffurfio gan y môr wrth iddoddryllio’r creigiau, canrif ar ôl canrif.

İngilizce

There are tallrocky cliffs, and beautiful beaches of sand or colourful pebbles formed by the sea as it pounds awayat the rocks, century after century.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yn ddiamheuaeth , mae creigiau i'w gweld yn awr lle nad ydynt wedi bod yn weladwy erioed o'r blaen ar draws llawer o arfordir de Cymru

İngilizce

Without doubt , rocks are now visible where they have never been seen before across much of the south Wales coastline

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'r ardal yn llawn ffawtiau a chraciau , sydd yn peri i lawer iawn o ddwr daear symud drwy'r creigiau a'r twnneli

İngilizce

The area is heavily faulted and cracked , giving rise to extensive movement of ground water through the rock and tunnels

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae yna llond llaw ychydig o blatiau mawr a dwsinau o blatiau llai. Mae hwech o'r majors yn cael eu henwi ar gyfer y cyfandiroedd hymgorffori ynddynt fel Gogledd America, Affrica, a’r phlatiau Antarctig. Hyd yn oed er y rhai llai ar ran maint, mae'r plant dan oed yn llai pwysig pan ddaw at lunio'r y Ddaear. Mae'r plât fach Juan de Fuca yn gyfrifol iawn am y llosgfynyddoedd sy'n britho'r Môr Tawel yn gogledd orllewin yn y United States. Mae'r platiau yn gwneud i fyny’r cragen allanol y Ddaear, sydd yn cael eu enwi’n lithosffer. (Mae hyn yn cynnwys y gramen a rhan uchaf y fantell.) Corddi cerrynt yn y creigiau tawdd isod yn gwthio nhw draw fel cybolfa o feltiau ac yn cludo mewn fel cyflwr gwael. Gweithgaredd mwyaf daearegol yn deillio o'r cydadwaith yw lle mae'r platiau yn bodloni neu'n rhannu. Mae cyfandiroedd y Ddear yn fras yn ffitio i’w gilydd fel jig-so. Mae morlinau gorllewin Affrica a dwyrain De America’n ffitio’n arbennig o dda. I egluro hyn, roedd rhai pobl wedi awgrymu y gallai’r cyfandiroedd fod wedi symud, ond doedd dim tystiolaeth glir o blaed hyn heblaw bod y jog-so’n. Roedd daearegwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn credu bod y cyfandiroedd wedi symud, ond dim ond i fyny ac i lawr, nid o ochr i ochr. Wrth i arwynebedd y ddear oeri a chyfangu. Ond doedd dim tystiolaeth o blaed hyn chwaith.

İngilizce

Link

Son Güncelleme: 2013-01-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fodd bynnag , a dderbyniwch fod llawer o dwristiaeth gogledd Cymru yn dibynnu ar fynediad i dir agored , megis Eryri ? Yr oeddwn yn dringo'r creigiau yn Nhremadog ddydd Sul ac yr oedd yn llawn o ddringwyr o Loegr

İngilizce

However , do you accept that much of north Wales's tourism depends on access to open land , such as the Snowdon massif ? I was rock climbing on Sunday at Tremadog and it was busy with English climbers

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Onid ydych yn derbyn bod y bwlch rhwng y tlawd a'r cyfoethog , rhwng y y rhai sy'n gallu cael gofal iechyd yn rhwydd a'r rhai nad ydynt , wedi ehangu o dan eich Llywodraeth chi ? Onid yw'n wir bod eich priodas er mantais wleidyddol yn taro'r creigiau o ddifrif ? Ar sail yr hyn a ddywedasoch wrthym , mae'n amlwg y bydd y briodas fantais hon yn arwain at ddatgysylltu cynyddol

İngilizce

Do you not accept that the gap between the rich and the poor , between those who have good access to healthcare and those who do not , has widened under your Government ? Is it not the case that your marriage of political convenience is hitting the rocks big time ? From what you have told us , it is clear that this marriage of convenience will result in a progressive disengagement

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Byddai'r athrofa yn cynnig cymwysterau achrededig mewn gweithgareddau fel canwio , caiacio , dringo creigiau , cyfeiriadu , a rafftio -- -- mae'r rhestr yn ddiddiwedd

İngilizce

The institute would provide accredited qualifications in activities such as canoeing , kayaking , rock climbing , orienteering , rafting -- the list is endless

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gall chwaraeon , sydd yn cynnwys pob gweithgaredd corfforol , boed ddawns neu ddringo creigiau , a'r celfyddydau fod yn rym gwirioneddol dros adfywio , yn ogystal ag agor gorwelion newydd i unigolion , gan ddatblygu eu hunan-werth a rhoi iddynt , efallai am y tro cyntaf yn eu bywydau , ymdeimlad o foddhad a chyflawniad

İngilizce

Sport , which includes all physical activity whether dance or rock climbing , and arts can be a real force for regeneration , as well as opening up new horizons for individuals , developing their self-worth and giving them , perhaps for the first time in their lives , a sense of fulfilment and achievement

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yn ychwanegol at hyn yn ystod 2008-09 bwriedir ymchwilio ymhellach i enwau nodweddion arfordirol (baeau, traethau, creigiau, trobyllau ac ati).

İngilizce

In addition, during 2008-09, the aim is to undertake further research into the names of coastal features (bays, beaches, rocks, whirlpools etc.)

Son Güncelleme: 2007-10-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: LowriWilliams

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam