Şunu aradınız:: cyflwynydd gwysion (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

cyflwynydd gwysion

İngilizce

process server

Son Güncelleme: 2011-07-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

cyflwynydd

İngilizce

television presenter

Son Güncelleme: 2015-04-20
Kullanım Sıklığı: 12
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

cyflwynydd

İngilizce

presenter

Son Güncelleme: 2011-08-16
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

cyflwynydd

İngilizce

presenters

Son Güncelleme: 2011-08-12
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

wrth agor a llywio’r digwyddiad, bydd gan y cyflwynydd nifer o gyfrifoldebau allweddol.

İngilizce

in opening and steering the event, the presenter will have many key responsibilities.

Son Güncelleme: 2009-02-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

nid oes cyflwynydd anabl wedi bod ar y rhaglen blue peter , ac ychydig iawn o actorion anabl a welwn ar y teledu

İngilizce

a programme such as blue peter has not had a disabled presenter , and we see very few disabled actors on television

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yr oedd yn ddiddorol bod un cyflwynydd yng nghyfarfod pwyllgor rhanbarth y de ddwyrain , ddydd gwener diwethaf , wedi dweud bod

İngilizce

it was interesting that a presenter at the south east wales regional committee meeting , last friday said that

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

bydd y cyflwynydd yn siarad ar eich rhan o’r llwyfan ac yn gosod cywair ar gyfer y digwyddiad.

İngilizce

the presenter will speak on your behalf from the stage and set the tone of the event.

Son Güncelleme: 2009-02-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

nodwyd y byddai gllem yn cynnig gwysion dwyieithog ‘ar gais’ yn ystod y cyfnod hwn.

İngilizce

it was noted that hmcs would offer bilingual summonses 'on request' during that timeframe.

Son Güncelleme: 2008-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

“a) na chollwyd dim gallu mewn perthynas â chodi gwysion dwyieithog yng ngogledd cymru;

İngilizce

"a) that no capabilities were lost in relation to producing bilingual summonses in north wales;

Son Güncelleme: 2008-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Galce

1sicrhewch fod eich cyflwynydd wedi cyfarfod â siaradwyr eraill ac yn gwybod pa rai ohonynt sy’n medru deall a siarad cymraeg.2

İngilizce

1ensure that your presenter has met other speakers and knows which ones can speak and understand welsh.2

Son Güncelleme: 2009-02-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

ydy’r gwysion yn cael eu hanfon yn ddwyieithog yn y lle cyntaf neu saesneg yn unig gyda’r gymraeg ar gais?

İngilizce

are the summonses sent out bilingually in the first instance or in english only, with the welsh available on request?

Son Güncelleme: 2009-03-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

1siaradwyr a chyflwyniadau2 – fel gyda’r cyflwynydd, dylech ystyried dwyieithrwydd wrth ddewis ac wedyn wrth baratoi eich siaradwyr.

İngilizce

1speakers and presentations2 - as with the presenter, you should consider bilingualism when choosing and preparing your speaker.

Son Güncelleme: 2009-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

ddatblygu systemau tg newydd i hwyluso defnyddio'r gymraeg, gan gynnwys cynhyrchu ac anfon gwysion, yn unol â chymal 4.17

İngilizce

the development of new it systems to facilitate the use of the welsh language, including the process of producing and sending summonses, in accordance with clause 4.17

Son Güncelleme: 2008-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio’n benodol ar fethiant i gynhyrchu a chyflwyno gwysion a gohebiaeth ysgrifenedig arall yn ddwyieithog o fewn y cyfnod a nodwyd yn amserlen y cynllun iaith.

İngilizce

the investigation will focus specifically on failure to issue summons and other written correspondence bilingually within the period specified within the scheme's timetable.

Son Güncelleme: 2008-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

gofynnwyd felly am gadarnhad y byddai gllem yn darparu gwysion yn ddwyieithog yn dilyn dechrau defnyddio <PROTECTED>, yn unol â’r cynllun iaith.

İngilizce

we therefore requested confirmation that hmcs would provide bilingual summonses following the implementation of <PROTECTED>, in accordance with the language scheme.

Son Güncelleme: 2008-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Galce

3.91mae llythyr gllem yn egluro, fel nodir yn rhan 4.2 uchod, nad oedd gllem yn awyddus i dderbyn system na fedrai gynhyrchu gwysion dwyieithog.

İngilizce

3.91hmcs' letter explains, as noted in 4.2 above, that it was not eager to accept a system that could not produce bilingual summonses.

Son Güncelleme: 2008-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

gwyddwn mai un o swyddogaethau’r system <PROTECTED> newydd fydd cynhyrchu gwysion i ymddangos gerbron llys a yrrir gan y gllem at aelodau’r cyhoedd.

İngilizce

we are aware that one of the functions of the new <PROTECTED> system will be the production of court summonses sent to members of the public by hmcs.

Son Güncelleme: 2008-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Galce

1rhowch gyfarwyddyd clir i’ch cyflwynydd ar natur ddwyieithog eich digwyddiad, a gwnewch hynny yn rhan o’ch cytundeb gydag ef/hi.

İngilizce

1give your presenter clear instructions on the bilingual nature of your event, and do so as part of your agreement with him/her.

Son Güncelleme: 2009-02-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae cyflwyno’r system honno i waith y llysoedd yn 2008 yn golygu nad yw llysoedd yng nghymru’n cyflwyno gwysion i’r cyhoedd yn ddwyieithog.

İngilizce

the introduction of that system to the work of the courts in 2008 means that courts in wales do not present summonses to the public bilingually.

Son Güncelleme: 2009-01-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam