Google'a Sor

Şunu aradınız:: mi fyddech chi wrth eich bod yma (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Felly yr wyf yn cydnabod eich bod yma

İngilizce

So I recognise that you are here

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Peter Law : Yr wyf yn falch iawn eich bod yma

İngilizce

Peter Law : I am delighted you are here

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr ydym ni'n sicr yn ddiolchgar eich bod yma , Leighton

İngilizce

We are certainly grateful that you are here , Leighton

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Glyn Davies : Yr wyf yn falch eich bod yma yn ein Cynulliad Cenedlaethol

İngilizce

Glyn Davies : I am pleased that you are here in our National Assembly

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr wyf wrth fy modd eich bod chithau wrth eich bodd , Jonathan

İngilizce

I am delighted that you are delighted , Jonathan

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Sylwaf oddi wrth eich trafodaethau yn y Cabinet eich bod hefyd wedi darparu symiau mawr ar gyfer cysylltiadau trafnidiaeth

İngilizce

I note from your Cabinet discussions that you also made large sums available for transport links

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Nick Bourne : O ystyried y pwysau a fu arnoch , Weinidog , teyrnged i chi yw eich bod yma i agor y ddadl hon heddiw

İngilizce

Nick Bourne : Considering the pressure that you have been under , Minister , it is a tribute to you that you are here to open this debate today

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Cewch fynd â'ch anifeiliaid anwes gyda chi wrth deithio i wlad arali yn yr Undeb Ewropeaidd ar yr amod eich bod yn cydymffurfio â'r gofynion priodol.

İngilizce

The only equipment and accessories Member States may require you to carry on board your vehicle are those that are compulsory under the legislation of the Member State in which the vehicle is registered.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Sylwaf oddi wrth eich sylwadau , nad ydynt yn gwbl gywir , eich bod yn cydnabod bod digwyddiad tebyg 100 mlynedd yn ôl pan symudodd gwaith Guest Keens o Ddowlais ym Merthyr Tudful i Eastmoors yng Nghaerdydd

İngilizce

I note from your remarks , which are not completely accurate , that you recognise that a similar event occurred 100 years ago when Guest Keens relocated from Dowlais in Merthyr Tydfil to Eastmoors in Cardiff

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Edwina Hart : Yr wyf yn siwr eich bod wrth eich bodd bod un o'ch etholwyr wedi teithio'r holl ffordd o Fae Colwyn , gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

İngilizce

Edwina Hart : I am sure that you are delighted that one of your constituents has travelled all the way from Colwyn Bay , using public transport

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ieuan Wyn Jones : Beth ddywedwch chi wrth bleidleiswyr Cymru ym Mai 2003 ? Bydd yn rhaid ichi fynd at eu drysau a dweud wrthynt eich bod wedi pleidleisio yn erbyn cynnig a fuasai wedi sicrhau mwy o wariant ar iechyd nag yr ydych yn barod i'w ganiatáu yma

İngilizce

Ieuan Wyn Jones : What will you say to the voters of Wales in May 2003 ? You will have to go to their doorsteps and tell them that you voted against a motion that would have delivered more expenditure on health than you are prepared to accommodate here

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

I fod yn gymwys i'r budddaliadau hyn, dylech ddweud wrth eich awdurdod pensiwn cyn ichi adael eich bod yn newid eich man preswylio a gofyn am ffurflen E121 oddi wrth awdurdodau iechyd y wlad rydych yn ei gadael.

İngilizce

If the retirement scheme which you are insured under covers your medi­cal expenses, you have the right to the same cover as a retired person in the country where you are living.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fe gofiwch hefyd i Blaid Cymru eich herio eich bod yn dweud un peth wrth eich partneriaid o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y glymblaid a pheth arall wrth Aelodau Llafur nad oeddent yn fodlon ag agweddau ar y ddogfen

İngilizce

You will also remember Plaid Cymru challenging you that you were saying one thing to your Liberal Democrat partners in the coalition and another to Labour Members who were unhappy with aspects of the document

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Pauline Jarman : Rhaid eich bod wrth eich bodd bod partneriaeth blynyddoedd cynnar Rhondda Cynon Taf wedi arwain y ffordd yng Nghymru o ran cyflawni cynlluniau gweithredu gofal plant lleol cyn cyhoeddi'r cynllun gweithredu sydd o'n blaen heddiw

İngilizce

Pauline Jarman : You must be delighted that the Rhondda Cynon Taff early years partnership has led the way in Wales in the delivery of local childcare action plans in advance of the publication of the action plan before us today

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Y broblem , Alun , yw eich bod wrth eich bodd yn gwneud honiadau , ond nid ydych yn gwneud eich gwaith cartref , ac ni allwch ddarparu unrhyw beth i'w hategu

İngilizce

The problem , Alun , is that you love making allegations , but you do not do your homework , and you cannot back them up

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr unig ffordd y caiff gwlad arali gyfyngu arnoch o gwbl o dan y gyfraith yw drwy fynnu'ch bod yn hysbysu ei hawdurdodau eich bod yn bresennol, a'r tebyg yw y byddwch yn gwneud hynny'n naluriol wrth lofnodi llyfr mewn gwesty neu wrth gael datganiad ynglŷn à'ch tenantiaeth oddi wrth eich landlord (gweler y ffeithlen 'Hysbysu awdurdodau gwlad arali yn yr Undeb Ewropeaidd eich bod yn bresennol').

İngilizce

The only constraint that may lawfully be imposed on you in certain countries is a requirement to notify the authorities of your presence. In most cases this is done automatically when you check in at the hotel or when your landlord fills in a declaration in respect of the tenancy (see the fact sheet on notifying your presence to the authorities in another country of the European Union).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Nick Bourne : Yr oeddwn yn siomedig nad oeddech yma i glywed eich arweinydd eich hun yn siarad -- fe'i caf yn braf meddwl eich bod yma i wrando arnaf fi -- gan imi godi'r mater hwn gydag ef

İngilizce

Nick Bourne : I was disappointed that you were not here to hear your own leader speaking -- I am flattered that you are here to listen to me -- as I took him up on this issue

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Os na chafodd ef , yr wyf yn siwr eich bod wedi dweud wrth eich etholwr am godi'r mater hwn gyda'r ymddiriedolaeth leol , sydd â'r prif gyfrifoldeb dros y mater hwn

İngilizce

If not , I am sure that you have advised your constituent to take this up with the local trust , which has primary responsibility for this issue

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Sue Essex : Tanwariant ? [ Chwerthin . ] Mark , gwerthfawrogaf eich bod yn Aelod newydd ond , pe baech wedi bod yma cyhyd â ni , byddech yn gwybod bod gan y Cynulliad hanes rhagorol o gyfateb gwariant arfaethedig â gwariant gwirioneddol

İngilizce

Sue Essex : Underspend ? [ Laughter . ] Mark , I appreciate that you are a new Member but , if you had been here for as long as us , you would know that the Assembly has an exemplary record in matching projected spend with real spend

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr wyf wrth fy modd eich bod wedi defnyddio'r geiriau ` cyfle cyfartal ' yng nghyd-destun mynediad ac , felly , gwn y byddwch wrth eich bodd , fel yr wyf finnau , y bydd cyn gomisiynydd cyfle cyfartal dros Gymru , a berchir gan bawb ledled Ewrop oherwydd y rhan a chwaraeodd mewn materion cyfle cyfartal , yn arwain ein hadolygiad o'r modd yr ydym yn cyllido addysg uwch yng Nghymru

İngilizce

I am delighted that you used the words ` equality of opportunity ' in terms of access and therefore I know that you will be delighted , as I am , that a former equal opportunities commissioner for Wales , who is universally respected across Europe for her role in equality of opportunity issues , will lead our review of how we fund higher education in Wales

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam