Google'a Sor

Şunu aradınız:: evolucionarien (Katalanca - Almanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Katalanca

Almanca

Bilgi

Katalanca

Només penso que des que ha començat a cooperar amb l'Usher ha evolucionat molt.

Almanca

Seit er mit Usher arbeitet, hat er sich sehr entwickelt. - Belieber. - Arsch.

Son Güncelleme: 2016-10-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Totes les guerres fan evolucionar la ciència.

Almanca

Jeder Krieg geschieht aufgrund von Fortschritten in der Wissenschaft.

Son Güncelleme: 2016-10-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

VAN EVOLUCIONAR

Almanca

Sie entwickelten sich.

Son Güncelleme: 2016-10-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

A mesura que el panorama de la ciutadania mediàtica ha evolucionat, els Bobs s'han adaptat al canvi.

Almanca

Da sich die Landschaft der Bürgermedien verändert hat, haben sich die Bobs daran angepasst.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

La cuina va anar evolucionant: «Durant els anys seixanta, els fills dels immigrants libanesos nascuts a Mèxic... van començar a obrir els seus propis restaurants i això ha creat un tipus de cuina híbrida», diu Pilcher.

Almanca

Dann entwickelte sich die Küche weiter: “Während der 1960er eröffneten die in Mexiko geborenen Kinder der libanesischen Einwanderer ... ihre eigenen Restaurants und begannen, eine Art Mischform zu kreieren," sagt Pilcher.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Katalanca

La identitat del moviment FEMEN encara està en bona part en construcció. Evoluciona constantment i en paral·lel a les notícies que va desencadenant.

Almanca

Die FEMEN-Bewegung befindet sich noch in der Anfangsphase und entwickelt sich gemeinsam mit den Nachrichten die sie selbst produziert.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Les tecnologies de la comunicació estan en constant evolució, i si la història serveix d'indici, l'idioma cherokee seguirà evolucionant juntament amb elles.

Almanca

Die Kommunikationstechnologie befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess, und wie uns die Geschichte gelehrt hat, ebenso das Cherokee.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Per això, sembla que la qüestió no és estar a favor o en contra de FEMEN, sinó més aviat veure la llum que s'ha fet sobre aquesta injustícia arcaica com una oportunitat per als moviments feministes de canviar i evolucionar.

Almanca

So scheint es nicht darum zu gehen, ob man für oder gegen FEMEN ist, sondern vielmehr darum, diese ans Tageslicht gekommene archaische Ungerechtigkeit als Möglichkeit für feministische Bewegungen wahrzunehmen, sich zu entwickeln und zu entfalten.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

“No, li vaig respondre, és una professió d'avui” El periodista digital ha de tenir en compte l'entorn web cap al qual l'ofici evoluciona d'ara endavant, un entorn de pluralitat de fonts.

Almanca

"Nein" antwortete ich: "Es ist bereits heute ein Beruf." Online-Journalisten sollten sich der Online-Umwelt bewusst sein, in der sich dieser Beruf zur Zeit entwickelt.

Son Güncelleme: 2016-02-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Katalanca

Evolucioneu les formes de vida utilitzant algoritmes genetics

Almanca

Lebewesen über ihren genetischen Code entwickeln

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Mostra imatges que evolucionen amb el so

Almanca

Zeigt Bilder an, die sich mit Geräuschen entwickeln

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Univers en 3D en una càpsula de Petri que demostra com evoluciona la vida artificial

Almanca

3D-Simulation von Schimmel-Kolonien, die in einer Petrischale wachsen. Demonstriert, wie sich künstliches Leben entwickelt.

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Aquest sistemapodria evolucionar en el futur atès que podrà ser modificat pel Consell Europeu permajoria qualificada.

Almanca

Man hat sich jedoch darauf geeinigt,diesen turnusmäßig wechselnden Vorsitz innerhalb von Gruppen von jeweils drei Ländern wahrzunehmen, die für eine Dauer von 18 Monaten eingerichtet werden.Dieses System kann sich in Zukunft noch weiter entwickeln, da es vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit abgeändert werden kann.Der Vorsitz im Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ hinwiederum wird vom Außenminister wahrgenommen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

La política regional és l’expressió concreta de la solidaritateuropea, ides de 1989 no ha parat d’evolucionar.

Almanca

Die Regionalpolitik, die seit 1989 ständig weiterentwickelt wurde, ist zunächst einmal Ausdruck der europäischen Solidarität.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Representant de 370 milions de ciutadans, fòrum europeu per excel·lència i gresol de les sensibilitats polítiques i nacionals dels quinze Estats membres (prop d'un centenar de partits polítics hi són representats), és obvi i natural que el Parlament Europeu prengui la iniciativa de plantejar i fer evolucionar la reflexió sobre molts problemes socials que pertoquen l'Europa dels ciutadans

Almanca

Als Vertretung von 370 Millionen Unionsbürgern und Schmelztiegel der politischen und nationalen Überzeugungen der 15 Mit gliedsländer (etwa 100 politische Parteien sind in ihm vertreten) gibt das Europäische Parlament der europäischen Integration entscheidende politische Impulse.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Ja fa uns quants anys, quan la impressió a Linux era realment difícil (la majoria d' usuaris tan sols coneixia la impressió mitjançant la línia d' ordres i no existien opcions per a dispositius específics), en Grant Taylor, autor del "Linux Printing HOWTO", recollí la major part de la informació disponible sobre impressores, controladors i filtres en una base de dades. Amb el concepte emergent de & CUPS;, estengué l' ús dels PPD fins cap a les impressores que no eren PostScript, comprengué el potencial de la seva base de dades: Si un posa els diferents blocs de dades (amb el contingut que podia descriure' s en les línies "Quin dispositiu imprimeix amb quin filtre Ghostscript o d' un altre tipus?", "Com de bé?" i "Quina línia d' ordres està disponible?") en fitxers compatibles PPD, podria tenir tota la potència de & CUPS; a sobre dels tradicionals "controladors" d' impressió. Això ha evolucionat en un concepte més ampli, conegut com a "Foomatic". Foomatic estén les capacitats d' altres spoolers diferents de & CUPS; (LPR/ LPD, LPRng, PDQ, PPR) fins a un cert límit ("robant" alguns conceptes de & CUPS;). La base de dades de Linuxprinting no és tan sols una parada per a usuaris de Linux -- persones que executen d' altres SO basats en & UNIX; (com * BSD o & MacOS; X) també hi trobaran informació i programari útil.

Almanca

Schon vor Jahren, als das Drucken unter Linux noch ziemlich kompliziert war (die meisten Anwender kannten nur das Drucken auf der Befehlszeile und für die meisten Aufgaben gabe es keine gerätespezifischen Einstellungen), sammelte Grant Taylor, Autor des Linux Printing HOWTO einen Großteil der verfügbaren Information über Drucker, Treiber und Filter in seiner Datenbank. Nach dem Aufkommen des Konzeptes von & CUPS;, das die Verwendung von PPDs sogar auf nicht-PostScript Drucker ausweitete, erkannte er das Potential seiner Datenbank: Würde man die verschiedenen Daten (deren Inhalt sich mit den Sätzen Welches Gerät druckt mit welchem Ghostscript- oder einem anderen Filter?, Wie gut ist das Ergebnis?, und Welche Optionen sind beim Auruf verfügbar? - lässt) in PPD-taugliche Dateien ablegen, hätte man die Fähigkeiten von & CUPS; basierend auf den traditionellen Druckertreibern. Diese Idee wurde zu einem weitergehenden Konzept entwickelt, das unter dem Namen Foomatic bekannt ist. Foomatic erweitert die Fähigkeiten der Drucksysteme, die nicht auf & CUPS; basieren (LPR/LPD, LPRng, PDQ, PPR) bis zu einem gewissen Grad (und stiehlt dabei einige Konzepte von & CUPS;). Die Linuxprinting Datenbank ist nicht nur für Linux-Anwender interessant - auch Benutzer anderer & UNIX;-basierter Betriebssysteme (wie *BSD oder & MacOS; X) finden hier wertvolle Informationen und Software.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Katalanca

La línia del temps us permet explorar els elements durant un període de temps determinat. Això resulta molt útil per a saber com va evolucionar la taula periòdica al llarg de la història, a mesura que s' anaven descobrint nous elements. Si moveu el deslliçador cap a l' esquerra notareu que alguns elements desapareixen, i tornen a aparèixer en dur- lo altra vegada cap a la dreta. També canviarà el número de l' any mostrat.

Almanca

Mit dem Zeitleiste können Sie erkunden, welche Elemente zu einer bestimmten Zeit bekannt waren. Das ist eine großartige Möglichkeit, ein Gefühl für die Entwicklung des Periodensystems der Elemente zu bekommen. Wenn Sie den Regler bewegen, werden Sie feststellen, dass einige Elemente verschwinden, wenn Sie ihn nach links bewegen, sie erscheinen wieder, wenn Sie ihn zurück nach rechts bewegen. Außerdem verändert sich gleichzeitig die angezeigt Jahreszahl.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Les galàxies el· líptiques són concentracions esferoïdals de bilions d' estrelles que semblen cúmuls globulars, tot i que que a gran escala. Tenen molt poca estructura interna; la densitat de les estrelles va declinant suaumente des de la concentració del centre fins a la difusió de les vores, i poden tenir una gran varietat d' el· líptiques (o relacions de proporció). Típicament contenen molt poc gas i pols interestel· lar i manquen de poblacions d' estrelles joves (encara existeixen excepcions a aquestes regles). Edwin Hubble es va referir a les galàxies el· líptiques com a galàxies de tipus primerenc, perque pensà que evolucionarien per a convertir- se en galàxies espirals (a les que anomenava de tipus tardívol). Els astrònoms en realitat pensen que el cas és a l' inrevés (ead;, que les galàxies espirals poden convertir- se en galàxies el· líptiques), però els nivells de tipus primerenc i tardívol emprats per Hubble encara s' usen.

Almanca

Elliptische Galaxien sind kugelförmige Konzentrationen von Milliarden Sternen, die Kugelsternhaufen sehr ähneln. Sie haben wenig innere Struktur, die Dichte von Sternen nimmt allmählich vom konzentrierten Zentrum zu den diffusen Randregionen ab und sie können viele Arten der Ellipsenform (Seitenverhältnisse) aufweisen. Sie enthalten typischerweise sehr wenig interstellares Gas und Staub und keine Jungsterne (obwohl es auch Abweichungen von dieser Regel gibt). Edwin Hubble bezog sich auf elliptische Galaxien als frühe Galaxien, da er dachte, dass aus ihnen Spiralgalaxien entstünden (welche er als späte Galaxien bezeichnete). Astronomen wissen nun, dass das Gegenteil der Fall ist (also dass Spiralgalaxien sich in elliptische Galaxien umwandeln können), aber Hubbles Bezeichnungen werden immer noch benutzt.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Katalanca

Les primeres impressores que varen existir tan sols imprimien dades ASCII. Per a iniciar una nova línia o per a expulsar una pàgina, incloent seqüències d' ordres especials, que normalment anaven precedides d' un caràcter [ESC]. & HP; evolucionà aquest concepte mitjançant les seves diferents versions del llenguatge PCL fins arribar a avui dia, havent desenvolupat un complet Llenguatge descriptor de pàgina (PDL) a partir d' aquells humils inicis.

Almanca

Die ersten Drucker konnten nur ASCII-Zeichen drucken. Um einen Zeilenwechsel oder den Seitenauswurf einzuleiten, wurden spezielle Steuersequenzen verwendet, die oft mit einem führenden [ESC]-Zeichen eingeleitet wurden. & HP; hat dieses Konzept in seinen PCL-Sprachen bis heute beibehalten und aus diesen bescheidenen Anfängen eine ausgewachsene Seitenbeschreibungssprache (PCL) entwickelt.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Katalanca

Paul es va haver de retirar de l' equip de desenvolupament en l' estiu de 2002, però, com a Programari de codi obert i gratuït que és, el programa continua millorant i evolucionant, i és mantingut per un grup de desenvolupadors de diferents parts del món. En setembre del 2002 el projecte va canviar el seu nom de UML; Modeller, a & umbrello;. Hi ha diverses raons pel canvi de nom, la més important és que només uml & mdash; conegut comunament com a & mdash; era un nom massa genèric i causava problemes amb algunes distribucions. L' altra raó important és que els desenvolupadors van pensar que Umbrello és un nom molt més fresc.

Almanca

Paul musste sich im Sommer 2002 aus dem Entwicklungsteam leider zurückziehen, aber das Programm lebt weiter und entwickelt sich, wie andere Open Source Software. Es wird heute von einer Gruppe von Entwicklern von überall aus der Welt gepflegt. Im September 2002 wurde der Projektname von UML; Modeller in & umbrello; geändert. Dafür gab es gute Gründe, & eg; war uml & mdash; wie es allgemein genannt wurde & mdash; zu allgemein und es gab deswegen Probleme mit einigen Distributionen. Und außerdem sind die Entwickler der Meinung, dass Umbrello ein viel coolerer Name ist.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam