Şunu aradınız:: gwanhau (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

mae enwebu yn gwanhau sefydliad seneddol

İngilizce

nomination weakens a parliamentary institution

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

nid yw hyn yn gwanhau'r gofynion presennol

İngilizce

this is not a watering down of the existing requirements

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae gwerthu fel unigolion yn gwanhau sefyllfa ffermwyr cymru

İngilizce

selling as individuals weakens the position of welsh farmers

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dylai fod rhybuddion clir a mesuriadau gwanhau clir ar bob cemegyn

İngilizce

there should be clear warnings and clear dilution rates on all chemicals

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae gwanhau'r haen osôn yn broblem bwysicach iddynt hwy nag i ni

İngilizce

ozone layer depletion is a higher order problem for them than for us

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

a fydd ailwladoli hefyd yn gwanhau ein dadl o ran cymorth y wladwriaeth ?

İngilizce

will repatriation also weaken our argument in terms of state aids ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

nid wyf am i ansawdd myfyrwyr sydd yn mynd i mewn i addysg uwch gael ei gwanhau

İngilizce

i do not want the quality of students entering higher education diminished

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dyna oedd ein safbwynt hyd hynny , ond heddiw yr wyf yn synhwyro ei fod yn gwanhau

İngilizce

that was our position hitherto , but today i detect a weakening

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'n drueni ein bod wedi gwanhau'r ddeddfwriaeth drwy ddileu dyletswydd hollbwysig

İngilizce

it is a pity that we have weakened the legislation by removing a crucial duty

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae nato , y cenhedloedd unedig a'r undeb ewropeaidd yn rhanedig ac wedi eu gwanhau

İngilizce

nato , the united nations and the european union are divided and weakened

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae cyfyngu'r diffiniad o niwed yn golled ac yn gwanhau'r sefyllfa flaenorol

İngilizce

restricting the definition of harm is detrimental , and it weakens our previous position

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

felly ystyriaeth allweddol wrth ddrafftio'r mesur hwn oedd na ddylai danseilio na gwanhau atebolrwydd democrataidd

İngilizce

therefore , a key consideration in drafting this bill was that it should not undermine or weaken democratic accountability

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

caiff eich dadl ei gwanhau gan eich amharodrwydd i fod yn gyfrifol ac i wrando ar y dystiolaeth a roddais yn fy araith agoriadol

İngilizce

your argument is weakened by your unwillingness to be responsible and to listen to the evidence that i gave in my opening speech

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'n ddyletswydd arnom felly i geisio sicrhau mai canlyniad y diwygiadau hyn fydd cryfhau yn hytrach na gwanhau ein cyfansoddiad

İngilizce

it is therefore our duty to try to ensure that the outcome of these reforms will strengthen rather than weaken our constitution

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dadl plaid cymru yw y dylid gwneud hyn drwy rannu adnoddau ac nid drwy greu tensiynau a gwanhau a darnio'r gwasanaethau presennol

İngilizce

plaid cymru argues that that should be done by sharing resources and not by creating tensions and weakening and carving up current services

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

credaf mai dyma gam cyntaf y broses sydd , dipyn wrth dipyn , yn gwanhau'r safbwynt yr ydym am ei arddel yn y cynulliad

İngilizce

i believe that this is the first step of the process that , little by little , is weakening the stance that we want in the assembly

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

bryd hynny , yr oedd y cysyniad o bolisi rhanbarthol yn achosi problemau gan ei fod yn gymwys i brydain gyfan , ac felly yr oedd ei effaith yn cael ei gwanhau

İngilizce

in those days , the whole concept of regional policy was problematic , because the whole of britain was covered by it , and its effect was therefore being lost

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dylem osgoi ymrwymiadau sydd yn gwanhau pwyslais y cynllun ar yr hyn y gallwn ni , fel cynulliad , ei wneud , neu ymrwyiadau nad ydynt yn cyfrannu fawr ddim at y dasg o dan sylw

İngilizce

we should avoid commitments that dilute the scheme's focus on what we as an assembly can do , or which contribute little to the task at hand

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

byddai gormodedd o swyddfeydd ar wasgar drwy frwsel yn creu dryswch ynghylch pwy sy'n siarad dros gymru , a byddai'n gwanhau hunaniaeth cymru

İngilizce

having a plethora of offices scattered around brussels would create confusion about who speaks for wales , and would weaken welsh identity

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dyna pam y mae gwelliant 1 y ceidwadwyr yn ddiangen -- byddai'n gwanhau'r trefniadau a dderbyniodd y pwyllgor y cafwyd pleidlais arnynt yn y cyfarfod llawn

İngilizce

that is why the conservative amendment 1 is unnecessary -- it would weaken the arrangements passed by the committee and voted on in plenary

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam