Google'a Sor

Şunu aradınız:: the poem dal fy llaw (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

the poem dal fy llaw in full

İngilizce

the poem dal fy llaw in full

Son Güncelleme: 2014-10-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

dal fy llaw poem

İngilizce

hold my hand poem

Son Güncelleme: 2014-12-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

gafael yn fy llaw

İngilizce

hold my hand

Son Güncelleme: 2016-03-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

Bydd yr Aelodau sydd eisoes wedi siarad yn hir y bore yma yn ei chael yn anodd dal fy llygad

İngilizce

Members who have already spoken at length this morning will find it harder to catch my eye

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Os yw eich ymchwilwyr wrthi'n brysur yn ceisio dal fy sylw , nid yw eu negeseuon yn fy nghyrraedd

İngilizce

If your researchers are busily beavering away trying to catch my attention , their messages are not coming through

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fodd bynnag , mae croeso ichi geisio dal fy llygad er mwyn rhoi unrhyw eglurhad neu ddatganiad a fynnwch , Peter

İngilizce

However , you may always seek to catch my eye in order to make any elucidation or statement that you wish , Peter

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'n bosibl y bydd yn fwy anodd i Aelodau nad ydynt yn cofnodi eu hawydd i siarad mewn dadl allu dal fy llygad

İngilizce

Members who do not register a desire to speak in a debate may find it difficult to catch my eye

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fodd bynnag , ni fyddwn yn estyn fy llaw yn eich lle chi , David , rhag ofn i bren mesur ei tharo'n ysgafn

İngilizce

However , I would not put my hand out if I were you , David , as you may have a little slap with a ruler

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Sylwaf nad yw David Davies yma heddiw ac fe'i cynorthwyaf drwy adael iddo gael rhai copïau o'r ddogfen bwysig hon sydd gennyf yn fy llaw

İngilizce

I notice that David Davies is not here today and will assist him by letting him have some copies of this important document that I have in my hand

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Pauline Jarman : Mae gennyf ddogfen yn fy llaw sy'n dangos nad dim ond yn y Siambr hon y ceir dadrithiad ynglyn ag ymddygiad Gweinidogion

İngilizce

Pauline Jarman : I have with me a document that shows that disillusionment with Ministers ' conduct is not confined to this Chamber

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Y Dirprwy Lywydd : Yr wyf ar fin galw'r siaradwr Llafur olaf , ond mae pump neu chwech o Aelodau eraill yn ceisio dal fy sylw

İngilizce

The Deputy Presiding Officer : I am about to call the last Labour speaker , but five or six other Members are still trying to catch my eye

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yn fy llaw , mae gennyf lythyr oddi wrth Asiantaeth y Swyddfa Brisio at un o'm hetholwyr y dywedwyd wrtho y bydd ei restriad yn codi o fand A i D

İngilizce

I hold a letter from the Valuation Office Agency to a constituent of mine who has been told that his listing will jump from band A to D

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fodd bynnag , ni fydd hynny'n berthnasol i'r Aelodau hynny sy'n ceisio dal fy llygad i wneud eu hareithiau cyntaf

İngilizce

However , that will not apply to those Members seeking to catch my eye to make inaugural speeches

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Deallaf y gwneir datganiad ar y mater hwn yn syth ar ôl y cwestiynau i'r Prif Weinidog , ac yn ddiamau , byddwch yn ceisio dal fy llygad yn ystod y datganiad hwnnw

İngilizce

I understand that there will be a statement on this matter immediately after questions to the First Minister , and you will undoubtedly try to catch my eye during that statement

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fe'i cewch yn llawer anoddach dal fy llygad yn y dyfodol os gwnewch ymyriadau i bobl ar wahân i'r Aelod sy'n siarad ar y pryd

İngilizce

You will find it much harder to catch my eye in future if you make interventions to people other than the Member speaking at the time

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Leighton Andrews : Ymhellach i'r pwynt o drefn hwnnw , cadarnhaf imi weld bod Eleanor yn ceisio dal fy sylw , ond nid oeddwn am dderbyn ei hymyriad

İngilizce

Leighton Andrews : Further to that point of order , I confirm that I saw that Eleanor was trying to catch my eye , but I did not want to take her intervention

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Nodir y dystiolaeth dros reolaethau cyfreithiol i gyfyngu'r risgiau i'r rhai nad ydynt yn ysmygwyr a phlant mewn manylder fforensig yn rhifyn adroddiad bwrdd gwyddoniaeth ac addysg Cymdeithas Feddygol Prydain sydd yn fy llaw

İngilizce

The evidence for legal controls to limit the risks to non-smokers and children is laid out in forensic detail in the issue of the British Medical Association's science and education board report that I have in my hand

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Os nad yw , yna bydd cwestiynau i Ddirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd ddydd Iau nesaf pan , os bydd Pauline yn dal fy llygad , y caiff gyfle i ofyn ei chwestiwn

İngilizce

If not , there will be questions to the Deputy First Minister and Minister for Economic Development next Thursday when , if Pauline catches my eye , she will have an opportunity to ask her question

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ni chefais gyfle -- yn fwy nag a gawsoch chi -- i ddarllen holl gynnwys taflen Trenau Arriva Cymru a roddwyd yn fy llaw , neu i wrando ar CD Mal Pope a roddwyd yn fy llaw hefyd ganddo ef ei hun

İngilizce

I have not had a chance -- any more than you have -- to read the full contents of the Arriva Trains Wales leaflet pushed into my hand , or to listen to the Mal Pope CD also pushed into my hand by the good man himself

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

A yw hi'n credu ei bod yn dderbyniol ac yn iawn i blant ifainc gael eu dysgu mewn ysgol lle mae darnau o'r nenfwd , fel hwn yn fy llaw , yn cwympo'n rheolaidd i neuadd eu hysgol ? Mae'r darn hwn yn pwyso cryn dipyn

İngilizce

Does she believe that it is feasible and right for young children to be taught in a school where pieces of ceiling , such as this one in my hand , regularly drop into their school hall ? This piece weighs a considerable amount

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam