Google'a Sor

Şunu aradınız:: dopamina (Lehçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Danca

Bilgi

Lehçe

Dopamina nie przenika przez barierę krew- mózg.

Danca

Dopamin krydser ikke blodhjernebarrieren.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Dopamina jest substancją przekaźnikową w częściach mózgu kontrolujących ruch i koordynację.

Danca

Dopamin virker som signalstof i de dele af hjernen, der styrer bevægelser og koordinering.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Dopamina jest substancją przekaźnikową w częściach mózgu kontrolujących ruch i koordynację.

Danca

Dopamin virker som signalstof i de dele af hjernen, der styrer bevægelser og koordination.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Dopamina jest substancją przekaźnikową w częściach mózgu kontrolujących ruchy i koordynację.

Danca

Patienterne mister derved evnen til sikker styring af bevægelserne.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

W naturalnych sytuacjach dopamina jest uwalniana, kiedy doświadczenie nagradzające jest nowe, lepsze niż oczekiwane lub niespodziewane.

Danca

Under naturlige forhold frigives dopamin, når en behagelig oplevelse er ny, er bedre end forventet eller er helt uventet.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca)

Danca

Dopamin, efedrin, adrenalin, metaraminol, metoxamin, fenylefrin (lægemidler, der anvendes til behandling af hjerteproblemer)

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca)

Danca

Dopamin, efedrin, adrenalin, metaraminol, metoxamin, fenylefrin (medicin, som bruges til behandling af hjerteproblemer)

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Rotygotyna pobudza mózg, tak jak dopamina, a pacjenci mogą znów kontrolować swoje ruchy oraz mają mniej objawów przedmiotowych i podmiotowych choroby Parkinsona, takich jak sztywność i powolność ruchów.

Danca

Rotigotin stimulerer derefter hjernen på samme måde som dopamin, så patienten kan styre sine bevægelser og får færre tegn og symptomer på Parkinsons sygdom som f. eks. stive, langsomme bevægelser.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Niektóre z tych cząsteczek (GABA, kwas glutaminowy) biorą udział w przekazywaniu informacji pomiędzy neuronami; inne (dopamina, noradrenalina, serotonina) modulują

Danca

Nogle af disse molekyler (GABA, glutaminsyre) deltager i kommunikationen mellem neuronerne, mens andre (dopamin, noradrenalin, serotonin) modulerer

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

leki wpływające na układ nerwowy, takie jak dopamina, efedryna, epinefryna, metaraminol, metoksamina i fenylefryna, ponieważ mogą także zmniejszać skuteczność leku Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych.

Danca

lægemidler, der indvirker på nervesystemet, så som dopamin, efedrin, epinefrin, metaraminol, metoxamin og fenylefedrin, da disse også kan reducere virkningen af Doxazosin Retard Arrow 4 mg depottabletter og tilknyttede navne

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Następujące leki nie wykazują niezgodności po dodaniu do roztworu (do wlewu dożylnego) leku Cubicin: aztreonam, ceftazydym, ceftriakson, gentamycyna, flukonazol, lewofloksacyna, dopamina, heparyna i lidokaina.

Danca

Følgende virkestoffer har vist sig at være kompatible, når de tilsættes infusionsopløsninger, der indeholder Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamycin, fluconazol, levofloxacin, dopamin, heparin og lidocain.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Obserwowano niezgodność fizyczną (wytrącanie się cząstek) w mieszaninie zawierającej roztwór hydroksykobalaminy i następujące produkty lecznicze: diazepam, dobutamina, dopamina, fentanyl, nitrogliceryna, pentobarbital, sól sodowa fenytoiny, propofol i tiopental.

Danca

Der blev observeret fysisk inkompatibilitet (partikeldannelse) med blandingen af det opløste hydroxocobalamin og de følgende lægemidler: diazepam, dobutamin, dopamin, fentanyl, nitroglycerin, pentobarbital, phenytoin- natrium, propofol og thiopental.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Jednakże, doświadczenie dotyczące klinicznego stosowania entakaponu z wieloma produktami leczniczymi, w tym inhibitorami MAO- A, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny, takimi jak: dezypramina, maprotylina i wenlafaksyna oraz lekami metabolizowanymi z udziałem COMT (np. leki zawierające grupę katecholową: rymiterol, izoprenalina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, alfa- metyldopa, apomorfina i paroksetyna) jest nadal ograniczone.

Danca

Der er stadig begrænset erfaring med samtidig administration af entakapon og en række lægemidler, herunder MAO- A- inhibitorer, tricykliske antidepressiva, noradrenalin re- uptake hæmmere såsom desipramin, maprotilin og venlafaxin samt lægemidler, som metaboliseres af COMT (f. eks. katechol- strukturforbindelser: rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa- methyldopa, apomorphin og paroxetin).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Następujące leki nie wykazują niezgodności po dodaniu do roztworu (do wlewu dożylnego) preparatu Cubicin: aztreonam, ceftazydym, ceftriakson, gentamycyna, flukonazol, lewofloksacyna, dopamina, heparyna i lidokaina.

Danca

Følgende virkestoffer har vist sig at være kompatible, når de tilsættes infusionsopløsninger, der indeholder Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamycin, fluconazol, levofloxacin, dopamin, heparin og lidocain.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Ze względu na to, że dopamina i 5- hydroksytryptamina odgrywają rolę w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej, arypiprazol pomaga w normalizacji aktywności mózgu, zmniejszając objawy psychotyczne lub maniakalne, zapobiegając ich nawrotom.

Danca

Da dopamin og 5- hydroxytryptamin er inddraget ved skizofreni og bipolar sygdom, medvirker aripiprazol til at normalisere hjerneaktiviteten, så de psykotiske og maniske symptomer mindskes og ikke kommer igen.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Do leków tych należą leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak: inhibitory MAO- A (np. moklobemid), trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina) i inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (np. dezypramina, maprotylina i wenlafaksyna), jak również paroksetyna, rymiterol, izoprenalina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, alfa- metyldopa i apomorfina.

Danca

MAO- hæmmere (f. eks. moclobemid), tricykliske antidepressiva (f. eks. amitriptylin) og noradrenalin- reuptake- hæmmere (f. eks. desipramin, maprotilin og venlafaxin) tillige med paroxetin, rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfamethyldopa og apomorfin.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Stosowanie leku z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu dowolnego z poniższych leków: • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi • estrogeny • dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca) • leki wskazane w leczeniu zaburzeń wzwodu (inhibitor PDE- 5, np. sildenafil, tadalafil, wardenafil)

Danca

Indtagelse af anden medicin Fortæl det til Deres læge, hvis De allerede tager noget af følgende: • Non- steroide anti- inflammatoriske lægemidler (NSAID’ er) • Andre lægemidler, der anvendes til behandling af for højt blodtryk • Østrogener • Dopamin, efedrin, adrenalin, metaraminol, metoxamin, fenylefrin (lægemidler, der anvendes til behandling af hjerteproblemer) • Lægemidler indiceret til behandling af erektil dysfunktion (PDE- 5 hæmmer, f. eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil)

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Jednakże, doświadczenie dotyczące klinicznego stosowania entakaponu z wieloma produktami leczniczymi, w tym inhibitorami MAO- A, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny, takimi jak: dezypramina, maprotylina i wenlafaksyna oraz lekami metabolizowanymi z udziałem COMT (np. leki zawierające grupę katecholową: rymiterol, izoprenalina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, alfa- metyldopa, apomorfina i paroksetyna) jest nadal

Danca

Der bør udvises forsigtighed, når disse produkter anvendes samtidigt med entakapon (se pkt.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

• leki obniżające ciśnienie krwi, w tym fozynopryl i lizynopryl, ponieważ lek Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych mogą nasilać ich działanie • niektóre leki niesteroidowe stosowane do leczenia reumatyzmu lub hormony kobiece (estrogen), ponieważ mogą zmniejszać skuteczność leku Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych • leki wpływające na układ nerwowy, takie jak dopamina, efedryna, epinefryna, metaraminol, metoksamina i fenylefryna, ponieważ mogą także zmniejszać skuteczność leku Doxazosin Retard Arrow 4 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych.

Danca

• medicin til sænkning af blodtrykket, herunder fosinopril og lisinopril, idet Doxazosin Retard Arrow 4 mg depottabletter og tilknyttede navne kan øge deres virkning • visse ikke- steroide lægemidler, der benyttes til behandling af reumatisme, eller det kvindelige hormon østrogen, da disse kan reducere virkningen af Doxazosin Retard Arrow 4 mg depottabletter og tilknyttede navne • lægemidler, der indvirker på nervesystemet, så som dopamin, efedrin, epinefrin, metaraminol, metoxamin og fenylefedrin, da disse også kan reducere virkningen af Doxazosin Retard Arrow 4 mg depottabletter og tilknyttede navne

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Są to: • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) • Inne leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi • Estrogeny • Dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina, fenylefryna (leki stosowane do leczenia chorób serca)

Danca

Den slags medicin omfatter:: • Ikke- steroidalt antireumatikum (NSAID) • Anden medicin, som bruges i behandling af højt blodtryk • Østrogener • Dopamin, efedrin, adrenalin, metaraminol, metoxamin, fenylefrin (medicin, som bruges til behandling af hjerteproblemer)

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam