Google'a Sor

Şunu aradınız:: dall (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Dall

İngilizce

Blindness

Son Güncelleme: 2011-08-13
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Coluddyn dall

İngilizce

Caecum#

Son Güncelleme: 2012-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

_Anfon copi-carbon dall (bcc) bob amser at:

İngilizce

Always _blind carbon-copy (bcc) to:

Son Güncelleme: 2014-08-20
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Galce

Cydnabuwyd ers dros 150 o flynyddoedd bod angen dull mwy priodol o dderbyn gwybodaeth ar y dall neu'r rhannol ddall

İngilizce

It has been recognised for over 150 years that the blind or partially sighted require a more appropriate method of receiving information

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'r Cynulliad yn haeddu gwybod ai diffyg gweledigaeth yw hyn neu deyrngarwch dall i gyn gyflogwyr yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

İngilizce

The Assembly deserves to know whether it is a lack of vision or blind loyalty to the former employers at the Welsh Local Government Association

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr wyf am gyfeirio at fater arbennig y tynnwyd fy sylw ato yn ystod yr haf ynghylch pobl sydd â'r batholeg ddeuol o fod yn fyddar a dall

İngilizce

I want to refer to a particular issue that was drawn to my attention in the summer about people who have the dual pathology of being deaf and blind

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fodd bynnag , dadleuodd nifer o Aelodau heddiw am ymrwymiad dall i adeilad newydd y Cynulliad , beth bynnag fo'r gost

İngilizce

However , many Members have argued today for a blind commitment to the new Assembly building , no matter what the cost

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ymrwymiad dall ydyw i fri , statws a gweledigaeth -- ac i beth ? Ar gyfer y 60 o wleidyddion yn y Siambr hon

İngilizce

It is a blind commitment to prestige , status and vision -- and for what ? For the 60 politicians in this Chamber

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

% t: Cyfeiriad y derbynnydd% s: Pwnc% c: Copi Carbon (CC)% b: Copi Carbon Dall (BCC)% B: Testun corff patrymlun% A: Atodiad

İngilizce

%t: Recipient's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment %u: Full mailto: URL

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gwasgwch y botwm yma i ddewis eich hoff ddibynnydd ebost. Noder bod rhaid bod y briodwedd weithredadwy wedi' i gosod ar y ffeil y dewiswch er mwyn ei derbyn. Gallwch hefyd ddefnyddio sawl daliwr lle i' w hamnewid â' r gwerthoedd gwir pan elwir y dybynnydd ebost:% t: Cyfeiriad y derbynnydd% s: Pwnc% c: Copi Carbon (CC)% b: Copi Carbon Dall (BCC)% B: Testun corff patrymlun% A: Atodiad

İngilizce

Press this button to select your favorite email client. Please note that the file you select has to have the executable attribute set in order to be accepted. You can also use several placeholders which will be replaced with the actual values when the email client is called: %t: Recipient's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Tra mai da o beth a phriodol yw cefnogi trafnidiaeth gyhoeddus , mae'n hen bryd i Lafur a Phlaid Cymru roi heibio'u casineb dall tuag at y cerbyd modur

İngilizce

While support for public transport is right and proper , it is about time that Labour and Plaid Cymru got over their blind hatred of the motor vehicle

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yn y DU , daeth y cynllun bathodyn oren o gonsesiynau parcio i bobl anabl a dall i rym yn Rhagfyr 1971 , yn rhinwedd rheoliadau a wnaethpwyd o dan adran 21 o Ddeddf y Cleifion a'r Anabl Cronig 1970

İngilizce

In the UK , the orange badge scheme of parking concessions for disabled and blind people came into operation in December 1971 , by virtue of regulations made under section 21 of the Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Wrth ymgynghori i greu strategaethau cymunedol , y mae'n bwysig bod awdurdodau lleol yn ystyried barn cymunedau diddordeb megis y byddar , y trwm eu clyw neu'r dall yn ogystal â chymunedau daearyddol

İngilizce

When consulting to create community strategies , it is important that local authorities consider the opinions of communities of interest such as the deaf , hard of hearing or blind as well as geographical communities

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae wedi fy nharo ers cryn amser fod sawl tebygrwydd rhwng y Gweinidog a'r Arglwydd Nelson , a ddaliodd ysbienddrych wrth ei lygad dall ychydig cyn brwydr Trafalgar a datgan , ` Ni welaf longau '

İngilizce

It has struck me for some time that there are many similarities between the Minister and Lord Nelson , who just before the Battle of Trafalgar held a telescope up to his blind eye only to declare , ` I see no ships '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Lorraine Barrett : O ran cymorth i gampau unigol yng Nghymru , a ystyriwch anghenion chwaraewyr bowliau dall neu'n rhannol ddall ? A ymunwch â mi i ddymuno'n dda i un o'm hetholwyr , Rosa Crean , sy'n cynrychioli Cymru yn Kuala Lumpur yn y bencampwriaeth baralympig ryngwladol ? Anfonodd gerdyn post yn dweud y bydd yn ceisio ei gorau glas i ennill hyd yn oed mwy o fedalau aur i Gymru

İngilizce

Lorraine Barrett : With regard to support for individual sports in Wales , will you give consideration to the needs of blind and partially sighted bowls players ? Will you join me in sending good luck wishes to my constituent , Rosa Crean , who is representing Wales in Kuala Lumpur in the international paralympic championships ? She sent a postcard saying that she will try her best to win even more gold medals for Wales

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam