Şunu aradınız:: zindywidualizowanej (Lehçe - Portekizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Portekizce

Bilgi

Lehçe

należy aktywnie propagować rozwój geriatrii, skupiając się na zindywidualizowanej opiece.

Portekizce

importa promover activamente a medicina geriátrica, dando particular atenção à prestação de cuidados individualizados.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

konkretniej, projekt polegał na zapewnieniu zindywidualizowanej pomocy i pełnego wsparcia w zakresie promocji.”

Portekizce

mais concretamente, o projecto consistiu em fornecer-lhes um acompanhamento personalizado e uma ajuda completa para a promoção.”

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

podstawowym uzasadnieniem dla zastosowania kontroli wyrywkowej jest wyważenie koniecznych działań administracyjnych w taki sposób, aby umożliwić przeprowadzenie oceny w odpowiednim czasie i przed upływem obowiązujących terminów przy zastosowaniu w największym możliwym zakresie analizy zindywidualizowanej.

Portekizce

a principal fundamentação da amostragem é equilibrar as necessidades administrativas, de molde a permitir a avaliação de um caso em devido tempo e dentro dos prazos obrigatórios, com uma análise individualizada na medida do possível.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

w rezultacie logi-ka narzシdzia ulega zmianie w celu ujシcia wiシkszej liczby ekranùw z pytaniami, dostarczenia bar-dziej zindywidualizowanej transmisji oraz umoザliwienia pobrania pliku pdf z informacjami.

Portekizce

na sequðncia deste teste, estè em curso uma reformulaîío do sistema no sentido de permitir a inclusío de mais ecrís de perguntas, a elaboraîío de uma lista mais personalizada e o telecarregamento de um «cheiro pdf da informaîío. a avaliaîío realizada pelo small business council briténico foi extremamente positiva.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

jeśli leczenie preparatem pegasys u pacjenta chorującego obecnie lub w przeszłości na poważną chorobę psychiczną jest w opinii lekarza niezbędne, można je rozpocząć jedynie pod warunkiem zapewnienia pacjentowi odpowiedniej, zindywidualizowanej diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych.

Portekizce

se o tratamento com pegasys for considerado necessário em doentes com doença psiquiátrica grave, ou com história clínica de doença psiquiátrica grave, este apenas deve ser iniciado após estar assegurado o diagnóstico individual adequado e o controlo terapêutico da doença psiquiátrica.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

(103) podstawowym uzasadnieniem dla zastosowania kontroli wyrywkowej jest wyważenie koniecznych działań administracyjnych w taki sposób, aby umożliwić przeprowadzenie oceny w odpowiednim czasie i przed upływem obowiązujących terminów przy zastosowaniu w największym możliwym zakresie analizy zindywidualizowanej. liczba wniosków o met w tym przypadku była tak duża, że indywidualne ich rozpatrywanie – stosowane czasami w podobnych przypadkach – było niemożliwe ze względów administracyjnych. dlatego uznano, że średni ważony margines, obliczony dla wszystkich przedsiębiorstw objętych próbą zgodnie z kryteriami określonymi w motywie 17, należy zastosować w taki sam sposób do wszystkich przedsiębiorstw nieobjętych próbą.

Portekizce

(103) a principal fundamentação da amostragem é equilibrar as necessidades administrativas, de molde a permitir a avaliação de um caso em devido tempo e dentro dos prazos obrigatórios, com uma análise individualizada na medida do possível. o número de pedidos de tem neste caso era de tal ordem substancial que um exame individual dos pedidos — como por vezes ocorre em outros casos — era administrativamente impossível. deste modo, considerou-se razoável aplicar igualmente a todas as empresas não incluídas na amostra a margem média ponderada resultante de todas as empresas seleccionadas para inclusão na amostra, em conformidade com os critérios enunciados no considerando 17, sem distinção entre empresas que tivessem ou não obtido tem/ti.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

3) "porozumienie o świadczenie usług" oznacza umowę zawartą między jednym lub więcej użytkownikami transportu a indywidualnym członkiem konsorcjum lub samym konsorcjum, zgodnie z którą w zamian za zobowiązanie się do zamówienia przewozu określonej ilości towarów w danym terminie użytkownik otrzymuje indywidualne zobowiązanie ze strony członka konsorcjum lub konsorcjum do dostarczenia zindywidualizowanej usługi, o danej jakości i specjalnie dostosowanej do jego potrzeb;

Portekizce

3.%quot%acordo de serviços%quot%, um acordo concluído entre um ou mais utilizadores do transporte e um membro de um consórcio ou um consórcio através do qual o utilizador beneficia, em contrapartida do seu compromisso de entregar determinadas quantidades de mercadorias para transporte num determinado período, de um compromisso do membro do consórcio ou do consórcio da prestação de um serviço personalizado de uma qualidade especialmente adaptada às suas necessidades.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

wprowadzono metodę rezerwową z minimalnymi progami niepewności w celu zapewnienia alternatywnej drogi monitorowania emisji z bardzo specyficznych lub złożonych instalacji, wyłączając te instalacje z zastosowania metodologii opartej na podziale na poziomy dokładności i umożliwiając zaprojektowanie w pełni zindywidualizowanej metodyki monitorowania.

Portekizce

foi introduzida uma abordagem de recurso com limiares de incerteza mínimos, a fim de proporcionar uma via alternativa para a monitorização das emissões de instalações muito específicas ou complexas, isentando essas instalações da aplicação da abordagem baseada em níveis e permitindo a elaboração de uma metodologia de monitorização totalmente adaptada a cada situação.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

3) "porozumienie o świadczenie usług" oznacza umowę zawartą między jednym lub więcej użytkownikami transportu a indywidualnym członkiem konsorcjum lub samym konsorcjum, zgodnie z którą w zamian za zobowiązanie się do zamówienia przewozu określonej ilości towarów w danym terminie użytkownik otrzymuje indywidualne zobowiązanie ze strony członka konsorcjum lub konsorcjum do dostarczenia zindywidualizowanej usługi, o danej jakości i specjalnie dostosowanej do jego potrzeb;

Portekizce

3. "acordo de serviços", um acordo concluído entre um ou mais utilizadores do transporte e um membro de um consórcio ou um consórcio através do qual o utilizador beneficia, em contrapartida do seu compromisso de entregar determinadas quantidades de mercadorias para transporte num determinado período, de um compromisso do membro do consórcio ou do consórcio da prestação de um serviço personalizado de uma qualidade especialmente adaptada às suas necessidades.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

mogą to być na przykład:›grupy badawcze na uczelniach lub w instytutach naukowo-badawczych;›spółki zamierzające wprowadzić innowacje;›mŚp (małe i średnie przedsiębiorstwa) lub grupy mŚp;›administracja publiczna;›pracownicy naukowi (od początkujących do doświadczonych);›instytucje prowadzące infrastruktury badawcze;›organizacje społeczeństwa obywatelskiego;›organizacje i pracownicy naukowi z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.•we wszystkich państwach członkowskich ue, a także w kilku innych krajach ustanowionokrajowe punkty kontaktowew celu udzielania zindywidualizowanej pomocy.

Portekizce

alista indicativa inclui os seguintes:›grupos de investigação nas universidades ou institutos de investigação;›empresas que queiram inovar;›pme (pequenas e médias empresas) ou seus agrupamentos;›administração pública;›investigadores (de principiantes a experientes);›instituições responsáveis por infra-estruturas de investigação;›organizações da sociedade civil;›organizações ou investigadores de países terceiros e organizações internacionais.•criaram-se pontos de contacto nacionaisem todos os estados-membros da ue, bem comoem vários outros países, que fornecem ajuda personalizada.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

będzie to wymagało wielodyscyplinarnych badań w zakresie nowych technologii i wielkoskalowych innowacji, w szczególności w odniesieniu do prywatności cyfrowej, interoperacyjności, zindywidualizowanej identyfikacji elektronicznej, otwartych danych, dynamicznych interfejsów użytkownika, platform wspierających się uczenie się przez całe życie i nauczanie za pośrednictwem nośników elektronicznych, rozproszonych systemów uczenia się, skonfigurowania usług publicznych pod kątem potrzeb obywateli oraz integracji i innowacji napędzanych przez użytkowników, w tym w naukach społecznych i humanistycznych.

Portekizce

tal exigirá uma investigação pluridisciplinar sobre novas tecnologias e uma inovação em larga escala, ambas relacionadas em particular com privacidade digital, interoperabilidade, identificação eletrónica personalizada, dados abertos, interfaces de utilizadores dinâmicas, plataformas de aprendizagem ao longo da vida e de aprendizagem eletrónica, sistemas de aprendizagem via internet, configuração e integração de serviços públicos centrados no cidadão, e inovação centrada nos utilizadores tanto em ciências sociais como humanas.

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam