Google'a Sor

Şunu aradınız:: werkgelegenheidspeil (Hollandaca - Fince)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Fince

Bilgi

Hollandaca

In het algemeen heeft de Unie beter gepresteerd met betrekking tot het werkgelegenheidspeil.

Fince

Kaiken kaikkiaan unioni on parantanut saavutuksiaan työllisyysasteen suhteen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Het grotendeels onveranderde totale werkgelegenheidspeil in de loop van 2003 verhult tegengestelde ontwikkelingen in de industrie en dediensten.

Fince

EKP Vuosikertomus 2003

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Zij vormen een essentiële voorwaarde voor duurzame, niet-inflatoire groei en een hoog werkgelegenheidspeil.

Fince

Se on oleellinen edellytys kestä välle kasvulle, joka ei perustu inflaatioon, ja kor kealle työllisyysasteelle.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De doelstelling van het bereiken van een hoog werkgelegenheidspeil is vervangen door het plan om volledige werkgelegenheid te verwezenlijken.

Fince

Perusoikeuskirjan sisällyttäminen tuo oman lisänsä eurooppalaisten ihmisoikeuksien joukkoon.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Het grotendeels onveranderde totale werkgelegenheidspeil in de loop van 2003 verhult tegengestelde ontwikkelingen in de industrie en de diensten.

Fince

Sekä euroalueen sisälle että sen ulkopuolelle suuntautuva vienti näyttävät vaikuttaneen ilman rakentamista lasketun teollisuustuotannon kasvun piristymiseen vuoden 2003 jälkipuoliskolla( ks.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Ik betreur dus het gebrek aan ambities op het gebied van concurrentievermogen, herovering van markten en verbetering van het werkgelegenheidspeil.

Fince

Mielestämme mietintö sisältää sekä myönteisiä että kielteisiä seikkoja.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Ik betreur dus het gebrek aan ambities op het gebied van concurrentievermogen, herovering van markten en verbetering van het werkgelegenheidspeil.

Fince

Pidän valitettavana sitä kunnianhimon puutetta, joka kilpailukyvyn, markkinoiden uudelleenvaltaamisen ja työllisyyden tason parantamisessa vallitsee.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Gezien het globaal stabiele werkgelegenheidspeil , wees de stijging van het aantal werklozen op een gestage groei van de beroepsbevolking .

Fince

Alle 25-vuotiaiden ja 25-vuotiaiden ja sitä vanhempien työttömyysasteen ero kasvoi kuitenkin edelleen hieman .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Doelstellingen daarbij zijn de werkloosheid aanzienlijk te verminderen, het werkgelegenheidspeil op te trekken en de arbeid en arbeidsplaatsen in Europa te moderniseren.

Fince

Tavoitteena on vähentää merkittävästi työttömyyttä, kohottaa työn tasoa, kehittää inhimillisiä voimavaroja sekä nykyaikaistaa työpaikkoja Euroopassa.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Het Deense model toont aan dat economische groei, een hoog werkgelegenheidspeil en gezonde overheidsfinanciën op een sociaal evenwichtige wijze kunnen worden verwezenlijkt.

Fince

Tanskan versio joustoturvasta on esimerkki siitä, miten talouskasvu, korkea työllisyys ja terve julkistalous voidaan saavuttaa sosiaalisesti tasapainoisella tavalla.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Over het algemeen droeg dus de groei van de deeltijdarbeid in zeer sterke mate bij aan handhaving van het werkgelegenheidspeil in de Unie na 1990, of in een aantal

Fince

Yleisesti ottaen osa­aikaisten työ­paikkojen määrän kasvu olikin suurena syynä siihen, että työlli­syys säilyi unionissa entisellä ta­sollaan vuoden 1990 jälkeen tai useissa tapauksissa ei huonontu­nut enemmän kuin tosiasiallisesti tapahtui.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De Raad be nadrukt het belang van het behoud van een passend werkgelegenheidspeil in plattelandsgebieden en verzoekt de Commissie rekening te houden met de specifieke kenmerken van de primaire sector bij de

Fince

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 saattaminen ajan tasalle kansallisen lainsäädännön muutosten huomioonottamiseksi, oikeudellisen tilanteen selventäminen asetusten eräiden artiklojen osalta sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön huomioon ottaminen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Wij kunnen de strategie van Lissabon echter alleen met succes ten uitvoer leggen als we het werkgelegenheidspeil en de mobiliteit van de beroepsbevolking aanzienlijk weten te verhogen.

Fince

Jos haluamme tämän laajentumisen antavan todellista aihetta juhlaan lähivuosina, meidän on mielestäni vastattava unionin kansalaisten odotuksiin.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

In de meeste gevallen zijn de negatieve gevolgen van dergelijke maatregelen volgens de Commissie groter dan de eventuele voordelen op korte termijn in de vorm van tijdelijke hand having van het werkgelegenheidspeil.

Fince

Komissio katsoo, että useimmissa tapauksissa tällaisen tuen haitat ovat suuremmat kuin mahdolliset lyhyen aikavälin edut.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De door de Commissie voorgestelde globale richtsnoeren, met als eerste doel te zorgen voor een hoog werkgelegenheidspeil, stoelen op een strategie die uit drie delen bestaat:

Fince

Neuvosto kannustaa Belgian viran omaisia jatkamaan välttämättömien rakenneuudistusten käynnistämistä ja toteuttamista, jotta työvoima-ja hyödykemarkkinoiden toiminta sekä julkisten varojen käyttö paranisivat.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Het feit dat onlangs in het Verdrag van Amsterdam een hoofdstuk is opgenomen over de werkgelegenheid is een belangrijke mijlpaal voor de vaststelling van een gecoördineerde strategie tussen de lidstaten die erop gericht moet zijn een hoog werkgelegenheidspeil te bereiken.

Fince

Sisällyttämällä Amsterdamin sopimukseen äskettäin työllisyyttä koskeva luku luotiin puitteet jäsenvaltioiden väliselle koordinoidulle strategialle korkean työllisyystason saavuttamiseksi.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Daarom moet erop worden toegezien dat in de programmeringsperiode 2014-2020 de middelen die bestemd zijn voor de verbetering van beroepsbekwaamheden en de verhoging van het werkgelegenheidspeil volstaan om voldoende omvangrijke acties te ondernemen.

Fince

Siksi on tarpeen varmistaa, että ohjelmakaudella 2014–2020 ammattitaidon parantamiseen ja työllisyystason nostamiseen tarkoitetut varat mahdollistavat riittävän laajat toimet.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De doelstelling op lange termijn van de Europese Unie moet erin bestaan geleidelijk tot een werkgelegenheidspeil van meer dan 70 % te komen, dat vergelijkbaar is met dat van onze belangrijkste handelspartners.

Fince

Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoitteen on oltava 70 %:n työllisyysasteen saavuttaminen. Se vastaa tärkeimpien kauppakumppaniemme työllisyysastetta.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Het toont immers de belangstelling aan van de Europese Commissie en het Europees Parlement voor de kleine en middelgrote ondernemingen, die van door slaggevend belang zijn voor de goede werking van de Europese economie en het werkgelegenheidspeil.

Fince

Miten voidaan menetellä niin kummallisesti, että pienyrityksiltä useissa maissa vaaditaan miltei samaa byrokratiaa ja velvollisuuksia kuin suurilta, esimerkiksi työnantajamaksut, kirjanpito, arvon lisäverot, tilitykset, tilintarkastukset, pakolliset vakuutukset jne.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Naast een toetsing aan het mededingingsrecht, moeten we bij een fusiebeslissing ook andere criteria toepassen. In de eerste plaats moeten ondernemingen zich ertoe verplichten het bestaande werkgelegenheidspeil te handhaven of te verhogen.

Fince

Kilpailulainsäädäntöön perustuvan arvioinnin lisäksi me tarvitsemme esimerkiksi muita kriteereitä fuusiopäätöksissä: ensinnäkin yritysten on sitouduttava sitovasti työllisyystason säilyttämiseen tai nostamiseen.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam