Şunu aradınız:: ovs (Letonca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Letonca

İngilizce

Bilgi

Letonca

tā kā šie saraksti jāizveido, pamatojoties uz ovs paziņojumu komisijai;

İngilizce

whereas these lists must be drawn up on the basis of a communication from the ovs to the commission;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Letonca

sertifikātos jābūt ovs pārstāvja vārdam, amatam un parakstam un ovs oficiālajam zīmogam krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.

İngilizce

certificates must bear the name, capacity and signature of the representative of the ovs and the latter's official stamp in a colour different from that of other endorsements.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Letonca

tā kā maurīcijā official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu;

İngilizce

whereas, in mauritius the "official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives" is capable of effectively verifying the application of the laws in force;

Son Güncelleme: 2012-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Letonca

ar 1. pantu komisijas 1999. gada 23. aprīļa lēmumā 1999/276/ek, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē maurīcijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu[3], nosaka to, ka lauksaimniecības, zvejniecības un kooperatīvu ministrijas valsts veterinārajiem dienestiem (ovs) jābūt tai maurīcijas kompetentajai iestādei, kura apliecina un sertificē zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību direktīvas 91/493/eek prasībām;

İngilizce

article 1 of commission decision 1999/276/ec of 23 april 1999 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in mauritius(3), states that the "official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives" shall be the competent authority in mauritius for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of directive 91/493/eec;

Son Güncelleme: 2016-12-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Letonca

official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives ir maurīcijas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību direktīvas 91/493/eek prasībām.

İngilizce

the "official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives" shall be the competent authority in mauritius for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of directive 91/493/eec.

Son Güncelleme: 2012-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Letonca

tarifna kvota za zrnje ovsa, ki spada pod kn oznako 11042298

İngilizce

tarifna kvota za zrnje ovsa, ki spada pod kn oznako 1104 22 98

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

tā kā maurīcijā official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu;

İngilizce

whereas, in mauritius the "official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives" is capable of effectively verifying the application of the laws in force;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Letonca

official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives ir maurīcijas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību direktīvas 91/493/eek prasībām.

İngilizce

the "official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives" shall be the competent authority in mauritius for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of directive 91/493/eec.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Letonca

colná kvóta pre inak spracované zrná z ovsa, spadajúce pod kód kn 11042298

İngilizce

colná kvóta pre inak spracované zrná z ovsa, spadajúce pod kód kn 1104 22 98

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

ovs… pārsprieguma koeficients (“emisijas koeficients”), kas izteikts kā cf4 kg uz tonnu saražotā alumīnija uz pārsprieguma mv,

İngilizce

ovc … overvoltage coefficient (‘emission factor’) expressed as kg cf4 per tonne aluminium produced per mv overvoltage

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

izmantojot personālo paraugu ņemšanas sūkni, ar ātrumu 1 l/min., paraugu ņem, izvadot 60 l gaisa caur ovs-7 paraugu ņēmēju ar stiklšķiedras ltru un divām xad-7 270/140 mg sekcijām. etilēnglikolu desorbē ar metanolu atsevišķi no ltra un abām absorbenta sekcijām, un iegūto šķīdumu analizē šķidruma hromatogrāfā ar liesmas jonizācijas detektoru.

İngilizce

4he฀sample฀ is฀ collected ฀ by฀ p as s ing฀ ฀ l฀ of฀ air฀ through฀an฀ / 6 3 ฀ sampler฀ containing฀ a฀ glass lbre llter and a฀ tube฀with฀ two฀ sections ฀ of฀ ฀ mg ฀ of฀8!$ ฀ using฀a฀personal฀sampling฀pump฀at฀a฀mow rate of฀ ฀ l min ฀ 4he฀ e th y l en e฀ glycol฀ is฀ desorbed ฀ s e p a rate l y ฀ from฀ the฀llter and from both sections of adsorbent with methanol฀and฀the฀resulting฀solutions฀are฀analysed฀in฀a฀gas฀chromatograph฀equipped฀with฀a฀mame ionisation detector

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

savākšanas vide: ovs-7 paraugu ņēmējs ar stiklšķiedras ltru un divām xad-7 270/140 mg sekcijām paraugu ņemšanas sūknis: daudzfunkcionāls individuāls ieteicamais plūsmas ātrums: 1 l/min.ieteicamais tilpums: 100 l

İngilizce

#ollection฀ medium ฀ / 6 3 ฀ sampler฀ containing฀ a฀ glass lbre llter and two sections of mg of฀8!$ 3ampling฀ pump ฀ m u l t i purpose฀personal 2ecommended฀mow rate ฀ ฀ l min 2ecommended฀ volume฀ ฀ l

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

izmantojot personālo paraugu ņemšanas sūkni, ar ātrumu 1 l/min., paraugu ņem, izvadot 100 l gaisa caur ovs-7 paraugu ņēmēju ar stiklšķiedras ltru un divām xad-7 270/140 mg sekcijām. kaprolaktāmu ar metanolu desorbē atsevišķi no ltra un abām absorbenta sekcijām un iegūto šķīdumu analizē šķidruma hromatogrāfā ar ultravioleto staru detektoru.

İngilizce

4he฀sample฀ is฀ collected ฀ by฀ p as s ing฀ ฀ l฀ of฀ air฀ through฀an฀ / 6 3 ฀ sampler฀ containing฀ a฀ glass lbre llter and two฀ sections ฀ of฀ ฀ mg ฀ of฀8!$ ฀ using฀a฀personal฀sampling฀pump฀at฀a฀mow rate of l min 4he caprolactam฀is฀desorbed฀separately฀from฀the฀llter and from both sections of adsorbent with methanol and the฀ resulting฀ solution s฀ are฀ analysed ฀ in฀a฀ liquid฀ chromatograph฀ equipped ฀ with฀ an฀ u l t r a vi ol e tfi฀ detector

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

savākšanas vide: ovs-7 paraugu ņemšanas ierīce ar stiklšķiedras ltru un divām xad-7 270/140 mg sekcijām paraugu ņemšanas sūknis: daudzfunkcionāls individuāls ieteicamais plūsmas ātrums: 1 l/min.ieteicamais tilpums: 60 l

İngilizce

#ollection฀ medium ฀ / 6 3 ฀ sampler฀ containing฀ a฀ glass lbre llter and two sections of mg of฀8!$ 3ampling฀ pump ฀ m u l t i purpose฀personal 2ecommended฀mow rate ฀ ฀ l min 2ecommended฀ volume฀ ฀ l

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

tā kā tāpēc ovs jānodrošina atbilstība noteikumiem, kas šajā nolūkā noteikti direktīvas 91/493/eek 11. panta 4. punktā;

İngilizce

whereas it is therefore for the ovs to ensure compliance with the provisions laid down to that end in article 11(4) of directive 91/493/eec;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

tā kā ovs sniedz oficiālas garantijas attiecībā uz atbilstību direktīvas 91/493/eek pielikuma v nodaļas noteikumiem un attiecībā uz to prasību izpildi, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām prasībām par izcelsmes uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu, saldētavu vai saldētājkuģu apstiprināšanu un reģistrāciju;

İngilizce

whereas the ovs has provided official assurances regarding compliance with the rules set out in chapter v of the annex to directive 91/493/eec, and regarding the fulfilment of requirements equivalent to those laid down by that directive for the approval or registration of establishments, factory vessels, cold stores or freezer vessels of origin;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Letonca

ar 1. pantu komisijas 1999. gada 23. aprīļa lēmumā 1999/276/ek, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē maurīcijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu[3], nosaka to, ka lauksaimniecības, zvejniecības un kooperatīvu ministrijas valsts veterinārajiem dienestiem (ovs) jābūt tai maurīcijas kompetentajai iestādei, kura apliecina un sertificē zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību direktīvas 91/493/eek prasībām;

İngilizce

article 1 of commission decision 1999/276/ec of 23 april 1999 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in mauritius(3), states that the "official veterinary services (ovs) of the ministry of agriculture, fisheries and cooperatives" shall be the competent authority in mauritius for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of directive 91/493/eec;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam