Google'a Sor

Şunu aradınız:: mensenrechtenmechanismen (Hollandaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

İngilizce

Bilgi

Hollandaca

5 Het definiëren van optimale voorwaarden voor de toegang van gebruikers die navigeren binnen internationale mensenrechtenmechanismen.

İngilizce

5. Define optimal conditions of access for users navigating through international human rights mechanisms.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De Unie en haar lidstaten hebben toegezegd op mundiaal en regionaal niveau te zullen samenwerken met de internationale mensenrechtenmechanismen.

İngilizce

The Union and its Member States are committed to co-operating with international human rights mechanisms at the global and regional levels.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

de betrekkingen van de EU met regionale mensenrechtenmechanismen, zoals de Raad van Europa, de OVSE, de Afrikaanse Unie en ASEAN

İngilizce

EU relations with regional human rights organisations such as the Council of Europe, the OSCE, the African Union and ASEAN

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De Raad riep op tot snelle vooruitgang op dit gebied en onderstreepte het belang van nauwe samenwerking van Iran met de mensenrechtenmechanismen van de VN.

İngilizce

The Council called for rapid progress in this field and stressed the importance of close cooperation by Iran with UN human rights mechanisms.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

Het gaat hier onder meer om de belangrijke kwestie van de hervorming van de mensenrechtenmechanismen van de Verenigde Naties en om de voorbereiding van de wereldconferentie over racisme.

İngilizce

Esto incluye los importantes temas de la reforma de los mecanismos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la preparación de la Conferencia Internacional sobre el Racismo.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

Het gaat hier onder meer om de belangrijke kwestie van de hervorming van de mensenrechtenmechanismen van de Verenigde Naties en om de voorbereiding van de wereldconferentie over racisme.

İngilizce

That includes the important questions of the reform of the UN human rights mechanisms and preparations for the world racism conference.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 3

Hollandaca

De Europese Unie blijft streven naar samenwerking met de hoge commissaris voor de mensenrechten, de mensenrechtenmechanismen, speciale rapporteurs en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties alsook Verdragsorganen.

İngilizce

Antes de abordar los preparativos para la Comisión de Derechos Humanos de este año, quiero referirme brevemente al resultado de la sesión del año pasado, porque es indicativa de los retos con que nos enfrentaremos durante los próximos meses de marzo y abril en Ginebra.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De Europese Unie blijft streven naar samenwerking met de hoge commissaris voor de mensenrechten, de mensenrechtenmechanismen, speciale rapporteurs en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties alsook Verdragsorganen.

İngilizce

The European Union remains committed to cooperating with the High Commissioner for Human Rights, the United Nations human rights mechanisms, special rapporteurs and representatives as well as with Treaty bodies.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

Tevens waardeert hij de toezegging van China dat het zijn internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten zal nakomen en zal samenwerken met de mensenrechtenmechanismen van de VN, in het bijzonder de Raad voor de mensenrechten.

İngilizce

It also appreciates the commitment made by China to fulfil international human rights obligations and to cooperate with UN human rights mechanisms, in particular the UN Human Rights Council.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

Tevens waardeert hij de toezegging van China dat het zijn internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten zal nakomen en zal samenwerken met de mensenrechtenmechanismen van de VN, in het bijzonder de Raad voor de mensenrechten.

İngilizce

It also appreciates the commitment made by China to fulfil its international human rights obligations and to co-operate with UN human rights mechanisms, in particular the Human Rights Council.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De andere studie onderzoekt hoe landrechten van inheemse volkeren worden benaderd op verschillende manieren in verschillende mensenrechtenmechanismen, in het bijzonder in het licht van het Europese verzet tegen het idee van collectieve rechten.

İngilizce

The other examines how indigenous peoples’ rights to lands and resources are approached in different manners in different human rights mechanisms, in particular on account of European resistance to the idea of collective rights.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

Ook dient Rusland concreet gestalte te geven aan de bereidheid die het betuigd heeft om samen te werken met de mensenrechtenmechanismen van de Verenigde Naties, met inbegrip van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en de speciale rapporteurs van de VN.

İngilizce

Russia should also implement its expressed willingness to cooperate with United Nations human rights mechanisms, including the High Commissioner for Human Rights and UN Special Rapporteurs.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 3

Hollandaca

De EU is ook uiterst bezorgd over de ernstige schendingen van de mensenrechten in de DVK, met name ten aanzien van politieke gevangenen, over het ontbreken van de rechtsstaat, en over het gebrek aan samenwerking van de autoriteiten met de internationale mensenrechtenmechanismen.

İngilizce

The EU is also deeply concerned about serious human rights violations in DPRK, in particular with regard to political prisoners, the absence of the rule of law, and the non-cooperation of the authorities with international human rights mechanisms.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat Iran inderdaad een permanente invitatie heeft uitgevaardigd voor bezoeken door de bijzondere mensenrechtenmechanismen van de VN en dat er verscheidene bezoeken daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, hoewel er maar weinig vooruitgang is geboekt met de uitvoering van de aanbevelingen die hieruit zijn voortgevloeid.

İngilizce

The evaluation concluded that while Iran has extended a standing invitation for visits by UN Special Human Rights mechanisms and several such visits actually took place, little progress has been made on implementing the recommendations arising from them.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

Tevens is de Raad ingenomen met het door China geuite voornemen om nauwer samen te werken met de mensenrechtenmechanismen van de VN, met name door de uitvoering van het met de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten overeengekomen memorandum van overeenstemming en via bezoeken van de speciale rapporteurs en werkgroepen.

İngilizce

The Council also welcomed China's stated intention to co-operate more closely with UN Human Rights mechanisms, namely through implementation of the MoU agreed with the UN High Commissioner for Human Rights, and visits by the special rapporteurs and working groups.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De Raad is van oordeel dat de mensenrechtendialoog met China, die diepgaande debatten over zorgwekkende aangelegenheden inhoudt en aangevuld wordt door technische samenwerking en studiebijeenkomsten op lange termijn zal bijdragen aan het hervormingsproces en de bevordering van de rechtsstaat in China, alsmede aan een nog nauwere samenwerking met de mensenrechtenmechanismen van de VN.

İngilizce

The Council considered that the Human Rights dialogue with China, which includes in-depth discussions on issues of concern and is complemented by technical co-operation and seminars, in a long-term perspective contributes to the reform process and the promotion of rule of law in China as well as to further enhanced co-operation with the UN Human Rights mechanisms.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De zojuist genoemde dialoog, bijvoorbeeld, heeft China ertoe aangezet om meer aandacht te schenken aan mensenrechtenmechanismen, met inbegrip van de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten in maart 2001.

İngilizce

The dialogue has, for example, encouraged China to become more involved in international human rights mechanisms, including the ratification in March 2001 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De Raad was ingenomen met de toenemende samenwerking van China met de VN-mensenrechtenmechanismen, met name met de ondertekening van de VN-Verdragen inzake economische, sociale en culturele rechten en inzake burgerrechten en politieke rechten en met het bezoek van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten.

İngilizce

The Council welcomed China's developing cooperation with UN Human Rights mechanisms, notably the signing of the UN Covenants on Economic, Social and Cultural rights as well as Civil and Political Rights and the visit of the UN High Commissioner for Human Rights.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

De bezorgdheid van de EU heeft vooral betrekking op de doodstraf, de omstandigheden van hechtenis, samenwerking met de mensenrechtenmechanismen van de VN, ratificering van de internationale convenant van de VN over politieke en burgerrechten, vrijheid van meningsuiting, van vereniging en religie en de rechten van minderheden.

İngilizce

Main EU concerns are death penalty, detention conditions, co-operation with the UN Human Rights Mechanisms, ratification of the UN International Covenant on civil and political rights, freedom of expression, association and religion and minorities rights.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Hollandaca

Deze belangrijke aandachtspunten, die zijn gebruikt als maatstaf om de mensenrechtensituatie in Iran te beoordelen en de resultaten van de dialoog te meten, betreffen de medewerking van Iran met de mensenrechtenmechanismen en de uitvoering van in het kader daarvan geformuleerde aanbevelingen, de bekrachtiging en uitvoering van de belangrijkste overeenkomsten, vrije toegang voor internationale waarnemers en internationale NGO's, burgerrechten en politieke vrijheden, hervorming van het gerechtelijk apparaat, voorkoming en uitroeiing van folteringen,

İngilizce

These key areas of concern, which have been used as benchmarks to appraise the human rights situation in Iran and to measure the results of the dialogue, relate to Iran's cooperation with human rights mechanisms and implementation of their recommendations, ratification and implementation of key conventions; unhindered access for international observers and international NGOs; civil rights and political freedoms; reform of the judicial system; prevention and eradication of torture; criminal punishment;

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1

Daha iyi çeviri için insan katkısından yararlanın

Benzer aramaları değerlendirmeye yardımcı olun:

Kullanıcılar yardım istiyor:

Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam