Google'a Sor

Şunu aradınız:: reprezentējošu (Letonca - Fince)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Letonca

Fince

Bilgi

Letonca

ņem piedāvājumu reprezentējošu eļļas paraugu;

Fince

otettava tarjouksesta edustava näyte;

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

c) ņem piedāvājumu reprezentējošu eļļas paraugu;

Fince

c) otettava tarjouksesta edustava näyte;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

Pirmās daļas b) apakšpunktā minēto tvertņu maiņai jāsaņem minētās iestādes atļauja, to veic iestādes pārstāvja klātbūtnē, no attiecīgajām tvertnēm ņem reprezentējošu paraugu un tvertnes no jauna aizzīmogo saskaņā ar 13. panta 4. punkta c) un d) apakšpunktu.

Fince

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen säiliöiden vaihtamisiin on oltava mainitun viranomaisen lupa ja ne on tehtävä kyseisen viranomaisen läsnäollessa, ja kyseisistä säiliöistä on otettava edustava näyte ja ne on sinetöitävä uudelleen 13 artiklan 4 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

nošķiršana tiek atcelta, ja pēc saslimušo dzīvnieku likvidācijas, divas seroloģiskās pārbaudes, kas ar vismaz 21 dienu intervālu tiek veiktas visiem vaislas dzīvniekiem un nobarošanas dzīvnieku reprezentējošam skaitam, ir devušas negatīvu rezultātu.

Fince

Taudista vapaa asema voidaan palauttaa, kun tartunnan saaneiden eläinten hävittämisen jälkeen kaikille tuotantoeläimille ja edustavalle määrälle lihotuseläimiä vähintään 21 päivän välein tehdyn serologisen tutkimuksen tulos on negatiivinen.

Son Güncelleme: 2014-11-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

Pirmkārt, Apelāciju padome noteica, ka tā preču zīmi “Aire Limpio” salīdzinās vienīgi ar silueta preču zīmi, kas ir “citas preču zīmes reprezentējoša preču zīme” 58.

Fince

Valituslautakunta totesi ensinnäkin vertailevansa Aire Limpio -merkkiä ainoastaan siluettimerkkiin, joka ”edustaa muita” tavaramerkkejä.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

Lai novērtētu sajaukšanas iespējas Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē esamību, Apelāciju padome “to pašu ekonomijas iemeslu dēļ” kā tie, ko bija norādījusi Iebildumu nodaļa, savu salīdzinājumu fokusēja uz preču zīmi “Aire Limpio”, kā arī preču zīmi Nr. 91.991 kā citas norādītās agrākās preču zīmes “reprezentējošo preču zīmi”.

Fince

Valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa arvioidessaan ”samoista prosessiekonomisista syistä” kuin väiteosasto keskittynyt vertailemaan tavaramerkkiä Aire Limpio ja tavaramerkkiä nro 91991, joka ”edustaa” muita aikaisempia tavaramerkkejä, joihin on vedottu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

tā kā atbilstības pārbaudēm nav jābūt sistemātiskām, bet izlases veida, novērtējot kopējo paraugu, kas paņemts izlases veidā no partijas, ko pārbaudei atlasījusi kompetentā iestāde, un ko uzskata par šo partiju reprezentējošu; tā kā šim nolūkam jāpiemēro Komisijas 1992. gada 29. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2251/92 par svaigu augļu un dārzeņu kvalitātespārbaudēm [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3148/94 [5], attiecīgie noteikumi, ievērojot šajā nozarē apgūto praksi un pieredzi;

Fince

vaatimustenmukaisuustarkastusta ei pidä tehdä systemaattisesti vaan tarkastamalla pistokokeella sattumanvaraisesti otettu kokonaisnäyte toimivaltaisen elimen valitsemasta ja edustavaksi arvioimasta erästä; tästä syystä tarkastuksen suorittamiseksi olisi sovellettava tuoreiden hedelmien ja vihannesten laatutarkastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2251/92 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3148/94 (5), aiheellisia säännöksiä ottaen huomioon tämän alan käytännön ja siitä saadun kokemuksen,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

(1) Direktīva 2000/30/EK attiecas uz tiesisku regulējumu komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaužu veikšanai uz ceļiem neatkarīgi no tā, vai tie pārvadā pasažierus vai kravu. Atbilstoši šai direktīvai, dalībvalstīm jāpapildina ikgadējā tehniskā apskate ar negaidītām komerciālo transportlīdzekļu parku reprezentējošas daļas pārbaudēm uz to ceļiem katru gadu.

Fince

(1) Direktiivi 2000/30/EY koskee matkustajia tai tavaraa kuljettavien hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastusten oikeudellista kehystä. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot täydentävät vuosikatsastuksia tekemällä vuosittain edustavalle otokselle niiden teillä liikkuvasta hyötyajoneuvokannasta ennalta ilmoittamattomia tienvarsitarkastuksia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

(41) Vienīgais zināmais ražotājs-eksportētājs Indonēzijā iebilda, ka normālā vērtība, kas noteikta uz sūdzības pamata, nav reprezentējoša attiecībā uz to patieso normālo vērtību, un, ka turklāt saskaņā ar 18. panta 5. punktu Komisijai jāpārbauda sūdzībā ietvertā informācija pēc neatkarīgiem avotiem, to skaitā pēc publicētiem cenrāžiem, oficiālās statistikas vai citas neatkarīgas oficiālas informācijas.

Fince

(41) Ainoa tiedossa oleva vientiä harjoittava indonesialainen tuottaja väitti, että valituksen perusteella määritetty normaaliarvo ei edusta sen oikeaa normaaliarvoa ja että 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti komission on tarkistettava valitukseen sisältyneet tiedot riippumattomista lähteistä kuten julkaistuista hintaluetteloista, virallisista tilastoista ja muista riippumattomista virallisista tietolähteistä.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

Nosakot vislabvēlīgākās pirkšanas iespējas, ņem vērā tikai tos piedāvājumus, kas atbilst tirgu reprezentējošo daudzumu faktiskajām pirkšanas iespējām.

Fince

Määritettäessä suotuisimpia ostomahdollisuuksia otetaan huomioon ainoastaan tarjoukset, jotka määrältään ovat todellisia ostomahdollisuuksia markkinoilla edustavia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

Izvēlētajām spiestuvēm jābūt reprezentējošām eļļas spiešanas jaudu attiecīgajā ražošanas zonā.

Fince

Valittujen myllyjen on oltava puristuskyvyltään tuotantoaluetta edustavia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam