Google'a Sor

Şunu aradınız:: modelregeling (Hollandaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

İngilizce

Bilgi

Hollandaca

Financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen

İngilizce

Model Financial Regulation for public-private partnership bodies

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Artikel 209 Financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen

İngilizce

Article 209 Model Financial Regulation for public-private partnership bodies

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Deze modelregeling werd verder verfijnd en eind 2012 zijn deze aanpassingen bekrachtigd.

İngilizce

Refinements to the MLP were endorsed in late 2012.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Bovendien hebben vele ECN-leden hun regelingen afgestemd op de ECN-modelregeling of zijn zij daarmee bezig.

İngilizce

Moreover, many ECN members have aligned their programmes with the ECN Model Programme or are in the process of doing so.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Daardoor hebben nagenoeg alle lidstaten clementieregelingen ingevoerd en zijn belangrijke inspanningen geleverd om de regelingen af te stemmen op deze modelregeling.

İngilizce

As a result, virtually all Member States have introduced leniency programmes and a significant process of alignment with the MLP has taken place.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

[Gedelegeerde Verordening betreffende de financiële modelregeling voor instanties als bedoeld in artikel 209 van het Financieel Reglement].

İngilizce

[Delegated Regulation on the Model Financial Regulation for bodies referred to in Article 209 of the Financial Regulation].

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Wat de technische aspecten aangaat, is duidelijk geworden dat een specifieke modelregeling voor de instandhouding van het visbestand in de Middellandse Zee dient te worden uitgewerkt.

İngilizce

In the technical sphere, the need has been acknowledged for a specific Mediterranean model for resource conservation.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De financiële regels voor deze organen wijken slechts van de financiële modelregeling af voor zover hun specifieke behoeften zulks vereisen, en met voorafgaande instemming van de Commissie.

İngilizce

The financial rules of those bodies shall not depart from the model financial regulation except where their specific needs so require and with the Commission's prior consent.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

De modelregeling bevat minimumnormen als basis voor de vaststelling door de staten van maatregelen om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen die hun havens wensen te gebruiken, te onderwerpen aan toezicht, controles en inspecties.

İngilizce

The model scheme provided for minimum standards, which supported the adoption of measures of states in order to monitor, control and inspect foreign-flagged fishing vessels wishing to use their harbours.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De Commissie is bevoegd door middel van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 210 een financiële modelregeling op basis van artikel 60 vast te stellen waarin de beginselen die noodzakelijk zijn om te komen tot een goed financieel beheer van de middelen van de Unie worden vastgelegd.

İngilizce

The Commission shall be empowered to adopt a model financial regulation by means of a delegated act in accordance with Article 210 which shall lay down the principles necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be based on Article 60.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Dit heeft geleid tot de aanneming, door de Voedsel- en Landbouworganisatie in 2005, van de modelregeling voor maatregelen van de havenstaten ter bestrijding van IOO-visserij.

İngilizce

This resulted in the adoption of the Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing by the Food and Agriculture Organisation in 2005.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 261 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van het Financieel Reglement met een financiële modelregeling waarin de op artikel 149 gebaseerde beginselen worden vastgelegd die noodzakelijk zijn om te komen tot een goed financieel beheer van de middelen van de Unie.

İngilizce

The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 261 to supplement the Financial Regulation with a model financial regulation laying down the principles necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be based on Article 149.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Deze regels omvatten een geheel van beginselen dat een goed financieel beheer van de middelen van de Unie waarborgt en is gebaseerd op artikel 57 en een financiële modelregeling, door de Commissie vast te stellen bij een gedelegeerde handeling overeenkomstig de artikelen 202, 203 en 204.

İngilizce

Those rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial management of Union funds, and be based on Article 57 and a model financial regulation adopted by the Commission by means of a delegated act in accordance with Articles 202, 203 and 204.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Teneinde een goed financieel beheer van de middelen van de Unie te garanderen en PPP-organen de mogelijkheid te bieden hun eigen financiële regels vast te stellen, dient voor die organen een financiële modelregeling te worden aangenomen.

İngilizce

In order to ensure sound financial management of Union funds and to enable PPP bodies to adopt their own financial rules, it is necessary to adopt a model financial regulation for those bodies.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Ongeveer drie tot vijf jaar voordat een mogelijke rechtsgrondslag is vastgesteld, kan met een modelproject worden begonnen, mits de resultaten van de modelregeling positief zijn en de voorbereidende actie, die op last van de begrotingsautoriteit heeft plaatsgevonden, geslaagd is.

İngilizce

A pilot project may start some three to five years before the possible adoption of a legal base, provided that the results of the pilot scheme are positive and that the preparatory action decided by the budgetary authority is successful.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Een modelregeling was eerst aangenomen door de voedsel- en landbouworganisatie (FAO) met minimumnormen als basis voor de vaststelling door de staten van maatregelen om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen die hun havens wensen te gebruiken, te onderwerpen aan toezicht, controles en inspecties.

İngilizce

A model scheme was firstly adopted by the Food and Agriculture Organisation (FAO), providing for minimum standards which should underpin the adoption of measures by states in order to monitor, control and inspect foreign-flagged fishing vessels wishing to use their harbours.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Inzake PPP's kunnen twee nieuwigheden worden vermeld: er kunnen bijzondere PPP-organen worden opgezet die aan een financiële modelregeling zijn onderworpen, en PPP's kunnen worden geïmplementeerd door privaatrechtelijke lichamen onder indirect beheer.

İngilizce

Two innovations on PPPs: special PPP bodies governed by financial rules based on the model financial regulation can be set up, and PPPs can be implemented by private-law bodies under indirect management.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De Commissie meent dat de werkgroep de mogelijkheden dient te onderzoeken om "formules" (modelregelingen) voor financiële participatie uit te werken die in de hele Gemeenschap bruikbaar zijn.

İngilizce

The Commission argues that the working party should examine possibilities for the creation of Community-wide "formulae" for financial participation schemes.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

Deze regels omvatten een in het bijzonder op artikel 53 ter van deze verordening geïnspireerd geheel van beginselen dat een goed financieel beheer van de middelen van de Unie waarborgt en wordt neergelegd in een lichte financiële modelregeling, door de Commissie vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

İngilizce

These rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial management of Union funds, inspired in particular by Article 53b of the present Regulation and which shall be laid down in a light model financial regulation, to be adopted by the Commission, in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Dienen modelregelingen bijgevolg beperkt te worden tot bedrijven die (bijvoorbeeld) het SE-statuut hebben aangenomen?

İngilizce

Would standard schemes therefore need to be limited to enterprises adopting (for example) the European Company Statute?

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam