Google'a Sor

Şunu aradınız:: ostrzegawczy (Lehçe - Romence)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Romence

Bilgi

Lehçe

znak ostrzegawczy

Romence

indicații de pericol

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

Komunikat ostrzegawczy z serwera IMAP:

Romence

Atenționare de la serverul IMAP:

Son Güncelleme: 2011-12-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

c) znak ostrzegawczy oznacza znak ostrzegający przed zagrożeniem lub niebezpieczeństwem;

Romence

(c) "semnal de avertizare" reprezintă un semnal care avertizează cu privire la un risc sau un pericol;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

Naziemny widoczny mechanizm ostrzegawczy wskazujący podziemny element sieci usług użyteczności publicznej.

Romence

Mecanism de avertizare vizibilă de suprafață utilizat pentru a indica un element al rețelei de utilități subterane.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

h) kod ostrzegawczy wskazujący posiadanie w przeszłości broni, stosowanie przemocy lub ucieczki;

Romence

(h) un cod de avertizare care să indice antecedente de deţinere de arme, violenţă sau evadare;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Szczególną uwagę należy zwrócić na nagłe, ostre napady migrenopodobnych bólów głowy, na jako na możliwy objaw ostrzegawczy.

Romence

Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Szczególną uwagę należy zwrócić na nagłe, ostre napady migrenopodobnych bólów głowy, na jako na możliwy objaw ostrzegawczy.

Romence

O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos - ca posibil semnal de atenţionare.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Owe ceny referencyjne przeznaczone są do zapewnienia ochrony wobec importu w cenach wyjątkowo niskich i służą jednocześnie za wskaźnik ewolucji cen importowych oraz system ostrzegawczy.

Romence

Aceste preţuri de referinţă sunt menite să asigure o protecţie faţă de importurile la preţuri anormal de scăzute şi servesc drept indicatori ai evoluţiei preţurilor de import şi drept un sistem de alertă.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Ten symbol ostrzegawczy o zagrożeniu wskazuje na ważną informację dotycząca zagrożeń podaną w Instrukcji obsługi. Jeżeli widzisz ten symbol, strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj odpowiednią informację oraz poinformuj o tym innych operatorów

Romence

Acest simbol de avertizare de pericol indică informații importante cu privire la riscurile specificate în Manualul de utilizare. Dacă vedeți acest simbol, fiți atent la pericole și citiți cu atenție informațiile relevante și informați și pe ceilalți operatori

Son Güncelleme: 2018-02-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Wykonawcy, których praca po procedurze oceny zostanie uznana za niezadowalającą, są informowani o konsekwencjach – może to być list ostrzegawczy, a nawet częściowe lub ostateczne wypowiedzenie umowy ramowej.

Romence

Contractanii a căror activitate este considerată a nesatisfăcătoare după această procedură de evaluare sunt informai cu privire la măsurile care îi vizează și care pot merge de la o scrisoare de avertizare până la rezilierea parială sau completă a contractului-cadru.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Dla substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się klasyfikację substancji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, podając również znak ostrzegawczy, symbol(-e) literowy(-e) oraz zwroty R. Podaje się również klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, łącznie z klasą(-ami) zagrożeń i kodem(-ami) kategorii znajdującymi się w tabeli 1.1 załącznika VI do tego rozporządzenia, a także zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia przyporządkowanymi zgodnie z zagrożeniami wynikającymi z właściwości fizycznych substancji, zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i środowiska, pod warunkiem że informacje zgodne z kryteriami klasyfikacji podanymi w tym rozporządzeniu zostały udostępnione dostawcy tej mieszaniny.

Romence

Pentru substanțele indicate în subsecțiunea 3.2, se furnizează clasificarea substanței în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, inclusiv indicația de pericol, litera (literele) simbol a (ale) pericolului și frazele R. Se furnizează, de asemenea, clasificarea substanței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, inclusiv clasa (clasele) de pericol și codul (codurile) categoriei, astfel cum este prevăzut în tabelul 1.1 din anexa VI la regulamentul respectiv, precum și frazele de pericol care sunt alocate în conformitate cu pericolele fizice, pentru sănătatea umană sau mediu aferente, cu condiția ca informațiile care corespund criteriilor de clasificare din regulamentul respectiv să fi fost puse la dispoziția furnizorului amestecului.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

W przypadku mieszaniny, w oparciu o klasyfikację, podaje się przynajmniej właściwy(-e) symbol(-e), znak(-i) ostrzegawczy(-e), zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia i zwrot(-y) określające warunki bezpiecznego stosowania zamieszczone na oznakowaniu zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Romence

În cazul unui amestec, pe baza clasificării, se furnizează cel puțin simbolul (simbolurile) corespunzător (corespunzătoare), indicația (indicațiile) de pericol, fraza (frazele) de risc și frazele de securitate care apar pe etichetă, în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

11) "próg ostrzegawczy" oznacza poziom, powyżej którego istnieje ryzyko dla zdrowia ludzi wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie substancji oraz przy którym Państwa Członkowskie mają podjąć natychmiastowe środki jak ustanowiono w art. 6 i 7;

Romence

11. "prag de alertă" înseamnă un nivel peste care există riscuri pentru sănătatea umană ca urmare a expunerii de scurtă durată pentru întreaga populaţie, iar, la atingerea acestui nivel, statele membre iau măsuri imediate conform art. 6 şi 7;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

WEI (Water Exploitation Index) – roczny całkowity pobór wody jako odsetek dostępnych długookresowo zasobów słodkiej wody; Próg ostrzegawczy, który odróżnia regiony niebędące pod presją i regiony z niedoborami wody, wynosi około 20%, przy czym poważne niedobory mają miejsce, gdy WEI przekracza 40%.

Romence

Pragul de avertizare, ceea ce diferenţiază o detensionare dintr-o regiune de apă limitată, este de aproximativ 20%, cu un deficit sever care apare atunci când iea depăşeşte 40%.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam