Google'a Sor

Şunu aradınız:: tryptofan (Lehçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Danca

Bilgi

Lehçe

Lit i tryptofan:

Danca

Lithium og tryptophan:

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

Leki zawierające tryptofan (stosowany w problemach ze spaniem i w depresji)

Danca

produkter med tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og depression)

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Lehçe

Roztwór albuminy ludzkiej (zawierający sód, sól sodową kwasu kaprynowego oraz N- acetyl DL tryptofan).

Danca

Menneskealbumin (indeholdende natrium, natriumcaprylat og N- acetyl DL tryptophanat).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

Z powodu ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego nie należy stosować paroksetyny w leczeniu skojarzonym z prekursorami serotoniny (takimi jak L- tryptofan,

Danca

Paroxetin bør ikke bruges sammen med serotonin- precursore (f. eks.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Podobnie jak i inne selektywne inhitory wychwytu zwrotnego serotoniny, paroksetyna wywołuje objawy nadmiernego pobudzenia receptorów serotoninowych po zastosowaniu jej u zwierząt uprzednio otrzymujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub tryptofan.

Danca

Ligesom andre selektive 5- HT- optagshæmmere giver paroxetin symptomer på øget 5- HT - receptorstimulation ved indgift hos dyr, som tidligere har fået MAO- hæmmere eller tryptofan.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

Ponadto, produkty zawierające pozostałości płynu do rozmiękczania, stosowane w niektórych procesach fermentacji, zawierają bardzo małe ilości następujących substancji: amyloglukozydaza, alfa-amylaza, guma ksantanowa, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, lizyna, treonina, tryptofan.

Danca

Desuden indeholder varerne, der indeholder rester af støbevand, der er anvendt ved visse fermenteringer, følgende substanser i meget ringe mængder: amyloglucosidase, alpha-amylase, xanthan gummi, mælkesyre, citronsyre, lysin, threonin, triptophan.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

(7) Do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodaje się histydynę, adenozynę, jej 5-mono, 5-di, 5-trifosforany, glicynę, glutaminę, kwas glutaminowy, alaninę, doksapram, cytydynę, jej 5-mono, 5-di, 5-trifosforany, cysteinę, cholinę, chymotrypsynę, argininę, kwas hialuronowy, karnitynę, apramycynę, bromek potasowy, azametifos, kwas asparaginowy, asparaginę, cytrulinę, pepsynę, walinę, urydynę, jej 5-mono, 5-di, 5-trifosforany, tyrozynę, tryptofan, trypsynę, tymidynę, treoninę, kwas tiooktowy, sulgoguajakol, seryne, prolinę, guanozynę, jej 5-mono, 5-di, 5-trifosforany, fenyloanilinę, chlorowodorek wetrabutylu, kwas orotowy, ornitynę, metioninę, lizynę, leucynę, izoleucynę, inozitol, inozynę, jej 5-mono, 5-di, 5-trifosforany oraz piperonylu butoksyd.

Danca

(7) histidine, adenosin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, glycin, glutamin, glutamsyre, alanin, doxapram, cytidin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, cystein, cholin, chymotrypsin, arginin, hyaluronsyre, carnitin, apramycin, bromid, kaliumsalt, azamethiphos, aspartsyre, asparagin, citrullin, pepsin, valin, uridin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, tyrosin, tryptophan, trypsin, thymidin, threonin, thioctsyre, sulfogaiacol, serin, prolin, guanosin, dets 5'-mono-, 5'-di-, 5'-triphosphater, phenylalanin, vetrabutinhydrochlorid, orotsyre, ornithin og methionin og lysin og leucin og isoleucin og inositol og inosin og dets 5'-mono-, 5'-di- og 5'-triphosphater og piperonylbutoxid bør medtages i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

innymi lekami przeciwdepresyjnymi jak SSRI, wenlafaksyna i L- tryptofan lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychiatrycznych) i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (preparaty ziołowe stosowane w leczeniu depresji).

Danca

Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’ er), venlafaxin og L- tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle psykiatriske tilstande) og perikon- produkter (et

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Zespół serotoninowy: należy poinformować lekarza, jeśli przyjmuje się inne leki o działaniu podobnym do duloksetyny, np. tryptany, tramadol, tryptofan, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. paroksetyna i fluoksetyna), leki trójpierścieniowe (np. klomipramina, amitryptylina), petydynę, ziele dziurawca (Hypericum perforatum) i wenlafaksynę.

Danca

Følgende er eksempler på disse typer medicin: triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI- præparater (såsom paroxetin og fluoxetin), tricykliske præparater (såsom clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikum og venlafaxin.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

SNRI), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub leki zawierające lit • Leki zawierające antybiotyk linezolid (substancja stosowana w leczeniu zakażeń) • Leki zawierające odwracalny IMAO, moklobemid (substancja stosowana w leczeniu depresji) • Leki zawierające sybutraminę (substancję stosowaną w odchudzaniu) • Leki zawierające tramadol (substancję działającą przeciwbólowo) • Leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum, leki pochodzenia naturalnego lub ziołowego stosowane w leczeniu łagodnej depresji) • Leki zawierające tryptofan (stosowany w problemach ze spaniem i w depresji)

Danca

SNRI, SSRI’ er, tricyklisk medicin eller medicin med lithium • medicin med linezolid, et antibiotikum til behandling af infektioner • medicin med moclobemid, en reversibel MAO- hæmmer til behandling af depression • medicin med sibutramin (anvendes til vægttab) • medicin med tramadol (et smertestillende middel) • produkter med perikon (også kaldet hypericum perforatum, et naturlægemiddel eller urtemedicin, som bruges til at behandle mild depression) • produkter med tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og depression)

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

serotoninergicznym (L- tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, SSRI, wenlafaksyna, lit i preparaty zawierające ziele dziurawca – Hypericum perforatum) może prowadzić do wystąpienia działań związanych z serotoniną (zespół serotoninowy: patrz punkt 4. 4).

Danca

Derfor er hyponatriæmi og SIADH allerede beskrevet under 4. 4 Særlige advarsler.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Należy zachować ostrożność stosując lek Remeron w skojarzeniu z: • innymi lekami przeciwdepresyjnymi jak SSRI, wenlafaksyna i L- tryptofan lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychiatrycznych) i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (preparaty ziołowe stosowane w leczeniu depresji).

Danca

Du skal være forsigtig med at tage Remeron samtidig med: • Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’ er), venlafaxin og L- tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Należy zachować ostrożność stosując lek Remeron w skojarzeniu z: • innymi lekami przeciwdepresyjnymi jak SSRI, wenlafaksyna i L- tryptofan lub tryptany (stosowane w leczeniu migreny), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychiatrycznych) i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (preparaty ziołowe stosowane w leczeniu depresji).

Danca

Du skal være forsigtig med at tage Remeron samtidig med: • Antidepressiva som serotoningenoptagshæmmere (SSRI’ er), venlafaxin og L- tryptophan eller triptaner (til behandling af migræne), tramadol (smertestillende), linezolid (mod infektion), lithium (til behandling af nogle psykiatriske tilstande) og perikon- produkter (et

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Dodatkowo, tak jak w przypadku leków selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI), skojarzone podawanie mirtazapiny z substancjami czynnymi leków serotoninergicznych [L- tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, SSRI, wenlafaksyna, sole litu i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)] może prowadzić do wystąpienia objawów związanych z serotoniną (zespół serotoninowy: patrz punkt 4. 4).

Danca

Forsigtighed bør udvises og tæt opfølgning er nødvendig når disse aktive stoffer kombineres med mirtazapin.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

72 Dodatkowo, tak jak w przypadku leków selektywnie hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI), skojarzone podawanie mirtazapiny z innymi substancjami czynnymi leków serotoninergicznych [L- tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, SSRI, wenlafaksyna, sole litu i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)] może prowadzić do wystąpienia objawów związanych z serotoniną (zespół serotoninowy: patrz punkt 4. 4).

Danca

- Mirtazapin kan øge den sederende egenskab ved benzodiazepiner og andre sedativer (især de

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Zespół serotoninowy: należy poinformować lekarza, jeśli przyjmuje się inne leki o działaniu podobnym do duloksetyny, np. tryptany, tramadol, tryptofan, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. paroksetyna i fluoksetyna), leki trójpierścieniowe (np. klomipramina, amitryptylina), petydynę, ziele dziurawca (Hypericum perforatum) i wenlafaksynę.

Danca

Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI- præparater (såsom paroxetin og fluoxetin), tricykliske præparater (såsom clomipramin og amitriptylin), pethidin, perikum og venlafaxin.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

Zespół serotoninowy: należy poinformować lekarza, jeśli przyjmuje się inne leki o działaniu podobnym do duloksetyny, np. tryptany, tramadol, tryptofan, niektóre leki przeciwdepresyjne jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (np. paroksetyna i fluoksetyna), leki trójpierścieniowe (np. klomipramina, amitryptylina) i wenlafaksyna.

Danca

SSRI- præparater (såsom paroxetin og fluoxetin), tricykliske præparater (såsom clomipramin, amitriptylin) og venlafaxin.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

23099020 -Produkty spełniające wymagania określone w uwadze dodatkowej 5 do niniejszego działu Zastosowanie płynu do rozmiękczania kukurydzy jako pożywki (pożywka bulionowa) może doprowadzić do obecności w produktach pozostałości martwych czynników fermentacji w stężeniu zazwyczaj nieprzekraczającym 2%. Te produkty są wykrywalne pod mikroskopem. Ponadto, produkty zawierające pozostałości płynu do rozmiękczania, stosowane w niektórych procesach fermentacji, zawierają bardzo małe ilości następujących substancji: amyloglukozydaza, alfa-amylaza, guma ksantanowa, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, lizyna, treonina, tryptofan. Płyn do rozmiękczania kukurydzy zawiera już niektóre z tych substancji (np. aminokwasy) w bardzo małych ilościach, a wzrost stężenia w wyniku fermentacji jest nieistotny. Produkty o zawartości skrobi lub tłuszczu przekraczającej granicę określoną w uwadze dodatkowej 5 klasyfikowane są odpowiednio do podpozycji 23099041 lub 23099051. Zgodność odpadów powstałych przy produkcji skrobi z kukurydzy importowanej z USA jest weryfikowana według rozporządzenia Komisji (WE) nr 2019/94 (Dz. Urz. Nr L 203, 6.8.1994 r., str. 5) zmienionego ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 396/96 (Dz. Urz. Nr L 54, 5.3.1996 r., str. 22). -

Danca

23099020 -Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel Det skal bemærkes, at anvendelse af majsstøbevand som vækstmedium kan bevirke, at der i varerne optræder rester af døde fermenteringsorganismer i en koncentration, der almindeligvis ikke er på over 2%. Disse kan påvises under mikroskop. Desuden indeholder varerne, der indeholder rester af støbevand, der er anvendt ved visse fermenteringer, følgende substanser i meget ringe mængder: amyloglucosidase, alpha-amylase, xanthan gummi, mælkesyre, citronsyre, lysin, threonin, triptophan. Det skal bemærkes, at majsstøbevand allerede indeholder ringe mængder af nogle af disse substanser (fx aminosyrer), og at en større koncentration heraf som følge af fermentering er ubetydelig. Varer med større indhold af stivelse eller fedt end de grænser, der er omhandlet i supplerende bestemmelse 5, tariferes i pos. 23099041 eller 23099051 efter beskaffenheden. Overensstemmelsen af restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, der indføres fra Amerikas Forenede Stater, kontrolleres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/94 (EFT nr. L 203 af 6.8.1994, s. 5), ændret ved forordning (EF) nr. 396/96 (EFT nr. L 54 af 5.3.1996, s. 22). -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam