Google'a Sor

Şunu aradınız:: creditnota (Hollandaca - Almanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Almanca

Bilgi

Hollandaca

creditnota

Almanca

Kreditnota

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

creditnota

Almanca

Gutschriftanzeige

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

Creditnota

Almanca

Gutschrift

Son Güncelleme: 2015-01-26
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Creditnota niet geboekt

Almanca

— Selbstabholung gegen Kasse,

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Ir zullen achtera! geen creditnota 's weiien verstrek

Almanca

Karten­Nr.: Gültig bis: [_

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Hier bevat de oorspronkelijke factuur waarnaar de creditnota verwijst, alle noodzakelijke gegevens.

Almanca

Hier enthält die Originalrechnung, auf die sich die Gutschrift bezieht, alle notwendigen Angaben.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Een ander geval waarin een leverancier of dienstverrichter een vereenvoudigde factuur mag uitreiken, is wanneer een creditnota wordt uitgereikt.

Almanca

Außerdem kann eine vereinfachte Rechnung im Falle von Gutschriften ausgestellt werden.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Voor de bijdrage van dit deel wordt een creditnota aan de in artikel 25 genoemde staten opgesteld naar rato van hun aandeel als berekend volgens artikel 26.

Almanca

Der Beitrag für diesen Teil wird den in Artikel 25 genannten Staaten entsprechend der Höhe ihres gemäß Artikel 26 berechneten Anteils gutgeschrieben.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Voor de bijdrage van dit deel wordt een creditnota aan de in artikel 25 genoemde staten opgesteld naar rato van hun aandeel zoals berekend volgens artikel 26.

Almanca

Der prozentuale Beitrag für diesen Teil wird den in Artikel 25 genannten Staaten entsprechend der Höhe ihres gemäß Artikel 26 berechneten Anteils gutgeschrieben.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Gosme heeft de facturen hetzij volledig, met toezending van de rekening voor de geschrapte kortingen, hetzij per orderbriefje met een creditnota ten gunste van DMP betaald.

Almanca

Gosme hat die Rechnungen entweder in voller Höhe bei gleichzeitiger Übersendung einer Rechnung für die verweigerten Rabatte oder durch Eigenwechsel bei gleichzeitiger Ausstellung einer Gutschriftsanzeige zugunsten von DMP bezahlt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

De andere bestellingen zijn betaald per orderbriefje na aftrek van de bedragen voor de ingetrokken kortingen. Gosme heeft echter iedere keer voor dit bedrag een creditnota ten gunste van DMP uitgeschreven.

Almanca

Die übrigen Bestellungen wurden durch Eigenwechsel nach Abzug der Beträge für die nicht gewährten Rabatte bezahlt In allen Fällen stellte Gosme aber eine Gutschriftsanzeige für DMP in Höhe des Rabattbetrags aus.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Het wordt als in overeenstemming met normale handelspraktijken beschouwd wanneer goederen naar distributiecentra van importeurs zijn gezonden, wanneer de importeur een contract of creditnota kan overleggen waarvan de datum voor de datum van verzending ligt, of wanneer de goederen binnen een redelijk korte termijn buiten China op een ander vervoermiddel zijn overgeladen.De overeengekomen hoeveelheden zijn bij Verordening (EG) nr. 1478/2005 verhoogd om de afgifte van invoervergunningen mogelijk te maken voor goederen die van 13 tot en met 19 juli 2005 naar de EU zijn verzonden, of voor goederen die na 20 juli 2005 naar de EU zijn verzonden met een geldige Chinese uitvoervergunning maar waarvan de hoeveelheden de overeengekomen hoeveelheden overschrijden die bij Verordening (EG) nr. 1084/2005 zijn aangebracht in bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 3030/93.Mochten van 13 tot en met 19 juli 2005 naar de EU verzonden goederen deze hoeveelheden overschrijden, dan kan de Commissie de afgifte van extra invoervergunningen toestaan, nadat zij het Comité textielproducten daarvan in kennis heeft gesteld en nadat zij overeenkomstig bijlage VIII 2072924 kg producten van categorie 2 heeft overgeboekt.

Almanca

Beispielsweise wird es als normale Geschäftspraxis betrachtet, wenn Waren für die Einfuhrunternehmen an Verteilerzentren versandt werden, oder wenn der Einführer einen Vertrag oder ein Akkreditiv mit Datum vor dem Versand vorlegen kann, oder wenn die Waren außerhalb Chinas innerhalb einer angemessen kurzen Frist auf ein anderes Transportmittel umgeladen wurden.Die mit Verordnung (EG) Nr. 1478/2005 eingeführten Erhöhungen der vereinbarten Mengen werden zur Verfügung gestellt, um die Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Waren zu ermöglichen, die zwischen dem 13. und dem 19. Juli 2005 in die Gemeinschaft verschickt wurden, bzw. für Waren, die nach dem 20. Juli 2005 mit einer gültigen chinesischen Ausfuhrlizenz versandt wurden und die die mit der Verordnung (EG) Nr. 1084/2005 in Anhang V zu der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 eingeführten Höchstmengen überschreiten.Sollten Waren, die zwischen diem 13. und dem 19. Juli 2005 in die Gemeinschaft versandt wurden, diese Mengen überschreiten, kann die Kommission die Erteilung weiterer Einfuhrgenehmigungen genehmigen, nachdem sie den Textilausschuss davon in Kenntnis gesetzt und die Übertragung von 272924 kg der Waren der Kategorie 2 wie in Anhang VIII vorgesehen durchgeführt hat.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Bovendien werden de bedragen niet direct door Horneman aan Xinhua Alida terugbetaald in de vorm van bijvoorbeeld een volumekorting of een creditnota, maar aan Venture Hongkong, dat de bedragen aan Xinhua Alida overmaakte als kapitaalinjectie(s) en andere betalingen.

Almanca

Zum anderen wurden die Beträge von Honeman nicht direkt Xinhui Alida zurückerstattet, beispielsweise in Form eines Mengenrabatts oder einer Gutschrift, sie gingen vielmehr an das Unternehmen Venture Hongkong, das sie anschließend als (eine) Kapitalzuführung oder in Form anderer Zahlungen an Xinhui Alida überwies.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Het wordt als in overeenstemming met normale handelspraktijken beschouwd wanneer goederen naar distributiecentra van importeurs zijn gezonden, wanneer de importeur een contract of creditnota kan overleggen waarvan de datum voor de datum van verzending ligt, of wanneer de goederen binnen een redelijk korte termijn buiten China op een ander vervoermiddel zijn overgeladen.De overeengekomen hoeveelheden zijn bij de verordening verhoogd om de afgifte van invoervergunningen mogelijk te maken voor goederen die van 13 tot en met 19 juli 2005 naar de EU zijn verzonden, of voor goederen die na 20 juli 2005 naar de EU zijn verzonden met een geldige Chinese uitvoervergunning maar waarvan de hoeveelheden de overeengekomen hoeveelheden overschrijden die bij Verordening (EG) nr. 1084/2005 (PB L 177 van 9.7.2005, blz. 19) zijn aangebracht in bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 3030/93.Mochten van 13 tot en met 19 juli 2005 naar de EU verzonden goederen deze hoeveelheden overschrijden, dan kan de Commissie de afgifte van extra invoervergunningen toestaan, nadat zij het Comité Textielproducten daarvan in kennis heeft gesteld en nadat zij overeenkomstig bijlage VIII 2072924 kg producten van categorie 2 heeft overgeboekt.

Almanca

Beispielsweise wird es als normale Geschäftspraxis betrachtet, wenn Waren für die Einfuhrunternehmen an Verteilerzentren versandt werden, oder wenn der Einführer einen Vertrag oder ein Akkreditiv mit Datum vor dem Versand vorlegen kann, oder wenn die Waren außerhalb Chinas innerhalb einer angemessen kurzen Frist auf ein anderes Transportmittel umgeladen wurden.Die mit dieser Verordnung eingeführten Erhöhungen der vereinbarten Mengen werden zur Verfügung gestellt, um die Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für Waren zu ermöglichen, die zwischen dem 13. und dem 19. Juli 2005 in die Gemeinschaft verschickt wurden, bzw. für Waren, die nach dem 20. Juli 2005 mit einer gültigen chinesischen Ausfuhrlizenz versandt wurden und die die mit der Verordnung (EG) Nr. 1084/2005 (ABl. L 177 vom 9.7.2005, S. 19) in Anhang V zu der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 eingeführten Höchstmengen überschreiten.Sollten Waren, die zwischen dem 13. und dem 19. Juli 2005 in die Gemeinschaft versandt wurden, diese Mengen überschreiten, kann die Kommission die Erteilung weiterer Einfuhrgenehmigungen genehmigen, nachdem sie den Textilausschuss davon in Kenntnis gesetzt und die Übertragung von 2072924 kg der Waren der Kategorie 2 wie in Anhang VIII vorgesehen durchgeführt hat.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

"1) Artikel 22, lid 3, sub c, van de Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, machtigt de Lid-Staten onder 'als factuur dienstdoend document' te verstaan een creditnota die afkomstig is van degene aan wie een goed wordt geleverd of ten behoeve van wie een dienst wordt verricht, wanneer daarop de door de Zesde BTW-richtlijn voor rekeningen voorgeschreven vermeldingen voorkomen, en de inhoud door de ondernemer die de economische transactie heeft verricht, kan worden gerectificeerd of betwist.

Almanca

Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe c der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage gestattet es den Mitgliedstaaten, unter einem Dokument, das .als Rechnung betrachtet werden kann", eine Gutschrift zu verstehen, die vom Bezieher der Lieferung eines Gegenstands oder einer Dienstleistung stammt, wenn sie die nach der Sechsten Richtlinie für die Rechnungen vorgeschriebenen Angaben enthält und ihr Inhalt von dem Unternehmer, der den wirtschaftlichen Vorgang ausgeführt hat, berichtigt oder beanstandet werden kann.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

Prejudiciële verwijzing van het Bundesfinanzhof — Uitlegging van art 22, lid 3, sub c, en, subsidiair, art 21, lidi, sube, van richtlijn 77/388/EEG: Zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting -Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag -Document dat ah factuur kan worden aangemerkt — Creditnota door koper uitgeschreven en door verkoper niet betwist met betrekking tot daarin vermeld tarief en bedrag van BTW

Almanca

Generalanwalt A. La Pergola hat seine Schlußanträge in der Sitzung der Sechsten Kammer vom 27. Mai 1997 vorgetragen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Hollandaca

Zaak C-138/96 Commissie/Duitsland der Lid-Staten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag — Document dat als factuur kan worden aangemerkt — Creditnota door koper uitgeschreven en door verkoper niet betwist met betrekking tot daarin vermeld tarief en bedrag van BTW

Almanca

C-142/96 Hauptzollamt München / Wacker Werke GmbH & Co. KG Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs — Auslegung des Artikels 13 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2473/86 des Rates über den passiven Veredelungsverkehr und den Standard-Austausch-Verkehr

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

»Met betrekking tot de facturen van 13 februari en 10 maart 1987 van Cognac Martell, grote hoeveel heden bestemd voor de export en waarvoor alleen de volumekorting [...] flessen moet gelden, moet de gehele creditnota van Vincent Gosme worden verworpen*.

Almanca

»Bezüglich der Rechnungen vom 13. Februar und 10. März 1987 über große für den Export bestimmte Mengen Cognac Martell, für die nur der Mengenrabatt für [... ] Flaschen zu gewähren ist, muß die Gutschriftsanzeige von Vincent Gosme in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen werden."

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

-de bijdragen van de in artikel 21 genoemde staten worden aangepast om die andere staat een deel van de kosten te laten dragen die reeds eerder werden gemaakt voor de installatie van fase II van Sirene. Dat deel wordt berekend rekening houdend met het BTW-aandeel van die staat in de totale BTW-middelen van de Europese Gemeenschappen voor de voorgaande begrotingsjaren waarin kosten zijn gemaakt voor de installatie van fase II van Sirene. Voor de bijdrage van dit deel wordt een%quot%creditnota%quot% aan de in artikel 21 genoemde staten opgesteld naar rato van hun aandeel als berekend volgens artikel 22. Naar keuze kunnen deze staten dit bedrag gebruiken voor hun aandeel aan de huishoudelijke begroting of om terugbetaling verzoeken.

Almanca

-eine Anpassung der Beiträge der in Artikel 21 genannten Staaten, damit ein Teil der Kosten, die früher für die Einrichtung der Phase II von SIRENE angefallen sind, zu Lasten des anderen Staates ausgewiesen werden kann. Dieser Teil ist unter Berücksichtigung des MWSt.-Eigenmittelanteils des anderen Staats an der Gesamtheit der MwSt.-Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften für die früheren Haushaltsjahre, in denen die erforderlichen Ausgaben für die Einrichtung der Phase II von SIRENE angefallen sind, zu berechnen. Der Beitrag für diesen Teil wird den in Artikel 21 genannten Staaten entsprechend der Höhe ihres gemäß Artikel 22 berechneten Anteils gutgeschrieben. Diese können wählen, ob sie den Betrag ihrem Anteil am Betriebshaushalt zuführen oder ob sie eine Rückerstattung beantragen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

c) de bijdragen van de in artikel 25 genoemde staten worden aangepast om die andere staat een deel van de kosten te laten dragen die reeds eerder werden gemaakt voor de installatie van Sisnet. Dat deel wordt berekend rekening houdend met het BTW-aandeel van die staat in de totale BTW-middelen van de Europese Gemeenschappen voor de voorgaande begrotingsjaren waarin kosten zijn gemaakt voor de installatie van Sisnet. Voor de bijdrage van dit deel wordt een creditnota aan de in artikel 25 genoemde staten opgesteld naar rato van hun aandeel als berekend volgens artikel 26. Naar keuze kunnen deze staten dit bedrag gebruiken voor hun aandeel aan de begroting of om terugbetaling verzoeken.

Almanca

c) eine Anpassung der Beiträge der in Artikel 25 genannten Staaten, damit ein Teil der Kosten, die früher für die Einrichtung des Sisnet angefallen sind, zu Lasten des anderen Staates ausgewiesen werden kann. Dieser Teil ist unter Berücksichtigung des MWSt.-Eigenmittelanteils des anderen Staates an der Gesamtheit der MWSt.-Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften für die früheren Haushaltsjahre, in denen die erforderlichen Ausgaben für die Einrichtung des Sisnet angefallen sind, zu berechnen. Der Beitrag für diesen Teil wird den in Artikel 25 genannten Staaten entsprechend der Höhe ihres gemäß Artikel 26 berechneten Anteils gutgeschrieben. Diese können wählen, ob sie den Betrag ihrem Anteil am Haushalt zuführen oder ob sie eine Rückerstattung beantragen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam