Google'a Sor

Şunu aradınız:: wnes i fe (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

wnes i banig

İngilizce

i panicked

Son Güncelleme: 2014-09-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

Yn sicr , ni wnes i

İngilizce

I certainly did not

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Sue Essex : Hyd y gwn i , fe fu cynnydd

İngilizce

Sue Essex : To the best of my knowledge there has been progress

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Peter Rogers : Tybiais mae gofyn cwestiwn wnes i

İngilizce

Peter Rogers : I thought I was asking a question

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Hyd y gwn i , fe'i cynhyrchwyd gan Wasanaeth Seneddol y Cynulliad

İngilizce

As far as I am aware , it was produced by the Assembly Parliamentary Service

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yn fy etholaeth i , fe geir ardaloedd o amddifadedd yn y wlad a'r dref

İngilizce

In my constituency , there are rural and urban areas of deprivation

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Fe wnes i gwrdd â <PROTECTED> <PROTECTED> yn ôl ym mis Tachwedd 2004 i drafod datblygiad y cynllun cardiau adnabod.

İngilizce

I met <PROTECTED> <PROTECTED> back in November 2004 to discuss the development of the identity cards scheme.

Son Güncelleme: 2009-02-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: LowriWilliams
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Galce

Yn Iwerddon , gwnaeth pobl ymaddasu i'r gwaharddiad yn gyflym a'i fe'i gorfodwyd ganddynt hwy eu hunain

İngilizce

In Ireland , people adapted to the ban quickly and the enforcement was self-managing

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ar fonitro , fe'ch cyfeiriaf at bwynt a wnes i Mick Bates , sef y monitrir y ddogfen hon gan y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Materion Gwledig a grŵp Dyfodol Ffermio

İngilizce

On monitoring , I refer you to the point I made to Mick Bates , that this document will be monitored by the Agriculture and Rural Affairs Committee and the Farming Futures group

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Pe bai Helen Mary a'i chydweithwyr wedi profi diwrnod iawn o waith , fel y gwnaeth llawer o'm cydweithwyr i , fe wyddai hi hynny

İngilizce

If Helen Mary and her colleagues had experienced a proper day's work , as have many of my colleagues , she would know that

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

I ategu nid yw hyn yn gyfiawnhad am adael i’r gwaith slipio fel wnes i, ond gobeithio ei fod yn cynnig bach mwy o esboniad am fy nhymer gwael yn ddiweddar.

İngilizce

Again, I emphasise that this is no justification for letting the work slip as I did, but I hope it offers some explanation of my bad temperament recently.

Son Güncelleme: 2007-10-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: LowriWilliams

Galce

Beth sy'n deg yn fy marn i ? Fe'i mynegwyd yn y 5 y cant , neu oddeutu 5 y cant , yn yr asesiadau gwariant safonol

İngilizce

What do I think is fair ? It has been expressed in the 5 per cent , or around 5 per cent , in the standard spending assessments

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Y bore yma , mae Aelodau wedi sôn am ddatblygu economaidd , a dyna yw pwnc sych , ond , yn fy mhrofiad i , fe all ymweld ag amgueddfa fod yn fodd i newid eich bywyd a gall fod yn llawer o hwyl a dod â llawenydd

İngilizce

This morning , Members have mentioned economic development , and how dry a subject it is , but , in my experience , a visit to a museum can change your life as it involves much fun and joy

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yn f'etholaeth i , fe geir adeiladau ysgol sydd mor warthus fel bod llawer o blant yn absennol o'r ysgol yn y gaeaf oherwydd afiechyd , a achosir yn aml gan systemau gwresogi annigonol

İngilizce

In my own constituency , there are such appalling school buildings that many children in the winter period are absent from school due to ill health , often brought on by inadequate heating systems

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

David Davies : Yn fy achos i , fe'm cyhuddwyd gan Aelod Seneddol o'r wrthblaid o wastraffu dalen o bapur ar ôl imi ysgrifennu ato yn ei wahodd i arddangosfa

İngilizce

David Davies : In my case , an opposition Member of Parliament accused me of wasting a sheet of notepaper after I wrote to invite him to an exhibition

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Hefyd , er ein bod yn croesawu'r ffaith fod 54 o brosiectau wedi'u cymeradwyo o dan y gronfa anghyfartaleddau iechyd , mae hynny , yn ôl eich cyfaddefiad eich hun , yn golygu bod tua 50 heb eu cymeradwyo , gan gynnwys un yn fy etholaeth i , fe gredaf

İngilizce

Also , while we welcome the fact that 54 projects have been approved under the health inequalities fund , that , by your own admission , leaves approximately another 50 that have not been approved , including one in my own constituency , I believe

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'n holl bwysig , yn dilyn ymlaen o'r pwynt a wnes i Gareth , bod y Cynulliad yn barod i roi ei arian gwerthfawr i gefnogi'r gwelliannau isadeiledd hyn

İngilizce

It is vital , following on from the point I made to Gareth , that the Assembly is prepared to put its precious money into supporting these infrastructure improvements

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

O dan gynlluniau Postcomm , byddai'r slogan hysbysebu a ddefnyddir ar hyn o bryd , sef ` Fe welais i hyn a meddyliais amdanat ti ', yn newid i ` Fe welais i hyn a meddyliais am ei anfon atat , ond ni allwn fforddio'r cludiant ac nid ydynt yn dosbarthu yn eich ardal chi , ta beth '

İngilizce

Under Postcomm's plans , the current advertising slogan of ` I saw this and thought of you ', would change to ` I saw this and thought of sending it to you , but I could not afford the postage and they do not deliver in your area anyway '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

{\b Adran 3.19} Yn unol â’r sylwadau fe wnes i am Adran 2.18 uchod, disgwylir i chi ddarparu unrhyw nodiadau yn y Gymraeg / dwyieithog, ar yr un pryd, ar gyfer defnydd yng Nghymru, yn unol ag Adran 4 eich cynllun iaith Gymraeg.

İngilizce

{\b Section 3.19} In accordance with the comments I made about Section 2.18 above, you are expected to provide any notes in Welsh / bilingually, at the same time, for use in Wales, in accordance with Section 4 of your Welsh language scheme.

Son Güncelleme: 2009-02-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: LowriWilliams

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam