Google'a Sor

Şunu aradınız:: capabel (Hollandaca - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Yunanca

Bilgi

Hollandaca

capabel

Yunanca

ικανός

Son Güncelleme: 2009-07-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

BIST capabel

Yunanca

Δυνατότητα BIST

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Niet capabel

Yunanca

Μη ικανό

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Vrouwen zijn capabel, ook zonder quotumregelingen!

Yunanca

Οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν- και μάλιστα χωρίς ποσοστώσεις!

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Daardoor is hij zo'n capabel man, dat mag hier toch wel eens gezegd worden!

Yunanca

Γι' αυτό και είναι τόσο ικανός- έτσι, για να ειπωθεί κι αυτό κάποτε σε αυτή την αίθουσα!

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Leiderschap: u moet laten zien dat u een wilskrachtig en integer persoon bent die zijn ogen en oren wagenwijd open heeft en capabel is.

Yunanca

Ηγετικά προσόντα: χρειάζεται να επιδείξετε ισχυρή βούληση, ακεραιότητα, να δείξετε πως βλέπετε και ακούτε πολύ καλά και πως είστε ικανός.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Mijnheer de Voorzitter, een Unie te ontwikkelen die capabel is om twaalf nieuwe lidstaten te ontvangen, dat was de opgave van Nice.

Yunanca

Κύριε Πρόεδρε, αποστολή της Νίκαιας ήταν να προαγάγει μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα ήταν σε θέση να υποδεχθεί δώδεκα νέα κράτη μέλη.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Het verlies van een capabel man als de heer Buttiglione wordt door ons ernstig betreurd, terwijl we nog maar moeten afwachten wat de kwaliteiten van de heer Kovács zijn.

Yunanca

Επιπλέον, οι αρετές του κ. Kovács δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί. Η ασυνέπειά μας ως προς την αδυναμία μας να δώσουμε έστω και μια ενδεικτική ψήφο γι ’ αυτόν τον υποψήφιο, ενώ είχαμε δώσει για τον κ. Buttiglione, είναι ανησυχητικό σημείο.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Inderdaad is dit systeem niet zo" capabel" als men had gevreesd, maar het bestaat en dat is onaanvaardbaar!

Yunanca

Βέβαια, το σύστημα αυτό δεν είναι τόσο" αποδοτικό" όσο φοβόμαστε, η ύπαρξή του όμως και μόνο είναι απαράδεκτη!

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

Dit alles speelt zich voor onze ogen af en toch is de Europese Unie niet capabel een geloofwaardig programma te hebben met geschikte begrotingsmiddelen voor optreden in deze regio's van de wereld.

Yunanca

' Ολα αυτά βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας και, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή' Ενωση είναι ανίκανη να αποκτήσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα με όρους μέσων του προϋπολογισμού κατάλληλων για δράση σε αυτές τις περιοχές του Κόσμου.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Laten we ons capabel tonen, wij Europeanen, te compenseren wat, misschien zelfs om electorale redenen, zou kunnen worden opgevat als zouden we hen in de steek laten.

Yunanca

Ας φανούμε ικανοί, εμείς οι Ευρωπαίοι, να αναπληρώσουμε αυτό που θα μπορούσε να ερμηνευτεί, ίσως ακόμη και για εκλογικούς λόγους, ως εγκατάλειψη.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Ik zou graag willen herhalen dat in dit verslag de situatie in 2004 wordt beschreven. De onregelmatigheden die in de nieuwe lidstaten zijn geconstateerd, betreffen maar een fractie van het totale bedrag dat niet capabel beheerd is.

Yunanca

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η έκθεση ασχολείται με το έτος 2004, και κατά συνέπεια οι παρατυπίες στα νέα κράτη μέλη δεν αναλογούσαν παρά μόνον σε κλάσμα των κακοδιαχειρισθέντων ποσών.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Hierdoor hoeven de bedrijven maar een keer te laten zien dat het bedrijf solide en capabel is, maar voor een overheid die niet vaak aanbesteedt is het niet aantrekkelijk om zo'n systeem op te zetten.

Yunanca

Κατ' αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν μόνο μια φορά την ικανότητά τους. Ωστόσο, για τις αρχές που δεν αναθέτουν συχνά δημόσιες συμβάσεις η καθιέρωση ενός παρόμοιου συστήματος δεν είναι συμφέρουσα.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Mijn gelukwensen vanwege de activiteiten die het al ontplooid heeft: in de korte tijd dat Ierland het voorzitterschap bekleed heeft, heeft het laten zien dat het bijzonder capabel is, en dat zijn regering een groot verantwoordelijkheidsbesef heeft.

Yunanca

Τα συγχαρητήριά μου για τη δουλειά που κάνετε: στον ελάχιστο χρόνο που η Ιρλανδία κατέχει την Προεδρία, έδειξε τη μεγάλη της ικανότητα και η κυβέρνησή της τη μεγάλη της υπευθυνότητα.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Tegen deze achtergrond van wenselijke coördinatie van bijstand bij uitvoercontrole op andere relevante gebieden wordt met de door dit beluit gesteunde activiteiten beoogd de vermogens om controle uit te oefenen op de overdracht van wapens in een aantal begunstigde landen te versterken met als doel de daadwerkelijke en capabele uitvoering van het Wapenhandelsverdrag te steunen.

Yunanca

Σε αυτό το φόντο επιθυμητού συντονισμού της βοήθειας για τον έλεγχο των εξαγωγών που παρέχεται σε άλλους συναφείς τομείς, οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την παρούσα απόφαση αποσκοπούν να ενισχύσουν τις ικανότητες ελέγχου μεταβίβασης όπλων σε ορισμένες δικαιούχους χώρες, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική και ικανή εφαρμογή της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Al deze maatregelen en initiatieven vormen een uitermate belangrijk kader in verband met de nieuwe verordening betreffende de openbaarheid, die wij zullen krijgen zodra wij een capabele Commissie hebben.

Yunanca

Όλα αυτά τα μέτρα και πρωτοβουλίες αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό πλαίσιο που συναρτάται με τον νέο κανονισμό περί δημοσιότητας, τον οποίον θα πρέπει να έχουμε αμέσως μόλις συγκροτηθεί μία λειτουργική Επιτροπή.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Inmenging in de verantwoordelijkheden van de lidstaten is niet wenselijk, want die moeten over voldoende armslag beschikken bij het aanwijzen van de instantie die in hun ogen het meest capabel is om als bevoegde autoriteit op te treden. Die bevoegde autoriteit moet immers de juiste toepassing van de richtlijn verzekeren en bij meningsverschillen als scheidsrechter kunnen optreden tussen de kapitein van het schip en de vertegenwoordiger van de terminal.

Yunanca

Δεν είναι σκόπιμο να παρεμβληθούμε στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή περιθώρια ελιγμών ώστε να καθορίσουν την αρμόδια αρχή που θεωρούν ότι είναι η πλέον ικανή για να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας και να εκτελεί καθήκοντα διαιτητή μεταξύ του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του τερματικού σταθμού σε περίπτωση διαφωνίας.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Dat is niet omdat er geen capabele vrouw zou zijn, maar omdat er dan altijd toch anderen zijn, die belangrijker zijn en die voor moeten gaan.

Yunanca

Όχι επειδή δεν υπάρχει καμία ικανή γυναίκα, αλλά επειδή υπάρχουν πάντα άλλα άτομα τα οποία είναι σημαντικότερα και έχουν προτεραιότητα.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

In feite gaat men dan aan de vijftien corps diplomatiques een, min of meer capabel, zestiende corps toevoegen, bestaande uit ambtenaren van de Europese Unie of, zoals nu reeds gebeurt in de entourage van commissaris Patten, uit nationale diplomaten uit misschien bij voorkeur bepaalde landen.

Yunanca

Σημαίνει απλώς ότι προστίθεται στα δεκαπέντε διπλωματικά σώματα άλλο ένα, λιγότερο ή περισσότερο ικανό, αποτελούμενο από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, ενδεχομένως, όπως συμβαίνει ήδη σήμερα στο περιβάλλον του Επιτρόπου Patten, από εθνικούς διπλωμάτες, ενδεχομένως προερχόμενους περισσότερο από ορισμένες χώρες και λιγότερο από άλλες.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Hollandaca

Wij zijn misschien geneigd ons zo kostbare culturele en architectonische erfgoed te vergeten en ook te vergeten dat als men capabele professionals wil, men ze een geschikte opleiding moet geven.

Yunanca

Λησμονούμε μάλλον την πολυτιμότατη πολιτιστική και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, καθώς και το γεγονός ότι, προκειμένου να έχουμε επαγγελματίες αντάξιους αυτής της κληρονομιάς, χρειάζεται να τους παράσχουμε επαρκή κατάρτιση.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam