Google'a Sor

Şunu aradınız:: lloniannau a mwynhau (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Rhaid inni barchu , meithrin a mwynhau amrywiaeth diwylliannol yn y celfyddydau

İngilizce

We must respect , nurture and enjoy cultural diversity in the arts

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gallant aros yn y gymuned a mwynhau eu bywydau , ond rhaid iddynt gael cymorth arbennig

İngilizce

They can remain in the community and enjoy their lives , but they must have special support

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ail ddiben y parciau cenedlaethol yw hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau nodweddion arbennig yr ardaloedd hynny

İngilizce

The second purpose of national parks is to promote opportunities for the understanding and enjoyment of the special qualities of those areas

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

1Ardal o flaen y llwyfan i'r cyhoedd eistedd ynddi a mwynhau'r perfformiadau ac ati

İngilizce

1An area in front of the staging area for the public to sit and enjoy the performances etc

Son Güncelleme: 2009-02-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: LowriWilliams

Galce

Fodd bynnag , rhaid i gynifer â phosibl fyw yn y gymuned a mwynhau bywyd llawn , a chyflawnir hynny fesul dydd

İngilizce

However , as many people as possible must live in the community and enjoy a full life , and that is being achieved day-by-day

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ystyriwn y Nadolig fel amser i ymlacio a mwynhau , ond mae'r gwrthwyneb yn wir i lawer gormod o bobl

İngilizce

We think of Christmas as a time for relaxation and enjoyment , but for far too many people , the opposite is true

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Datganodd cynllun strategol cyntaf y Cynulliad ei fod yn anelu at wneud Cymru yn lle y byddai pobl ifanc yn dymuno byw , gweithio a mwynhau ansawdd bywyd uchel ynddo

İngilizce

The Assembly's first strategic plan stated that it aimed to make Wales a place where young people would want to live , work and enjoy a high quality of life

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr wyf yn siwr , yn wahanol i Anne Robinson , bod miloedd o ymwelwyr yn edrych ymlaen at ddod i Gaerdydd a mwynhau'r digwyddiad hwn

İngilizce

I am sure that , unlike Anne Robinson , thousands of visitors are looking forward to coming to Cardiff and enjoying this event

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Talaf deyrnged i elfen symudol y cwmni gan ei bod yn hollbwysig bod pobl yn gallu mynd i ganolfannau hamdden a neuaddau ledled Gymru a mwynhau'r profiad theatrig llawn

İngilizce

I pay tribute to the company's travelling theatre , as it is vital that people are able to go to leisure centres and halls throughout Wales and enjoy the full theatric experience

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Rhaid mai ein nod yw annog mwy o bobl o'r lleiafrifoedd ethnig i ddechrau cymryd rhan a mwynhau chwaraeon a'u defnyddio i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol

İngilizce

Our aim must be to encourage more people from the ethnic minorities to become involved in the joy of sport and use it to promote racial equality

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gwelsom anawsterau mewn agweddau eraill ar ddiwylliant lle y collwyd parch , a rhaid inni ystyried pawb sydd am ddefnyddio a mwynhau'r cyfleusterau y byddwch yn eu trafod

İngilizce

We have seen difficulties in other aspects of culture where respect has been lost , and we must take account of all those who want to use and enjoy the facilities that you will be discussing

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fodd bynnag , mae'r cynllun hwn yn canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd i holl blant Cymru chwarae , dysgu a mwynhau pêl-droed

İngilizce

However , this scheme focuses on providing opportunities to all children in Wales to play , learn and enjoy the game of association football

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Prif ddiben statudol y parciau yw gwarchod a gwella harddwch naturiol a threftadaeth ddiwylliannol eu hardaloedd a hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig yr ardaloedd hyn

İngilizce

The parks ' main statutory purpose is to conserve and enhance the natural beauty and cultural heritage of their areas and to promote opportunities for the understanding and enjoyment of the special qualities of these areas by the public

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Bydd y fenter ` Food Dudes ', a gyflwynir mewn meithrinfeydd , yn cymell plant ifanc iawn i fwyta a mwynhau ffrwythau a llysiau ffres

İngilizce

The ` Food Dudes ' initiative , which is being introduced in nurseries , will encourage very young children to eat and enjoy fresh fruit and vegetables

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'n amlwg o'n hanes fod gennym weithlu balch a medrus , cymunedau cryf ac awydd i fynd ymlaen mewn bywyd a mwynhau safon fyw weddus

İngilizce

It is clear from our history that we have a proud and skilled workforce , strong communities and a desire to get on in life and enjoy a decent standard of living

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

I gloi , mae'n hanfodol nad ydym yn annog pobl i beidio â defnyddio a mwynhau ein cefn gwlad , a datblygu eu harbenigedd mewn mynydda , canwio a gweithgareddau eraill

İngilizce

In conclusion , it is essential that we do not discourage people from using and enjoying our countryside , and developing their expertise in mountaineering , canoeing and other activities

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

` Fod yn lle sy'n rhoi gwerth ar ei blant ac yn lle y mae pobl ifanc eisiau byw , gweithio a mwynhau bywyd o ansawdd uchel ynddo '

İngilizce

` A place which values its children and where young people want to live , work and enjoy a high quality of life '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'r gwersi hynny yn gyfle i blant wneud ffrindiau , cymryd rhan mewn gwaith tîm , cadw'n heini ac yn iach a mwynhau eu hunain ar yr un pryd

İngilizce

Those lessons give children the opportunity to make friends , to participate in teamwork , to remain fit and healthy and to enjoy themselves in the process

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae tudalen gyntaf ` Gwellcymru .com ' yn nodi ein gweledigaeth o Gymru fel lle sydd yn rhoi gwerth ar ei blant a lle mae pobl ifanc am fyw , gweithio a mwynhau bywyd o ansawdd uchel

İngilizce

The first page of ` Betterwales .com ' sets out our vision of Wales as a place that values its children and where young people want to live , work and enjoy a high quality of life

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gwelsom hynny yn achos y fenter ragorol ar gyfer nofwyr ifanc y llynedd , pan aeth miloedd yn fwy yn fy etholaeth i i'r pwll nofio a mwynhau a dysgu mwy am nofio , a dod ychydig yn fwy heini hefyd

İngilizce

We saw that with the excellent young swimmers initiative last year , when thousands more in my constituency went to the swimming pool and enjoyed themselves and learned more about swimming , and also got a little bit fitter

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam