Google'a Sor

Şunu aradınız:: monsterverzameling (Hollandaca - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Danca

Bilgi

Hollandaca

CERTIFICATEN VAN MONSTERVERZAMELING

Danca

CERTIFIKATER FOR SAMLING AF PRØVER

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Een certificaat van monsterverzameling is niet overdraagbaar.

Danca

Et certifikat for samling af prøver kan ikke overdrages.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

„Voor monsterverzameling begeleid door carnet ATA nr.: xxx

Danca

»Vedrørende samling af prøver ledsaget af ATA-carnet nr.: xxx

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Dit certificaat heeft betrekking op een monsterverzameling en is niet geldig tenzij begeleid door een geldig carnet ATA.

Danca

Dette certifikat omfatter en samling af prøver og er kun gyldigt, hvis det ledsages af et gyldigt ATA-carnet.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De geldigheidsduur van in overeenstemming met artikel 44 bis afgegeven certificaten van monsterverzameling mag niet meer bedragen dan 6 maanden.

Danca

Gyldighedsperioden for certifikater for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44a, kan ikke overskride 6 måneder.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Een verloren, gestolen of vernietigd certificaat van monsterverzameling kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven.

Danca

Et certifikat for samling af prøver, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Een monsterverzameling die onder een certificaat van monsterverzameling valt, moet voor de datum van afloop van het certificaat in de Gemeenschap worden wederingevoerd.

Danca

En samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, skal reimporteres til Fællesskabet inden certifikatets udløbsdato.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Voor zover de monsterverzameling haar oorsprong heeft in de Gemeenschap is de instantie van afgifte van een certificaat van monsterverzameling de administratieve instantie van de lidstaat van oorsprong van de monsterverzameling.

Danca

Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i Fællesskabet, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor samlingen af prøver har sin oprindelse.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De datum van afloop van een certificaat van monsterverzameling mag niet later vallen dan die van het carnet ATA dat het certificaat begeleidt.”.

Danca

Et certifikat for samling af prøver må ikke udløbe senere end det ATA-carnet, der ledsager det.«

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

In het geval van certificaten van monsterverzameling die overeenkomstig artikel 44 quater, lid 2, worden afgegeven, zijn de leden 1 en 4 van dit artikel niet van toepassing.

Danca

For certifikater for samling af prøver, der er udstedt i henhold til artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 og 4 i denne artikel ikke anvendelse.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Geldigheid van invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en certificaten van monsterverzameling”

Danca

Gyldigheden af import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for samling af prøver«.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De specimens die onder een certificaat van monsterverzameling vallen, mogen niet worden verkocht of op een andere wijze overgebracht terwijl zij zich buiten het grondgebied bevinden van de staat die het certificaat heeft afgegeven.

Danca

De enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Op voorwaarde dat een monsterverzameling die onder een certificaat van monsterverzameling valt door een geldig carnet ATA begeleid wordt, kan een in overeenstemming met artikel 44 bis afgegeven certificaat worden gebruikt als volgt:

Danca

Forudsat at en samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, ledsages af et gyldigt ATA-carnet, kan et certifikat udstedt i henhold til artikel 44a anvendes som:

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Indien de specimens die onder een certificaat van monsterverzameling vallen worden gestolen, vernield of verloren, dienen de administratieve instantie van afgifte en de administratieve instantie van het land waarin dit zich heeft voorgedaan onmiddellijk te worden geïnformeerd.

Danca

Hvis enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, stjæles, ødelægges eller bortkommer, skal det udstedende styrelsesråd og styrelsesrådet i det land, hvor hændelsen fandt sted, straks underrettes herom.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

„monsterverzameling”: een verzameling rechtmatig verworven dode specimens, delen en derivaten daarvan, die voor vertoningsdoeleinden over de grenzen worden vervoerd;

Danca

»samling af prøver«: en samling af lovligt erhvervede døde enheder og dele og produkter heraf, som transporteres på tværs af grænser med henblik på fremvisning

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Voor zover de monsterverzameling haar oorsprong heeft in een derde land is de instantie van afgifte van een certificaat van monsterverzameling de administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en gebeurt de afgifte van dat certificaat op basis van de overlegging van een door dat derde land afgegeven equivalent document.

Danca

Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i et tredjeland, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende dokument, som udstedes af det pågældende tredjeland.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De aanvrager van een certificaat van monsterverzameling vult voor zover passend de vakken 1, 3, 4 en 7 tot 23 van het aanvraagformulier en de vakken 1, 3, 4 en 7 tot 22 van het origineel en van alle kopieën in.

Danca

Ansøgeren om et certifikat for samling af prøver skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 3, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

In het geval van een certificaat van monsterverzameling dat overeenkomstig artikel 44 quater, lid 2, is afgegeven, is lid 1 van dit artikel van toepassing maar legt de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ook het door het derde land afgegeven originele certificaat ter verificatie over.

Danca

Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant til kontrolformål dog også skal forelægge det originale certifikat udstedt af tredjelandet.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De Resolutions Conf. 9.7 (Rev. CoP13) Transit and Transhipment en Conf 12.3 (Rev. CoP13) Permits and Certificates van CITES voorzien in speciale procedures voor het vergemakkelijken van het grensoverschrijdende verkeer van monsterverzamelingen die onder carnets ATA vallen als gedefinieerd in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek [3].

Danca

CITES-resolution conf.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De houder zendt het origineel en alle kopieën van vervallen, ongebruikte of niet langer geldige invoervergunningen, uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom of certificaten van monsterverzameling zonder verwijl aan de administratieve instantie van afgifte terug.”.

Danca

Indehaveren skal snarest muligt returnere originalen og alle kopier af importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom eller certifikat for samling af prøver, som er udløbet, ubenyttede eller ikke længere gyldige, til det udstedende styrelsesråd.«

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam