Şunu aradınız:: kinematograficznych (Lehçe - Fransızca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Fransızca

Bilgi

Lehçe

ii) utworów kinematograficznych,

Fransızca

ii) d'oeuvres cinématographiques

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

d) utworów kinematograficznych wyprodukowanych w przeszłości;

Fransızca

d) d'œuvres cinématographiques du passé;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

fundusz wspierania koprodukcji i dystrybucji dzieł kinematograficznych i audiowizualnych

Fransızca

fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

f) wspieranie różnorodności językowej europejskich utworów audiowizualnych i kinematograficznych.

Fransızca

f) soutenir la diversité linguistique des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

odprawa czasowa materiałów i urządzeń w celu kręcenia filmów kinematograficznych i programów telewizyjnych

Fransızca

importation temporaire de matériel et d’équipement pour les besoins du tournage de longs métrages cinématographiques et de programmes télévisés

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

b) zachowanie sprzętu przeznaczonego do projekcji utworów kinematograficznych na różnych nośnikach;

Fransızca

b) la préservation de matériel de projection des œuvres cinématographiques sur différents supports;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

jednak przepisy wspólnotowe nie doprowadziły do pełnej harmonizacji pojęcia autorstwa utworów kinematograficznych i audiowizualnych.

Fransızca

cependant, le droit communautaire n'a pas permis d'harmoniser totalement la notion de la titularité d'œuvre cinématographique et audiovisuelle.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

w przypadku utworów kinematograficznych, zrealizowanych w koprodukcji z nadawcą, okres ten wynosi jeden rok.

Fransızca

dans le cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, ce délai est d'un an.

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

niniejszy przepis nie wyklucza prawa państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

Fransızca

le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

komunikat dotyczący kinematografii zawiera zasady odnoszące się do pomocy państwa w zakresie produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych.

Fransızca

cette communication fixe des règles applicables aux aides d'État en faveur d'œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

- wsparcia różnorodności językowej europejskich dzieł audiowizualnych i kinematograficznych, - wspierania rozwoju utworów audiowizualnych.

Fransızca

- à la politique agricole commune (pac) et la politique commune de la pêche (pcp),

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

usługi toczenia metalowych części do aparatów: optycznych, fotograficznych, kinematograficznych, pomiarowych, kontrolnych, precyzyjnych

Fransızca

pièces métalliques décolletées pour produits mécaniques de précision et optiques

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

lokowanie produktu jest faktem w utworach kinematograficznych i utworach audiowizualnych wyprodukowanych dla telewizji, lecz państwa członkowskie regulują tę praktykę w różny sposób.

Fransızca

« (46) le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

na potrzeby oceny wpływu niniejszej operacji na konkurencję oraz na podstawie wyników badania rynku należy zdefiniować odrębny rynek nabywania praw do dzieł kinematograficznych przeznaczonych do emisji w vod.

Fransızca

pour les besoins de l’appréciation concurrentielle de la présente opération, et sur la base des résultats de l’enquête de marché, il convient de définir un marché distinct pour l’acquisition de droits d’œuvres cinématographiques destinés à une diffusion en vod.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

4.5.2 nowoczesne środki zwielokrotniania cyfrowego i transmisji przez internet wpływają na ochronę utworów, zwłaszcza książek, utworów kinematograficznych i muzycznych.

Fransızca

4.5.2 la protection des œuvres, en particulier du livre, du cinéma et de la musique, est affectée par les moyens modernes de reproduction numérique et de transmission par internet.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

ii) utworów kinematograficznych, chyba że najem w celach zarobkowych doprowadziłby do zakrojonego na szeroką skalę zwielokrotniania tych utworów, poważnie naruszając wyłączne prawo reprodukcji.

Fransızca

etii) en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques, à moins que la location n'ait mené à la réalisation largement répandue d'exemplaires de ces oeuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

12) przyjęcie ustawodawstwa lub wykorzystanie innych metod zgodnie z krajowymi praktykami w celu zapewnienia zachowania zdeponowanych utworów kinematograficznych. Środki służące zachowaniu powinny obejmować w szczególności:

Fransızca

12. en adoptant une législation ou en utilisant d'autres méthodes conformément aux pratiques nationales afin de garantir la préservation des œuvres cinématographiques déposées. les mesures de préservation devraient comprendre, en particulier:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

2.7 komitet zgadza się z komisją co do potrzeby dobrowolnego przekazywania do archiwów materiałów pomocniczych i promocyjnych, materiałów filmowych oraz dzieł kinematograficznych z lat ubiegłych, gdyż stanowią one ważną część europejskiego dziedzictwa audiowizualnego.

Fransızca

2.7 le cese marque son accord quant à la nécessité d'un système de dépôt volontaire des supports accessoires et publicitaires, des matériaux constitués d'images en mouvement, d'œuvres cinématographiques du passé, car ils constituent une composante importante du patrimoine audiovisuel européen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

państwa członkowskie zapewnią, by nadawcy podlegający ich ustawodawstwu nie emitowali utworów kinematograficznych przed upływem dwóch lat od ich pierwszej projekcji kinowej w jednym z państw członkowskich, o ile nie zostało zawarte odmienne porozumienie pomiędzy właścicielami praw a nadawcami;

Fransızca

les États membres veillent à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, avant l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma dans un des États membres de la communauté;

Son Güncelleme: 2014-10-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

(4) niniejsze zalecenie ma na celu wsparcie lepszego wykorzystania przemysłowego i kulturowego potencjału europejskiego dziedzictwa filmowego poprzez wspieranie polityk innowacyjności, badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie konserwacji i restaurowania utworów kinematograficznych.

Fransızca

(4) la présente recommandation vise à promouvoir une meilleure exploitation du potentiel industriel et culturel du patrimoine cinématographique européen en encourageant les politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique dans le domaine de la conservation et de la restauration des œuvres cinématographiques.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam