Şunu aradınız:: közvéleménnyel (Macarca - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Macarca

İtalyanca

Bilgi

Macarca

d) az adott politika kérdéseinek és céljainak megismertetése a közvéleménnyel.

İtalyanca

d) sensibilizzare l'opinione pubblica circa le prospettive e le finalità di questa politica.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

2009. december 31-ig – Általános konzultáció az ágazattal és a közvéleménnyel.

İtalyanca

fino al 31 dicembre 2009 – consultazione generale del settore e del pubblico.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

az ekb kommunikációjának az a célja, hogy jobban megértesse a közvéleménnyel a bank döntéseit.

İtalyanca

la decisione di rendere le banche centrali indipendenti è saldamente radicata nella teoria economica e nell’evidenza empirica, le quali dimostrano che tale assetto favorisce il mantenimento della stabilità dei prezzi.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

nagyon fontos az európai közvéleménnyel az eu céljairól és vívmányairól folytatott kommunikáció elmélyítése.

İtalyanca

rafforzare la comunicazione con i cittadini europei sugli obiettivi e i risultati ottenuti dall’ue è fondamentale.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a közös vállalkozás a 2. cikkben kitűzött általános célok megvalósítása érdekében egyéb tevékenységeket végez, ezen belül különösen megismerteti a közvéleménnyel a közös vállalkozást és küldetését.

İtalyanca

l'impresa comune svolge qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 2, comprese le attività di sensibilizzazione del pubblico all'impresa comune e alla sua finalità istituzionale.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(11) az illetékes hatóságok által, a közvéleménnyel egyetértésben kidolgozott cselekvési tervekben foglalkozni kell az ilyen fontos területeken érvényesítendő prioritásokkal.

İtalyanca

(11) le priorità delle suddette zone di interesse dovrebbero essere oggetto di piani di azione elaborati dalle autorità competenti previa consultazione del pubblico.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a kommunikáció a bizottság egészére vonatkozó cselekvési tervet jelent, egyrészt a belső kommunikáció javítása, illetve a munkatársak elköteleződésének megerősítése érdekében, másrészt a közvéleménnyel folytatott kommunikációs tevékenységekben érintett munkatársak hatásköre és hivatkozási támpontjainak tisztázása érdekében.

İtalyanca

essa elabora inoltre un programma d’azione a livello della commissione per migliorare ulteriormente la comunicazione interna e l’impegno del personale e chiarisce l’incarico ed il quadro di riferimento del personale impegnato in attività di comunicazione con il pubblico.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a közvéleménnyel és az érdekelt felekkel – például egészségügyi szakemberekkel – folytatott következetlen vagy ellentmondásos kommunikáció negatív hatással lehet a reagálás eredményességére közegészségügyi szempontból, valamint a gazdasági szereplőkre nézve is.

İtalyanca

una comunicazione incoerente o confusa con il pubblico e le parti interessate, come gli operatori sanitari, può avere un impatto negativo sull’efficacia della risposta dal punto di vista della sanità pubblica e degli operatori economici.

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a szakpolitikusok gondoskodhatnak arról, hogy beilleszkedési szakpolitikáik a gyakorlatra és tényekre alapulnak: ennek érdekében hatásértékeléseket, önértékeléseket és szakértői értékeléseket kell végezniük, valamint adatokat kell gyűjteniük a közvéleménnyel és a bevándorlók nehezen elérhető véleményével kapcsolatban.

İtalyanca

i responsabili delle politiche possono garantire che le proprie politiche di integrazione sono basate su prassi e conoscenze comprovate, ottenute conducendo valutazioni d’impatto, autovalutazioni e valutazioni inter pares e raccogliendo opinioni del pubblico e di migranti difficili da ottenere.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a felelőtlen és törvénytelen halászat elleni küzdelem szükségességének és a közös halászati politika szabályai végrehajtásának a halászokkal és más szereplőkkel – felügyelők, államügyészek, bírák –, valamint a közvéleménnyel való fokozott megismertetését célzó kezdeményezésekkel, többek között szemináriumok és médiaeszközök alkalmazásával összefüggő kiadásokra a támogatható kiadások 75 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a vi. mellékletben megállapított határokon belül.

İtalyanca

le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l’applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 75 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato vi.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a felelőtlen és törvénytelen halászat elleni küzdelem szükségességének és a közös halászati politika szabályai végrehajtásának a halászokkal és más szereplőkkel – felügyelőkkel, államügyészekkel, bírákkal –, valamint a közvéleménnyel való fokozott megismertetését célzó kezdeményezésekkel, többek között szemináriumok és médiaeszközök alkalmazásával összefüggő kiadásokra a támogatható kiadások 75 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a vi. mellékletben megállapított határokon belül.

İtalyanca

le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l'applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 75 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato vi.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(7) a tagállamok biztosítják a közvéleménnyel a cselekvésiterv-javaslatokról előzetesen folytatott eszmecserét, időbeni és hatékony lehetőségeket biztosítva az intézkedések elkészítésében és felülvizsgálatában való részvételre, továbbá biztosítják az ilyen részvétel eredményeinek figyelembevételét és a közvélemény tájékoztatását a meghozott döntésekről.

İtalyanca

7. gli stati membri provvedono affinché il pubblico sia consultato riguardo alle proposte di piani d'azione, gli sia offerta la possibilità di partecipare in tempo utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d'azione, i risultati di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate siano rese pubbliche.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

83 – hasonlóan az 1999/845/kkbp határozathoz, amelyben az európai unió pénzügyi támogatás formájában járult hozzá mozambikban a fegyverek felderítéséhez, begyűjtéséhez és megsemmisítéséhez a dél-afrikai és a mozambiki rendőrség által vezetett határon átnyúló műveletben (rachelművelet), a 2000/803/kkbp határozathoz, amely felszerelés formájában nyújtott támogatást a dél-oszétiai helyi rendőri erőknek, akiknek feladata ebben a régióban a kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek ellenőrzése, begyűjtése és megsemmisítése volt, és kisebb részben az 1999/730/kkbp határozathoz, amely pénzügyi hozzájárulást és műszaki segítséget nyújt a kambodzsai kormánynak, többek között a fegyverek és lőszerek tulajdonlására, birtoklására, használatára, eladására és kereskedelmére vonatkozó megfelelő jogszabályok és szabályozás kidolgozásához, a kézi lőfegyverek önkéntes leadására és a felesleges kézi lőfegyverek felderítésére és megsemmisítésére vonatkozó eljárások meghatározásához, valamint a civil társadalom azon programjainak támogatásához, amelyek célja a kézi lőfegyverek és könnyűfegyverekkel kapcsolatos problémák közvéleménnyel való tudatosítása, valamint a 2001/850/kkbp határozathoz, amely albániában – az egyesült nemzetek fejlesztési programjának (pnud) égisze alatt – pénzügyi támogatást nyújtott a kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek ellenőrzésének programjához, amellyel különösen a fegyverek begyűjtését segítette elő ebben az államban.

İtalyanca

83 — la decisione 1999/845/pesc, con cui l’unione europea ha concesso un contributo, sotto forma di sostegno finanziario, all’individuazione, alla raccolta e alla distruzione di armi in mozambico attraverso operazioni congiunte transfrontaliere della polizia sudafricana e della polizia mozambicana (operazione «rachel»); la decisione 2000/803/pesc, concedente un aiuto, sotto forma di attrezzature, alle forze di polizia locali nell’ossezia meridionale incaricate del controllo, della raccolta e della distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro in tale regione; in misura minore, la decisione 1999/730/pesc, che apporta un contributo finanziario e un’assistenza tecnica al governo cambogiano, in particolare per lo sviluppo di leggi e regolamenti adeguati sulla proprietà, sul possesso, sull’utilizzazione, sulla vendita e sul trasferimento di armi e munizioni, nell’elaborazione di procedure per la consegna volontaria di armi portatili e per l’identificazione e la distruzione delle armi portatili eccedenti, nonché per sostenere programmi per la società civile volti a sensibilizzare e informare il pubblico sui problemi connessi con le armi portatili e le armi leggere; la decisione 2001/850/pesc, che apporta un sostegno finanziario al «programma di controllo delle armi portatili e delle armi leggere in albania» stabilito sotto l’egida del programma delle nazioni unite per lo sviluppo (pnus) che contribuisce, in particolare, alla promozione della raccolta delle armi in tale stato.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

• • olyan ellenőrzéseket választ ki és tervez meg, amelyek témája kockázati területekhez kapcsolódik és leginkább érdekli az érintett feleket;a jövőben is megalapozott ellenőrzési következtetéseket és hasznos fejlesztési ajánlásokat fogalmaz meg, és követi ezek hasznosulását;bővíti az elvégzett ellenőrzések skáláját, és új ellenőrzési termékekkel egészíti ki az éves jelentések és különjelentések jelenlegi körét;növeli a különjelentések számát, javítja időszerűségüket és kezelhetőségüket;fejleszti kapcsolatait a legfontosabb érintettekkel, többek között az illetékes parlamenti bizottságokkal, a médiával és a közvéleménnyel.

İtalyanca

• selezionando e concependo audit che si concentrino su temi relativi a settori di rischio e che siano del massimo interesse per le parti interessate; continuando a produrre solide conclusioni di audit e utili raccomandazioni sui miglioramenti da apportare e verificando il seguito che viene loro dato; ampliando la propria gamma di audit fornendo nuovi prodotti di audit che vadano ad integrare le attuali relazioni annuali e speciali; accrescendo il numero delle sue relazioni speciali, migliorandone inoltre la tempestività e la leggibilità; sviluppando ulteriormente le relazioni con le principali parti interessate, comprese le commissioni parlamentari competenti, i media e il pubblico più in generale.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a felelőtlen és jogellenes halászat elleni küzdelem szükségességének és a közös halászati politikát érintő szabályok végrehajtásának halászokkal és más szereplőkkel, például ellenőrökkel, államügyészekkel, bírákkal, valamint a közvéleménnyel való fokozottabb megismertetését célzó kezdeményezések, többek között szemináriumok szervezése és médiaeszközök felhasználása kapcsán felmerülő kiadásokra a támogatható kiadások 75 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a viii. mellékletben megállapított határokon belül.

İtalyanca

le spese sostenute per iniziative (quali seminari e sussidi mediali) intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l’applicazione delle norme della politica comune della pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 75 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato viii.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam