Google'a Sor

Şunu aradınız:: pārliecinātos (Lehçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Danca

Bilgi

Lehçe

Turklāt atbildīgajam kredītrīkotājam būtu jāveic attiecīgā pēckontrole, lai pārliecinātos, ka ir ievēroti nosacījumi šo summu piešķiršanai.

Danca

Lisaks peab vastutav eelarvevahendite käsutaja viima läbi asjakohase järelkontrolli tegemaks kindlaks, et nende maksete määramise tingimusi on järgitud.

Son Güncelleme: 2010-09-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

e) pārbaudīt zivju izmērus, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas prasības par zivju minimālo izmēru.

Danca

e) kontrollera att fiskstorleken överensstämmer med kraven på minsta storlek.

Son Güncelleme: 2010-08-31
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Inspektors pārbaudē veic tikai tādas darbības, lai pārliecinātos, vai konkrētā kuģa karoga valsts sakarā ir ievēroti spēkā esošie ICCAT komisijas ieteikumi.

Danca

Inspektören ska begränsa sina förfrågningar till att fastställa fakta när det gäller efterlevnaden av Iccat-kommissionens gällande rekommendationer för det berörda fartygets flaggstat.

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

pielikumā un uz kuriem attiecas EK tiesību akti, ICAO novērtē Eiropas Komisijas veiktās ES dalībvalstu attiecīgo valsts iestāžu pārbaudes, lai pārliecinātos par atbilstību šiem standartiem saskaņā ar sadarbības memoranda 3.

Danca

1.2 När det gäller standarder i bilaga 17 som omfattas av EG-lagstiftningen ska ICAO bedöma Europeiska kommissionens inspektioner hos de nationella behöriga myndigheterna i EU:s medlemsstater för att kontrollera efterlevnaden av dessa standarder i enlighet med punkt 3 i detta samarbetsmemorandum, beträffande fördragsslutande stater som omfattas av gemenskapens lagstiftning om luftfartsskydd.

Son Güncelleme: 2010-09-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Uz kautuvēm attiecas arī iepriekšējas novērtēšanas procedūra, kuras laikā kompetentā iestāde novērtē celtniecību, iekārtojumu un tehnisko aprīkojumu, lai pārliecinātos, ka tas atbilst attiecīgajiem tehniskajiem noteikumiem pārtikas nekaitīguma jomā.

Danca

Slakterierna måste också följa förfaranden för förhandsgodkännande där den behöriga myndigheten kontrollerar att de är byggda, utformade och utrustade så att de uppfyller motsvarande tekniska krav för säkra livsmedel.

Son Güncelleme: 2010-08-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Kapteinis ļauj inspektoram veikt nozvejas, zvejas rīku un visu attiecīgo dokumentu pārbaudes, kuras inspektors uzskata par vajadzīgām, lai pārliecinātos par to, vai ir ievēroti ICCAT komisijas spēkā esoši ieteikumi attiecībā uz konkrētā kuģa karoga valsti; inspektors drīkst lūgt paskaidrojumus, ko uzskata par vajadzīgiem.

Danca

Befälhavaren ska låta inspektören göra de undersökningar av fångst, redskap och alla relevanta handlingar som inspektören anser vara nödvändiga för att kontrollera efterlevnaden av Iccat-kommissionens gällande rekommendationer för det berörda fartygets flaggstat, och inspektören får begära de förklaringar som denne anser vara nödvändiga.

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Ja dalībvalsts vai Šveice piešķir tipa apstiprinājumu, tā veic pasākumus, kuri minēti Direktīvas 2003/37/EK IV pielikumā, lai pārliecinātos, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citu dalībvalstu vai Šveices apstiprinātājām iestādēm, ka ir veikti atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka ražotie transportlīdzekļi, sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst apstiprinātajam tipam.

Danca

En medlemsstat eller Schweiz, som udsteder typegodkendelse, træffer de foranstaltninger, der er fastsat i bilag IV til direktiv 2003/37/EF, med henblik på - eventuelt i samarbejde med de øvrige medlemsstaters eller Schweiz' kompetente godkendelsesmyndigheder - at efterprøve, om der er truffet de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at de fremstillede køretøjer, systemer, komponenter eller særskilte tekniske enheder er i overensstemmelse med typegodkendelsen.

Son Güncelleme: 2010-09-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Pēc tam, kad Komisija pārbauda, vai kompensācijas pasākumi ir piemēroti, tā ņem vērā tirgus struktūru un konkurences vidi, lai pārliecinātos, ka šie pasākumi nepasliktinās tirgus struktūru, piemēram, netieši ietekmējot oligopola rašanos.

Danca

Vid bedömningen av kompensationsåtgärdernas lämplighet kommer kommissionen att ta hänsyn till marknadsstrukturen och konkurrensvillkoren för att säkerställa att sådana åtgärder inte leder till en försämring av marknadsstrukturen, exempelvis genom att indirekt leda till en oligopolsituation.

Son Güncelleme: 2010-08-31
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

b) ar regulāriem starplaikiem veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ražotāju organizācijas ievēro atzīšanas noteikumus un nosacījumus, bet šīs regulas noteikumu neievērošanas vai pārkāpumu gadījumos nosaka sankcijas, ko piemēro šādām organizācijām, un vajadzības gadījumā pieņem lēmumu par atzīšanas atsaukšanu;

Danca

b) teostavad korrapäraseid kontrolle veendumaks, et tootmisharudevahelised organisatsioonid vastavad tunnustuse tingimustele, kohaldavad käesoleva määruse sätete täitmata jätmise või eiramise korral selliste organisatsioonide suhtes karistusi ning teevad vajaduse korral otsuse tunnustuse tühistamise kohta;

Son Güncelleme: 2010-08-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

b) ar regulāriem starplaikiem veic pārbaudes, lai pārliecinātos, vai ražotāju organizācijas ievēro šo nodaļu, bet šīs regulas noteikumu neievērošanas vai pārkāpumu gadījumos nosaka sankcijas, ko piemēro šādām organizācijām, un vajadzības gadījumā pieņem lēmumu par atzīšanas atsaukšanu;

Danca

b) teostavad korrapäraselt kontrolle veendumaks, et tootjaorganisatsioonid järgivad käesoleva peatüki sätteid; kehtestavad käesoleva määruse sätete eiramise või täitmata jätmise korral selliste organisatsioonide suhtes karistusi ja võtavad vajaduse korral vastu otsuse tunnustus tühistada;

Son Güncelleme: 2010-08-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

ii) gaļas importu no trešām valstīm, kā minēts XIa pielikuma VIII punktā, - attiecībā uz metodēm, lai pārliecinātos par atbilstību šai regulai.";

Danca

ii) käesoleva määruse XIa lisa VIII punktis osutatud kolmandatest riikidest liha import, eelkõige käesolevale määrusele vastavuse kontrollimise meetodid.";

Son Güncelleme: 2010-08-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam