Google'a Sor

Şunu aradınız:: quarantaineperiode (Hollandaca - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Slovakça

Bilgi

Hollandaca

een inwendige en uitwendige antiparasitaire behandeling tijdens de quarantaineperiode;

Slovakça

internému a externému ošetreniu proti parazitom počas karantény;

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

een inwendige en uitwendige antiparasitaire behandeling tijdens de quarantaineperiode;

Slovakça

internému a externému ošetreniu proti parazitom počas obdobia karantény;

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

begint de quarantaineperiode pas wanneer de laatste aquacultuurdieren van de zending worden binnengebracht.

Slovakça

obdobie karantény sa začína až po vpustení posledných živočíchov akvakultúry zo zásielky.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De quarantaineperiode begint in dit geval voor de hele groep als het laatste dier de quarantainevoorziening is binnengebracht.

Slovakça

Obdobie karantény musí pre celú skupinu začať v čase vstupu posledného zvieraťa do karanténneho zariadenia.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

de quarantaine moet gedurende de gehele quarantaineperiode worden uitgevoerd in dezelfde quarantainevoorziening in de Gemeenschap;

Slovakça

obdobie karantény sa musí uskutočniť v tom istom karanténnom zariadení v Spoločenstve;

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De bevoegde autoriteit inspecteert de quarantaineomstandigheden ten minste aan het begin en het einde van de quarantaineperiode van elke zending aquacultuurdieren.

Slovakça

Príslušný orgán skontroluje podmienky karantény prinajmenšom na začiatku a na konci obdobia karantény každej zásielky živočíchov akvakultúry.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Tijdens de quarantaine worden de volgende aquacultuurdieren bemonsterd binnen 15 dagen vóór de datum waarop de quarantaineperiode afloopt:

Slovakça

Počas karantény sa v priebehu 15 dní pred dátumom ukončenia obdobia karantény odoberú vzorky z týchto živočíchov akvakultúry:

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

In dat geval mag de onder a) bedoelde quarantaineperiode niet aanvangen vóór de datum waarop de monsters zijn afgenomen.

Slovakça

V tomto prípade sa obdobie karantény uvedené v písm. a) nesmie začať pred dňom odberu vzoriek.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

zij dienen gedurende de quarantaineperiode en tijdens het vervoer van het quarantainestation naar de plaats van verzending beschermd te zijn tegen ziekteoverbrengende insecten.

Slovakça

musia sa chrániť od vektorového hmyzu počas karantény a počas dopravy z karanténnej stanice na miesto vývozu.

Son Güncelleme: 2014-10-17
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Over het algemeen zijn een langere quarantaineperiode en een langere tijd van gewenning aan gevangenschap nodig alvorens zij voor wetenschappelijke procedures kunnen worden gebruikt.

Slovakça

Pred ich používaním na vedecké účely sa spravidla vyžaduje dlhšia doba karantény a zvykania si na podmienky v zajatí.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Als zich gedurende de in de eerste alinea bedoelde quarantaineperiode bij nog een dier klinische ziektesymptomen voordoen, mag geen enkel dier van de groep in de EU binnengebracht worden.

Slovakça

Ak sa aj u ďalšieho zvieraťa prejavia klinické príznaky katarálnej horúčky oviec počas obdobia karantény, ako je to opísané v prvom pododseku, všetky zvieratá v skupine sa odmietnu na vstup do Únie.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Bij collectieve quarantaine mag de in punt 1.1 bedoelde quarantaineperiode voor de overige dieren pas aanvangen nadat het positief reagerende dier verwijderd is;

Slovakça

V prípade skupinovej izolácie sa karanténne obdobie uvedené v bode 1.1 pre ostatné zvieratá nezačne, kým zviera, ktorého test bol pozitívny, nebude odstránené.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Indien die toestemming wordt verleend, mag de in punt 1.1 bedoelde quarantaineperiode niet aanvangen vóór de datum waarop de monsters zijn genomen.

Slovakça

Ak sa takéto povolenie udelí, karanténne obdobie uvedené v bode 1.1 sa nezačne pred dátumom odberu vzoriek.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Bij collectieve quarantaine mag de onder a) bedoelde quarantaineperiode voor de overblijvende dieren pas aanvangen nadat het positief reagerende dier verwijderd is;”.

Slovakça

V prípade skupinovej izolácie sa obdobie karantény uvedené v písm. a) nemôže začať pre zostávajúce zvieratá, až kým sa neodstráni pozitívne testované zviera.“

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Als tijdens de quarantaineperiode niet de hand aan de isolatie van de dieren wordt gehouden en er sprake is van contact met andere dieren, begint de quarantaineperiode voor de desbetreffende groep dieren opnieuw te lopen.

Slovakça

Ak sa počas obdobia karantény skupina zvierat nedrží v izolácii a prichádza do kontaktu s inými zvieratami, obdobie karantény sa musí začať znova na obdobie rovnakej dĺžky ako obdobie pôvodne predpísané pri vstupe do karanténnej stanice.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

4. Indien tijdens de in artikel 3 bedoelde quarantaineperiode wordt geconstateerd dat een of meer vogels of de verklikkerkuikens met aviaire influenza of Newcastle disease besmet zijn, worden de volgende maatregelen toegepast:

Slovakça

4. Ak sa počas karantény v zmysle článku 3 zistí, že jedno alebo viacero indikátorových kurčiat je nakazených morom hydiny alebo pseudomorom hydiny, platia nasledujúce pravidlá:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

De groep kan pas ziektevrij worden geacht als gedurende de quarantaineperiode bij geregelde controles door officiële dierenartsen geen klinische ziektesymptomen worden vastgesteld en het quarantainestation vrij van bluetonguevectoren (culicoïden) gebleven is.

Slovakça

Skupina sa považuje za skupinu bez výskytu katarálnej horúčky oviec iba vtedy, ak pravidelné kontroly vykonané úradným veterinárnym lekárom neodhalia počas trvania obdobia karantény žiadne klinické príznaky choroby a karanténna stanica je bez výskytu vektorov katarálnej horúčky oviec (Culicoides).

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Indien tijdens de in artikel 3 bedoelde quarantaineperiode bij papegaaiachtigen besmetting met Chlamydia psittaci wordt vermoed of vastgesteld, worden alle vogels van de partij behandeld met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde methode en wordt de quarantaine verlengd met ten minste twee maanden, te rekenen vanaf het laatst vastgestelde geval.

Slovakça

Ak sa počas karantény v zmysle článku 3 vyskytne podozrenie alebo sa potvrdí, že papagáje sú infikované Chlamydiou psittaci, všetky vtáky zo zásielky sa musia ošetriť metódou schválenou príslušným orgánom a karanténa sa musí predĺžiť najmenej na dva mesiace po poslednom zaznamenanom prípade.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Bij het onderzoek, de bemonstering, het testen en de diagnose van aquacultuurdieren wordt ervoor gezorgd dat de omgevingsomstandigheden die bevorderlijk zijn voor de detectie van de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte(n) tijdens de gehele quarantaineperiode in de quarantainevoorziening aanwezig zijn.

Slovakça

Vyšetrenie, odber vzoriek, testovanie a určenie diagnózy živočíchov akvakultúry sa vykoná tak, aby sa v karanténnom zariadení počas celého obdobia karantény zabezpečili také environmentálne podmienky, ktoré vedú k laboratórnemu zisteniu príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

zij hebben tweemaal negatief gereageerd op een serologische test voor de opsporing van antilichamen tegen bluetongue en epizoötische hemorragische ziekte, uitgevoerd met bloedmonsters waarvan het eerste is genomen bij het begin van de isolatie-/quarantaineperiode, namelijk op … (dd/mm/jjjj), en het tweede ten minste 28 dagen later, namelijk op … (dd/mm/jjjj), dit is in de laatste 10 dagen voor de uitvoer;]

Slovakça

zvieratá reagovali negatívne na sérologický test na zistenie protilátok proti katarálnej horúčke oviec a epizootickej hemoragickej chorobe vykonaný dvakrát na vzorkách krvi odobratých na začiatku izolačného/karanténneho obdobia a aspoň o 28 dní neskôr dňa… (dd/mm/rrrr) a dňa… (dd/mm/rrrr), pričom druhý odber sa musí vykonať do 10 dní pred vývozom;]

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam