Google'a Sor

Şunu aradınız:: hinaot nako mao nato ang kinataposan (Kebuano - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Kebuano

İngilizce

Bilgi

Kebuano

Pagabugtoon nato ang ilang mga talikala, Ug igasalibay ta gikan kanato ang ilang mga igtatakgus.

İngilizce

Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Unya sila mingtubag: Tawgon nato ang dalaga ug atong pangutan-on siya.

İngilizce

And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Kon tauran tag bokado ang baba sa mga kabayo aron sila mopatoo kanato, mahimo nato ang pagpalisoliso sa ilang tibook lawas.

İngilizce

Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Pinaagi sa dila ginadayeg nato ang Ginoo ug Amahan, ug pinaagi niini ginapanghimaraut nato ang mga tawo nga binuhat ingon sa dagway sa Dios.

İngilizce

Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Unsa? Hagiton ba nato ang Ginoo sa pagpangabobho? Labi pa ba kitang kusgan kay kaniya?

İngilizce

Do we provoke the Lord to jealousy? are we stronger than he?

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo? Wala gayud! Hinonoa gipabarug nato ang kasugoan.

İngilizce

Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Umari kamo, manganaug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron sila dili na makasabut sa sinultihan sa usa ug usa.

İngilizce

Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Ug gikuha nato ang yuta nila, ug gihatag nato kini sa pagkapanulondon kang Ruben, ug kang Gad, ug sa katunga nga banay ni Manases.

İngilizce

And we took their land, and gave it for an inheritance unto the Reubenites, and to the Gadites, and to the half tribe of Manasseh.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Ug si Juda miingon sa iyang mga igsoon: Unsay kapuslanan kong mapatay nato ang atong igsoon ug matago nato ang iyang dugo?

İngilizce

And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood?

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Unya mingbalik kita ug minggikan kita padulong sa kamingawan sa dalan paingon sa Dagat nga Mapula, sumala sa giingon ni Jehova kanako ug gilibut nato ang bukid sa Seir sa daghang mga adlaw.

İngilizce

Then we turned, and took our journey into the wilderness by the way of the Red sea, as the LORD spake unto me: and we compassed mount Seir many days.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Umari kamo, manag-awit kita alang kang Jehova; Himoon nato ang usa ka malipayong hugyaw alang sa bato sa atong kaluwasan.

İngilizce

O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Kon ang pamatuod gikan sa mga tawo ginadawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini; kay ang pagpamatuod sa Dios mao man kini, nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang Anak.

İngilizce

If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Ug nahibaloan nato ang gugma pinaagi niini: kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato; ug kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsoon.

İngilizce

Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Ug siya miingon, "Sa unsa ba ikapanig-ingon nato ang ngingharian sa Dios, o unsa bang sambingaya ang atong gamiton alang niini?

İngilizce

And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Kebuano

Ug tapus sa pipila ka adlaw, si Pablo miingon kang Bernabe, "Balikon ug duawon ta karon ang mga kaigsoonan sa tanang siyudad diin gikamantala nato ang pulong sa Ginoo, ug tan-awon tag naunsa na sila."

İngilizce

And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Kebuano

Nga magaingon: Kanus-a pa ba mohimatayon ang bag-ong bulan, aron kita makabaligya ug trigo? ug ang adlaw nga igpapahulay, aron ikabaligya nato ang trigo, aron madiyutay ang epha, ug madaku ang siclo, ug aron makalimbong kita pinaagi sa mga timbangan nga limbongan;

İngilizce

Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Ug hibaloan nato, ug padayonon nato ang pag-ila kang Jehova: ang iyang paggula matuod gayud ingon sa pagdangat sa kabuntagon; ug siya moanhi kanato maingon sa ulan, maingon sa ulahing ulan nga nagabisibis sa yuta.

İngilizce

Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Ug ang hari miingon kaniya: Unsay nakaingon kanimo? Ug siya mitubag: Kining babayehana miingon kanako: Ihatag ang imong anak nga lalake, aron kan-on ta siya niining adlawa, ug kan-on nato ang akong anak nga lalake ugma.

İngilizce

And the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him to day, and we will eat my son to morrow.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Kining mga tawohana mga makigdaiton kanato; busa papuy-a sila sa kayutaan, ug magpatigayon sila dinhi; kay, ania karon, ang yuta hilabihan ka halapad alang kanila; pangasaw-on nato ang ilang mga anak nga babaye, ug ipaasawa kanila ang atong mga anak nga babaye.

İngilizce

These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Kebuano

Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.

İngilizce

And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

Son Güncelleme: 2012-05-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam