Şunu aradınız:: geheimhoudingsregels (Hollandaca - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Danca

Bilgi

Hollandaca

geheimhoudingsregels betreffende europol-informatie

Danca

fortrolighedsregler

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

geheimhoudingsregels voor het systeem voor snelle waarschuwingen

Danca

regler om tavshedspligt i forbindelse med det hurtige varslingssystem

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

welke geheimhoudingsregels zullen er binnen europol gelden?

Danca

hvorledes vil reglerne for tavshedspligt i europol blive udformet?

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

iii - de geheimhoudingsregels en de moeilijkheden bij de uitvoering daarvan

Danca

iii - fortrolighedsreglerne og problemerne i forbindelse med deres gennemførelse

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

bezoekende ambtenaren zijn gebonden door dezelfde geheimhoudingsregels als nationale ambtenaren.

Danca

de besøgende embedsmænd er underlagt samme regler for tavshedspligt som de nationale embedsmænd.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

zal overheidspersoneel in de lidstaten zich aan de geheimhoudingsregels van europol moeten houden?

Danca

vil statsansatte i medlemsstaterne büve omfattet af europol's regler om tavshedspligt?

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

in de praktijk volgt het ujs voor de vrijwillige en de verplichte enquêtes dezelfde geheimhoudingsregels.

Danca

det er derfor, motiveringen for anmodningen om fortrolighed granskes med kritiske øjne.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

eenieder die werkt met of bij een bevoegde instantie van een lidstaat is gebonden aan strikte geheimhoudingsregels.

Danca

alle personer, der skal arbejde med eller inden for en kompetent myndighed i en medlemsstat, er bundet af strenge fortrolighedsregler.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

het is dan ook niet uitgesloten dat overheidsambtenaren van de lidstaten zich aan de geheimhoudingsregels van europol moeten houden.

Danca

medlemsstaternes embedsmænd kan således også buve pålagt tavshedspligt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

de autoriteit legt in haar huishoudelijk reglement de praktische regelingen voor de uitvoering van de in de leden 1 en 2 vermelde geheimhoudingsregels vast.

Danca

myndigheden fastsætter i sin forretningsorden de konkrete procedurer for gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling af oplysninger.

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

na een beschrijving van de moeilijkheden die statistici bij het toepassen van de geheimhoudingsregels ontmoeten, zullen wij ten slotte stilstaan bij de recente ontwikkeling.

Danca

vi mentr "τ:' r, at ùo · .' i.-.u.lti statistiske kontorer og eurostat sammen burde bestræbe si > ; for η harmonisering inden for to hovedområder: dels en harmonisering af du af : ­Π ems landene anvendte metoder, del" in ophævelse af fortroligheder; mellem .^ .isrsslandtìne og eurostat.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

danmarks statistik past dezelfde geheimhoudingsregels toe voor gegevens die op vrijwillige basis en door overheidsadministraties worden verstrekt, als voor ge gevens ontleend aan verplichte enquêtes.

Danca

danmarks statistik anvender samme fortrolighedsregler for data, der kommer fra frivillige eller administrative kilder, som for date., der kommer fra obligatoriske undersøgelser.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

daar de laatste ondernemingen meestal gering in aantal zijn, blijkt voor bepaalde rubrieken het aantal betrokken ondernemingen zo klein te zijn dat de geheimhoudingsregels worden geschonden.

Danca

medlemsstaterne burde gå med til, at eurostat kan offentliggøre data for fællesskabet

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

dan moet men de geheimhoudingsregels niet alleen toepassen op alle ondernemingen in de bedrijfstak, maar ook op de groep die bij de werkgeversorganisaties, en op de groep die rechtstreeks bij de overheid aangifte doet.

Danca

det ville være ønskeligt, om man kunne gå endnu videre end denne "tillempede" regel for at nå frem til, at der ikke eksisterede sta­tistisk fortrolighed mellem de nationale statistiske kontorer i for­bindelse med offentliggørelse af fællesskabsdata.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

daartegenover heeft het insee zich verbonden voor de ver spreiding van de statistische gegevens die uit deze formulieren worden verkregen, dezelfde geheimhoudingsregels in acht te nemen, als die welke gelden voor de statistische enquêtes.

Danca

"1) de individuelle (l) oplysninger om personer eller forhold, indsamlet inden for rammerne af den føderale statistiske virksomhed, skal, medmindre andet er bestemt, behandles fortroligt af de personer, som indsamler oplys ningerne .

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

wanneer een statistische afdeling enquêtes op basis van vrijwilligheid uitvoert, past zij soortgelijke en minstens zo strenge geheimhoudingsregels toe als voor verplichte enquêtes, hoewel de wet de geheimhouding van statistische gegevens slecl slechts bij verplichte enquêtes waarborgt.

Danca

når et statistisk kontor foretager ikke-obligatoriske undersøgelser, an vender det stort set samme regler eller mindst lige så strenge regler for fortrolighed som i obligatoriske undersøgelser, selv om loven kun garanterer statistisk fortrolighed for de obligatoriske undersøgelsers vedkommende.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

7. het personeel dat in de opvangcentra werkt, moet een passende opleiding hebben. voor deze personeelsleden gelden de in het nationale recht bepaalde geheimhoudingsregels in verband met de informatie waarvan zij uit hoofde van hun werk kennis nemen.

Danca

personalet i indkvarteringscentrene skal have en passende uddannelse og være bundet af de i national ret fastsatte regler om tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de får kendskab til under deres arbejde.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

in vele landen heeft de overheid vaak getracht om binnen een kader van geheimhoudingsregels te wer ken die bestemd waren om de openbare belangen te beschermen (zoals defensie, buitenlandse zaken enz.).

Danca

tidligere var de offentlige myndigheder i flere lande i deres arbejde tilbøjelige til at basere sig på fortrolighedslove, som var udformet ud fra ønsket om at beskytte overordnede samfundsinteresser (dvs. for svar, udenrigsanliggender osv.).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Hollandaca

overwegende dat het mogelijk gebruik van statistische gegevens voor de uitvoering van de overeenkomstig artikel 105 van het verdrag door het escb te verrichten taken weliswaar de totale rapportage-last vermindert, maar inhoudt dat de geheimhoudingsregeling van deze verordening in bepaalde opzichten moet afwijken van de algemene communautaire en internationale beginselen inzake het statistisch geheim en met name van de bepalingen inzake het statistisch geheim van verordening( eg) nr. 322/97 van de raad van 27 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek( 2);

Danca

den eventuelle brug af statistisk information under udførelsen af de opgaver, escb skal udføre i overensstemmelse med traktatens artikel 105, mindsker den samlede rapporteringsbyrde, men indebærer samtidig, at de forskrifter om tavshedspligt, som er fastlagt i denne forordning, til en vis grad skal være anderledes end de generelle fællesskabs- og internationale principper om statistisk tavshedspligt, især bestemmelserne om statistisk fortrolighed i rådets forordning( ef) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om efstatistikker( 1);

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
7,568,531,958 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam