Şunu aradınız:: rynglywodraethol (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

edrychaf ymlaen hefyd at y gynhadledd rynglywodraethol yn 2004

İngilizce

i also look forward to the intergovernmental conference in 2004

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yr ydym felly yn paratoi ar gyfer y gynhadledd rynglywodraethol yn 2004

İngilizce

we are therefore preparing for the intergovernmental conference in 2004

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

gall proses y gynhadledd rynglywodraethol barhau am wyth neu naw mis , 10 mis o bosibl

İngilizce

the intergovernmental conference process can continue for eight or nine months , possibly 10 months

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

cytunwyd ar ddiben drafftio'r cytundeb yn y gynhadledd rynglywodraethol yn nice yn rhagfyr 2000

İngilizce

the purpose of drafting the treaty was agreed at the nice inter-governmental conference in december 2000

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

bydd y gynhadledd rynglywodraethol yn 2004 , yn brawf o ddylanwad y cynulliad a chymru yn ewrop

İngilizce

with regard to the intergovernmental conference in 2004 , that will be a testbed for the assembly's and wales's influence in europe

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

bydd y cytundebau ewropeaidd yn cael eu diwygio'n helaeth mewn cynhadledd rynglywodraethol ddechrau 2004

İngilizce

a major revision of european treaties will take place at an inter-governmental conference in early 2004

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yr wyf hefyd wedi cytuno mewn egwyddor i gynnal cynhadledd rynglywodraethol ar drais domestig yng nghaerdydd ddiwedd y flwyddyn hon

İngilizce

i have also agreed in principle to host an inter-governmental conference on domestic violence in cardiff late this year

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

rhaid inni amlygu barn gymreig ar faterion cyn eu penderfynu mewn cynhadledd rynglywodraethol , fel yr un yn lisbon y penwythnos hwn

İngilizce

we must manifest a welsh view of issues before they are decided upon at an intergovernmental conference , such as the one in lisbon this weekend

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'r holl faterion hyn yn debygol o godi yng nghwrs y gynhadledd rynglywodraethol a ddechreuodd o dan lywyddiaeth portiwgal

İngilizce

all these matters are likely to arise in the course of the intergovernmental conference that started under the portuguese presidency

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'n eiriolydd grymus dros gynrychiolaeth ranbarthol gynyddol a llais yn ewrop yn y cyfnod sydd yn arwain at y gynhadledd rynglywodraethol yn 2004

İngilizce

he is a powerful advocate of an increased regional representation and voice in europe in the run-up to the intergovernmental conference in 2004

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dywedodd ei fod yn barod i ddileu 100 y cant o ddyled rynglywodraethol gymwys y grŵp o wledydd tlawd sydd â dyledion trwm , tua 36 o wledydd

İngilizce

he stated that he was willing to cancel 100 per cent of the eligible inter-governmental debt of the heavily indebted poor countries group , around 36 countries

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

y cynghreiriad arall sydd ei angen arnom yw dealltwriaeth llywodraeth y du y dylem gael llais rhanbarthol cryf wrth baratoi sefyllfa prydain ar gyfer y gynhadledd rynglywodraethol ymhen ychydig dros ddwy flynedd a hanner

İngilizce

the other ally that we must have is the uk government understanding that we should have a strong regional voice in the preparation of the british position for the intergovernmental conference in just over two and a half years ' time

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dylai gwledydd bach a rhanbarthau gael cyfle i gyfranogi'n uniongyrchol yn y gwaith paratoadol ar gyfer y gynhadledd rynglywodraethol yn 2004 drwy gael cynrychiolaeth yn ei chonfensiwn

İngilizce

small nations and regions should have the opportunity to participate directly in preparatory work for the intergovernmental conference in 2004 by having representation in its convention

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

byddai'n rhy fuan ar hyn o bryd i bwyso am ddadl ar y mater , gan nad yw'r gynhadledd rynglywodraethol wedi gorffen ei thrafodion eto

İngilizce

it would be premature at this stage to push for a debate on the matter , as the inter-governmental conference has not yet concluded its deliberations

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yn wir , dechreuodd proses y gynhadledd rynglywodraethol yn chwefror a bydd yn parhau tan y nadolig , tra bo cyfarfod yr uwchgynhadledd yn gyfarfod unigryw i ddatrys problemau unigol na ddatryswyd ar lefel is yn ystod llywyddiaeth

İngilizce

indeed , the intergovernmental conference process began in february and will continue until christmas , whereas the summit meeting is a one-off meeting to solve individual problems that have not been solved at a lower level during the course of a presidency

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dyna pam y mae cynhadledd laeken ar ei hanterth yn awr , a dyna pam y byddai unrhyw argymhellion gan gomisiwn richard yn berthnasol i gasgliadau'r gynhadledd rynglywodraethol yn chwarter cyntaf 2004

İngilizce

that is why the laeken convention is in full swing now , and is why any recommendations by the richard commission would be relevant to the conclusions of the inter-governmental conference in the first quarter of 2004

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

pan ddadleuodd y rhanbarthau , yn natganiad fflandrys , dros gymryd rhan ranbarthol yn y paratoadau ar gyfer y gynhadledd rynglywodraethol nesaf , ni allai'r prif weinidog ei lofnodi

İngilizce

when the regions made a case , in the flanders declaration , for regional involvement in the preparations for the next intergovernmental conference , the first minister could not sign it

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

byddai hynny ymhell cyn y gynhadledd rynglywodraethol ar y siarter galluoedd ar gyfer y genedl-wladwriaeth ewropeaidd ar haen ranbarthol llywodraethau drwy ewrop , a gynhelir , mi gredaf , yn ystod gwanwyn 2004

İngilizce

that would be well before the intergovernmental conference on the charter of competencies for the european nation state at the regional tier of governments throughout europe , which will take place , i think , in spring 2004

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'n arwyddocáol bod y datganiad a lofnodwyd gan y rhanbarthau sydd â phwerau deddfwriaethol , yn galw am rôl weithredol yn yr holl negodiadau sydd yn arwain at y gynhadledd rynglywodraethol nesaf , wedi'i llofnodi gan henry mcleish ar ran yr alban

İngilizce

it is significant that the declaration signed by regions that have legislation powers , calling for an active role in all the negotiations leading to the next intergovernmental conference , was signed by henry mcleish on behalf of scotland

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'r ymrwymiad i gynhadledd rynglywodraethol ymhen tair blynedd , lle y trafodir y priod alluoedd ar gyfer lefel ewrop , lefel cenedl-wladwriaeth a haen ranbarthol y llywodraeth a fyddai'n berthnasol i ni -- ni alwn ein hunain yn rhanbarth ond mae haen ranbarthol llywodraeth yn berthnasol i ni -- yn bwysig

İngilizce

the commitment to an inter-governmental conference in three years ' time , at which there will be a discussion on the respective competencies for the european level , the nation state level and the regional tier of government into which we would fit -- we do not call ourselves a region , but we fit into the regional tier of government -- is important

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam